Amigoe | ‘Waarde behouden, gebouwen slopen’

Om plaats te maken voor nieuwe ziekenhuis

Om plaats te maken voor nieuwe ziekenhuis

Het mortuarium, met glas-in-loodramen in de voorgevel

WILLEMSTAD — Het mortuarium, het laboratorium voor Pathalogie, het Prikcentrum, het auditorium, de werkplaats van de Bouwkundige Dienst, de Apotheek, de druktankafdeling, de hartkatheterisatie-afdeling (Catlab), CCU, de afdeling waar HRM, ICT, de Financiële Administratie, Incasso en de Debiteurenadministratie zitten en de afdeling A-2 zullen allemaal moeten wijken voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

Dat wil zeggen dat deze gebouwen, die tot het St. Elisabeth Hospitaal behoren, allemaal zullen worden gesloopt. Dat bevestigt projectadviseur Esmeralda Wiel van uitvoeringsorganisatie Usona.

De sloop zal echter niet plaatsvinden voordat van sommige van deze gebouwen een uitgebreide documentatie is gemaakt vanwege de historische waarde die zij vertegenwoordigen. Monumenten zijn deze gebouwen geen van alle, volgens Wiel.

“Het is de consequentie van de keuze om het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda te plaatsen. Dan moeten er gebouwen wijken. We weten dat niet iedereen het hiermee eens is, dat merken we ook in onze overleggen met de betrokkenen. Maar dat er gesloopt zal worden, wil niet zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met het historisch belang dat zij vertegenwoordigen of bij zich dragen.” Wiel sprak in het bijzonder, zonder uitsluitend te zijn, over het mortuarium en de apotheek van het ziekenhuis. “De glas-in-lood ramen bijvoorbeeld van het mortuarium zijn van historische waarde. Voordat het gebouw gesloopt wordt, zullen die ramen eruit worden gehaald om ze te kunnen conserveren.”

 

Projectgroep

Usona is met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en het Sehos-bestuur in overleg, dat moet leiden tot de vereeuwiging van de historische waarde van de gebouwen die op de slooplijst staan. Te denken valt aan foto’s, film, maar ook het wegnemen van onderdelen van gebouwen om de waarde ervan te conserveren, zoals het behouden van het glas-in-lood. En het vastleggen van die historische waarde zal eerst plaatsvinden, alvorens er gesloopt wordt.

 

Voorbereidingen

Rondom het Sehos is deze dagen ‘schoonmaakactiviteit’ zichtbaar in de omgeving van de gebouwen op de slooplijst. Langzaam ‘kruipt’ de bouw verder weg van de Hamelbergweg, om die straks over een paar maanden over te steken. De activiteiten nu hebben voornamelijk betrekking op het plaatsmaken voor Ballast Nedam, zodat het bedrijf dat het ziekenhuis zal bouwen ruimte heeft om materialen te plaatsen. Van slopen is nu nog geen sprake. Over een paar maanden wel. Dat is zeker, zegt Wiel.

Zij laat ook weten dat alles in goed overleg gebeurt met de Raad van Bestuur van het Sehos. “Dat moet ook, want wanneer de bouw dichter bij het huidige ziekenhuis komt wordt de ruimte steeds krapper. Het is een heel complex proces. Veel van de gebouwen die moeten wijken zijn al leeg, maar nog niet allemaal. En de zorg voor de patiënt moet natuurlijk wel gewaarborgd blijven. Goed overleg is heel belangrijk.”

Op de vraag aan Wiel of het ziekenhuis toestemming heeft gegeven voor de sloop, of de sloopvergunningen geregeld zijn en of er nog andere belemmeringen zijn die de sloop van bovengenoemde gebouwen zou kunnen bemoeilijken, liet zij weten dat er geen belemmeringen zijn. “De gebouwen zijn niet van het Sehos, maar van het Bisdom. Het proces loopt en we zijn op een verantwoordelijke manier bezig. De gebouwen moeten weg, maar de waarde ervan zullen we behouden.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *