Amigoe | VVRP-ministerie ligt plat

Grote zorg om lopende zaken die prioriteit verdienen

Grote zorg om lopende zaken die prioriteit verdienen | Foto Ken Wong

Grote zorg bij VVRP om lopende zaken die prioriteit verdienen | Foto Ken Wong

WILLEMSTAD — Sinds de start van de interne politieke strubbelingen binnen de coalitiepartij PNP, waarvan minister Earl Balborda het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) aanstuurt, ligt het ministerie volgens ingewijden plat.

Er heerst zorg onder de ambtenaren, waarbij gesteld wordt dat een grote hoeveelheid lopende zaken die de nodige prioriteit verdient, en die al door een gebrek aan mankracht vertraagd werd afgewikkeld, ‘nu geheel is vastgelopen door het wegvallen van de politieke verantwoordelijkheid’.

Het ministerie, dat met in totaal 297 werknemers bezet dient te zijn, draait op 217 man ‘op papier’. Het voornoemde aantal mensen is dan ook lager. Zo is volgens ingewijden de uitwerking op de moraal van de VVRP-werknemers, na de escalatie van de politieke strubbelingen binnen PNP vanaf begin deze week, ook duidelijk meetbaar geweest.

Verder heerst er onduidelijkheid omtrent de toekomst van een aantal via ministeriële beschikking aangestelde interim-directeuren, die bij verschillende uitvoeringsorganisaties van het ministerie tijdelijk beschikbaar zijn gesteld.

Behalve dat er reeds langere tijd vragen worden gesteld over het functioneren van de interim-directeur van de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP), zijn er ook steeds meer vragen over de functie van Perry Gumbs – de oom van minister Balborda – gerezen.

Gumbs kreeg als vertrouwenspersoon van de minister binnen het ministerie verschillende consultancy-opdrachten, hij vervulde een bemiddelende rol tussen het ministerie en projectontwikkelaars en kreeg ook een trekkersrol toebedeeld binnen de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW), van onder andere het miljoenenproject ‘De Inhaalslag’.

Dit project behelst een grootschalige aanpak en vernieuwing van de Curaçaose wegen. Met name de ‘hoge bedragen’ die door Gumbs gedeclareerd zouden zijn – de laatste declaratie zou een bedrag van boven de 100.000 gulden betreffen en daarvoor zou een bedrag van ongeveer 80.000 gulden zijn gedeclareerd – roepen vragen op.

Minister Balborda heeft in zijn brief gericht aan het PNP-bestuur omtrent zijn oom en de terreinuitgifte de ‘insinuaties die aan de hand daarvan zijn gedaan’ van de hand gewezen door te stellen dat hij in de kwestie extern advies heeft opgevraagd en dat er aan de handelwijze ‘niets mis werd bevonden’.

Kosten juridische bijstand VVRP

Ook een hoge kostenpost aan juridische bijstand voor het VVRP wordt aangehaald, aangezien er tegen het ministerie meer dan dertig rechtszaken lopen. Zo wordt onder andere als oorzaak het niet of niet tijdig beslissen op LOBverzoeken (beroepen op de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur) genoemd.

De LOB-verzoeken hebben veelal betrekking op de totstandkoming van projectontwikkelingen en de naleving van bestaande wetgeving door het ministerie wordt ook als een extra kostenpost aan juridische bijstand aangemerkt.

Dit omdat de aanvragers, zoals burgers en ngo’s, veelal bij uitblijven van antwoord de gang naar de rechter inzetten. In dit kader lopen er tal van rechtszaken inzake voorgenomen en reeds doorgevoerde bestemmingswijzigingen van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP), die als doel hebben bepaalde projectontwikkelingen te faciliteren.

Er wordt ook verwezen naar de voorgenomen bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt en Wechi en naar de reeds doorgevoerde bestemmingswijziging in Otrobanda.

Laatstgenoemde wijziging werd ter realisatie van het nieuwe ziekenhuis geïmplementeerd. De vraag wat voor effect dit zal hebben op de naleving van de door Unesco gestelde criteria, aangezien Willemstad op de Werelderfgoedlijst van Unesco is geplaatst, is nog onbeantwoord.

Ook de afkalving van de binnenstad waar een groot aantal monumentale panden in verval is geraakt, wordt als een punt gezien dat de nodige aandacht behoeft.

Luchtvaart

Omdat het ministerie door de recente ontwikkelingen lam is geslagen, kunnen lopende vergunningsaanvragen – waarvan de behandeling door onderbezetting reeds traag verliep – niet worden afgewikkeld. Dit omdat er op dit moment geen eindverantwoordelijke voorhanden is om deze te bekrachtigen.

Zoals bekend draagt het ministerie van VVRP de verantwoordelijkheid voor diverse reeds ingeslagen trajecten die een grote impact hebben op lopende projectontwikkelingen en aanvragen daaromtrent, het onderhoud en de vernieuwing van de aanwezige infrastructuur van het eiland, behandeling van aanvragen van erfpachtuitgifte van terreinen, de opvang van afval-/ rioolwater en zuivering daarvan, en de aanpak van de luchtvaartproblematiek (de indeling door de Amerikaanse Federal Aviation Administration – FAA – van Curaçao in categorie 2), waarbij vooralsnog geen upgrade naar categorie 1 is behaald.

In dit kader zijn er omtrent Oscar Derby – de directeur van de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CBA) die ongeveer anderhalf jaar geleden werd aangetrokken vanuit Jamaica om de luchtvaart van Curaçao weer op internationale standaarden te krijgen – ook vragen gerezen omtrent het nog niet behalen van categorie 1 en mogelijke familiebanden tussen de minister en Derby.

Waterzuivering

Verder is, zoals bekend, Shut een week geleden afgesloten waardoor de vacuümtruckbedrijven nergens terechtkunnen met de inhoud van hun trucks. Onlangs bleek tijdens een Statendebat dat er dagelijks ongeveer 1000 kuub aan afval-/rioolwater in zee wordt geloosd. De vraag werpt zich op wat er met de 7000 kuub aan afvalvloeistoffen van de afgelopen week is gebeurd.

De Waterzuiveringsinstallatie (RWZI) Klein Hofje, die reeds boven haar capaciteit afvalwater te zuiveren krijgt, blijkt naast niet optimaal te functioneren, ook onderbemand te zijn. De zorg wordt uitgesproken dat het aangekondigde upgrading-project geen doorgang zal vinden.

Zo zijn er medio vorig jaar in de Staten vragen gesteld door PAR-partijleider en parlementariër Zita Jesus Leito, wat er na 10-10-‘10 met ‘het bedrag van 27 miljoen gulden is gebeurd, dat binnen het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) was begroot voor de modernisering van de RWZI Klein Hofje en de vervanging van een groot aantal gemalen en leidingen’.

Deze problematiek vereist urgente aanpak.

Inkomstenderving

Verder wordt de nodige handhaving op zaken zoals roof van overheidsterreinen en het tegengaan van illegale bouwontwikkeling aangehaald, welke in schaal toeneemt mede door betrokkenheid van de georganiseerde misdaad.

Hierdoor ontstaat wegens intimidatiepraktijken onder andere ook een toenemende druk op het ambtenarenapparaat, dat hierop dient te handhaven. Handhaving wordt mede door ontbrekende wetgeving (de wet Openbare Orde) of verouderde wetgeving en onderbezetting bemoeilijkt. Behalve dat er op grote schaal terreinen worden ingepikt, zorgen deze ontwikkelingen op jaarbasis voor een grote inkomstenderving voor het VVRP-ministerie en de overheid in algemene zin.

De probleemgebieden waar op grote schaal overheidsterrein is ingepikt, zijn reeds door het ministerie in kaart gebracht: ‘Duzu’ bij Tera Kòrá, ‘Las Almas’ bij Barbouquet, Boca St. Michiel, Sabana Baka bij Fuik, Hanenberg bij Montaña Abou en St. Joris, en Klein Curaçao en is er door het ministerie in het gebied Pietermaai onder andere afsluiting van stegen geconstateerd.

In het verlengde daarvan wordt ook op de totaalachterstand van 80 miljoen gulden aan ongeïnde erfpachtgelden gewezen. Als opmerkelijk wordt ook de stopzetting van het basisregistratieproject aangehaald, waardoor de inning van onroerend goedbelasting in de knel komt.

Zo hebben de oppositiefracties van PAR en MAN daar in het verleden vragen over gesteld. Het besluit van de VVRP-minister om het basisregistratie-project stop te zetten, werd ook in de Staten besproken.

Volgens een van de aanvragers, Zita Jesus-Leito, heeft dit project als doel om tot een betere registratie van adressen op het eiland te komen. Het basisregistratieproject liep sinds 2009 en had als doel dat woningen op het eiland allemaal van een huisnummer zouden worden voorzien.

Volgens de PAR-leider was er sinds 2009 al meer dan 2,7 miljoen gulden in het project gestoken. Jesus-Leito in een eerdere reactie:

“Er zijn mensen aangetrokken die de straat zijn opgestuurd om adressen en huizen in kaart te brengen. Er zijn 50.000 huisnummers gekocht. Maar opeens heeft de minister besloten dat het project moet worden stopgezet en zijn de betrokkenen met een maand opzegging naar huis gestuurd. Volgens mij komt dit neer op kapitaalvernietiging.”

Stopzetten van dit project had volgens haar verregaande gevolgen. Dit wordt door ingewijden beaamd, aangezien op veel niet in kaart gebrachte adressen geen belastingaanslagen kunnen worden geïnd.

Ook wordt gesteld dat er sprake is van een gemiste kans, aangezien men met ontwikkelingsgelden de adressenbestanden had kunnen regelen.

Bron: Amigoe

4 Reacties op “Amigoe | VVRP-ministerie ligt plat

 1. DUIDELIJK GEVAL VAN WANBELEID EN NEPOTISME VAN BALBORDA: OPZOUTEN!

  Zoek maar werk waarvoor je opgeleid bent: personeelszaken. Ga maar weer salarisslippen printen Balborda!

 2. Als gerucht is het een leuke, deze fietst er wel in bij de `fans` van genoemd persoon, echter het waarheidsgehalte betwijfel ik toch wel een beetje.

 3. ” Het ministerie ligt plat” !!!!!

  We hebben een excuus gevonden voor de standaard trage gang van zaken, hoeraaa

  Wat een gezwets, als er hier iemand een probleem heeft dan is het met alles ineens over ??

 4. Is ht nu nooit afgelopen met dat fmilie gedoen, oom dit, neef dat. Wat een corrupte zooi is en blijft het toch.
  Is het niet bij de overheidsbedrijven dan wel binnen de ministeries. Het deugt van geen enkele kant.

  Sinds enige tijd keurt overheidsbedrijf Aqualectra alleen de supergevoelige aardlekschakelars in de meterkast goed. Alle overigen worden afgekeurd.
  Nu wil het geval dat figuren bij A. een afpraak hebben met de enige leverancier op het eiland die de “zg goedgekeurde aardlekschakelaars” levert. Nu zou het gaan om Gerrit de Mavo-Raaf!!!!!!!!!!!
  Let wel de schakelaars kosten 235 NAF (je moet van A 4 groepen op 1 schakelaar hebben). en de gewone 135/140 NAF.
  Is er iemand die hier iets meer van weet, wellicht een interessante disussie waard en voor deze nwe partij ook interessant erin te duiken. omdat de anderen het laten afweten.
  When we will ever learn.
  Nu weer mensen gewond danwel doodgeschoten op onze Internationale luchthaven.
  Zomaar op klaarlichte dag.
  Ondertusen lach je je een deuk om te basta awor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *