Amigoe | VUT afgeschaft

VUT afgeschaft

VUT afgeschaft

WILLEMSTAD — Per ingang van 1 januari 2016 zal het niet meer mogelijk zijn voor personeel in overheidsdienst om vervroegde uitkering (VUT-uitkering) aan te vragen. Met deze maatregel voert de regering de wet Landsverordening Verhoging Leeftijdsgrens 1996 uit.

De afschaffing van de VUT-regeling gaat gepaard met een overgangsregeling van een jaar. De afschaffing was een van de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de onderhandelingen tussen vakbonden en de overheid met betrekking tot structurele besparingen op de personeelsuitgaven van de overheid. De overheidsvakbonden wensten niet over dit punt te praten. Zij waren van mening dat het hier om eigendomsrecht van de individuele werknemer gaat. Deze zaak moest dus direct tussen werkgever, de overheid, en de werknemer, de ambtenaren, worden besproken. In een persbericht van de overheid wordt gesteld dat iedereen die per 1 januari 2016 een vut-uitkering heeft, deze uitbetaald zal blijven krijgen totdat men de pensioengerechtigde leeftijd van zestig jaar heeft bereikt. In 2015 kan nog aanspraak worden gemaakt op een VUT-uitkering, mits men aan de criteria voldoet om in aanmerking te komen voor deze uitkering, verder moet men de premies voor de aov- en basisverzekering ziektekostenverzekering (bvz) blijven betalen.

Personen met een VUT-uitkering kunnen ervoor kiezen om weer te gaan werken. Maar de regering heeft besloten dat de uitkering en het salaris die de betrokken persoon krijgt met elkaar verrekend worden, als hij of zij gaat werken voor een instantie die direct of indirect door de overheid wordt gefinancierd. In het verleden werd een uitzondering gemaakt voor functies waar sprake was van schaarste van personeel, zoals in de onderwijssector. Maar dat wordt nu afgeschaft, maar is wel van kracht voor personen die na hun VUT in de privésector zijn gaan werken.

De VUT-regeling kan op dit moment worden aangevraagd door personen in overheidsdienst die tussen de 55 en 59 jaar oud zijn, die over ten minste twintig dienstjaren beschikken en die voor 1 januari 1949 zijn geboren.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *