Amigoe | Voorfinanciering bracht Curoil in problemen

Voorfinanciering bracht Curoil in problemen | Foto Persbureau Curacao

Voorfinanciering bracht Curoil in problemen | Foto Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — De voorfinanciering door brandstofdistributeur Curoil van haar verkoop aan water- en elektriciteitsbedrijf Aqualectra verslechterde de liquiditeitspositie van Curoil over de periode 2009 tot en met 2011.

Curoil werd niet tijdig door Aqualectra betaald, maar moest aan de andere kant wel tijdig aan haar verplichtingen tegenover het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA voldoen. Dat meldt de Algemene Rekenkamer (ARC) in haar rapport naar het onderzoek bij Curoil en dochteronderneming Curgas.

Door de voorfinanciering ontstond er een tekort aan liquide middelen. Daarnaast moest Curoil de eigen verkoop aan eindgebruikers periodiek financieren.

De tariefaanpassing van benzine en diesel vond ook niet consistent plaats. Na de vaststelling van de nieuwe richtlijnen voor de regulering van brandstofprijzen op 19 januari 2011, vond toepassing pas op 5 juli 2011 voor het eerst plaats. Het niet tijdig (binnen twee maanden) aanpassen van de verkoopprijzen van de gereguleerde producten over de periode 2007-2011 door de overheid, had dan ook een negatief impact op het resultaat.

Door het betalingsgedrag van Aqualectra enerzijds, gecombineerd met het achterwege blijven van een prijsaanpassing door de overheid anderzijds, raakte Curoil van 2009 tot en met 201 1 in een slechte financiële positie: tekort aan liquiditeit, dalende resultaten en dalend eigen vermogen, waardoor Curoil niet naar behoren aan haar verplichtingen kon voldoen, vooral aan PdVSA.

Echter met de consistente toepassing van de tariefregulering per 5 juli 2011 is er een verandering merkbaar in de financiële positie van Curoil. In 2012 heeft Curoil weer positieve resultaten geboekt, voornamelijk door zich te richten op de internationale markt en ook volgens Curoil door de strikte toepassing van efficiencymaatregelen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *