Amigoe | Vonnis klacht OM tegen Peterson op 22 mei

Vonnis klacht OM tegen Peterson op 22 mei

Vonnis klacht OM tegen Peterson op 22 mei

WILLEMSTAD — De Raad van Toezicht op de Advocatuur zal op 22 mei haar beslissing bekendmaken op de klacht die het Openbaar Ministerie tegen raadsman Chester Peterson had ingediend.

De klacht werd afgelopen vrijdag achter gesloten deuren behandeld. Reden waarom er geen nieuwe details over deze zaak beschikbaar zijn.

De klacht had eind maart behandeld moeten worden. Maar Peterson had een verzoek tot uitstel ingediend en daarom werd de zitting tot afgelopen vrijdag verdaagd.

Het OM heeft eind juli vorig jaar een klacht ingediend bij de raad en tevens bij de Deken van de Orde van Advocaten tegen Peterson. De klacht heeft betrekking op het persbericht van Peterson in juli over het onderzoek Maximus (naar de intellectuele daders achter de moord op Helmin Wiels, red.), waarin hij informatie uit het onderzoeksdossier citeerde, terwijl hij volgens het OM hiertoe niet gerechtigd was.

Peterson is de advocaat van oud-Financiën-minister George Jamaloodin, die als één van de intellectuele daders achter de moord op Wiels is aangemerkt. Jamaloodin werd hiervoor eind juli vorig jaar aangehouden en ‘zat in beperking’, op het moment dat Peterson het persbericht uitbracht.

Het OM heeft het zogenoemde bevel beperkende maatregelen uitgereikt aan Jamaloodin, om collusiegevaar te voorkomen. Hiervan was Peterson op de hoogte, benadrukt het OM. Dit bevel maakt dat een verdachte niet met anderen in contact mag komen, zodat deze niet in staat is om met derden over de strafzaak te communiceren.

Het doel van een bevel beperkende maatregelen is dus om te vermijden dat het onderzoek belemmerd wordt, omdat getuigen of verdachten hun verklaringen op elkaar kunnen afstemmen.

Een verdachte mag conform het grondrecht wel met zijn advocaat speken, om zich behoorlijk te kunnen verdedigen. Die advocaat is echter op dezelfde wijze gebonden aan het bevel als zijn cliënt, en kan of mag niet over de zaak spreken met derden, inclusief zijn kantoorgenoten.

Naar de mening van het OM heeft Peterson met het uitsturen van het persbericht getracht het onderzoek te beïnvloeden. Het OM in een verklaring:

“Peterson heeft zich in zijn persbericht ook uitgelaten over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van getuigen. Het uiten van dergelijke meningen hoort thuis in de rechtszaal en niet in de media. Het is aan een rechter in een strafzaak om te bepalen hoeveel geloof hij hecht aan een verklaring.”

Bovendien heeft Peterson getuigen met naam en toenaam in zijn persbericht genoemd en aan hen een waardeoordeel toegedicht, aldus het OM.

Peterson liet in zijn persbericht over de tunnelvisie van het OM al weten, dat één van de broers van Jamaloodin als verdachte is aangemerkt:

“Deze getuige, namelijk K. alias Monster (schutter van Wiels Elvis Kuwas, red.), heeft verklaard dat wijlen Pretu (Luigi Florentina, red.) hem had verteld dat Dos Santos betaald heeft om Wiels te laten vermoorden.”

Verder schrijft Peterson:

“Eerst zouden Schotte, Monk en ene Trona de moord hebben beraamd, en nu zijn het Jamaloodin en zijn broer. Dit alles blijkt uit het dossier over Jamaloodin.”

Dat het om Robbie dos Santos ging en niet zijn broer Amparo, werd later duidelijk. Het OM liet hierop weten:

“Door zo te handelen is aan personen bewust schade berokkend. Schade aan mensen die bereid zijn geweest om mee te werken aan de waarheidsvinding in een onderzoek naar de moord op Helmin Wiels. Het past niet in een rechtsstaat om soortgelijke methodes toe te passen.”

Het OM waarschuwde toen verder uitlatingen die de grenzen van het fatsoen overschrijden telkens te zullen bestuderen. Indien een strafbaar feit blijkt zal daartegen opgetreden worden en zullen de zaken aan de rechter worden voorgelegd.

Sindsdien heeft het OM geen klachten ingediend tegen andere advocaten.

Bron: Amigoe
Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *