Amigoe | ‘We hopen zo snel mogelijk een oplossing te vinden’

‘We hopen zo snel mogelijk een oplossing te vinden’

‘We hopen zo snel mogelijk een oplossing te vinden’

WILLEMSTAD — Het is nog niet bekend wanneer de reeds geplande operaties bij patiënten weer doorgang kunnen vinden. Dat zei medisch directeur Franke Scheper vanmorgen ten overstaan van pers en Sehos-personeel.

Zoals bekend, worden nu alleen acute operaties uitgevoerd, omdat het tekort aan materiaal nijpend is.

“We zijn in constructief overleg met alle betrokkenen en hopen zo snel mogelijk een oplossing te vinden”, aldus Scheper. Hij en algemeen directeur Frank Poen maakten een geplaagde indruk. De situatie die sinds april van dit jaar al speelt, met de continue problemen rond het aanleveren van materiaal dat nodig is voor de basiszorg aan alle patiënten, lijkt het ziekenhuis inmiddels in een wurggreep te hebben. Een tekort aan materiaal betekent dat er geen veilige en verantwoorde zorg geleverd kan worden.

De financiële problemen zijn ontstaan doordat er elke maand te weinig overblijft en er meer is uitgegeven dan het vaste budget van het ministerie van Volksgezondheid. Dat geld is besteed aan complexere zorg en de inzet van meer specialisten, die volgende week op de derde verdieping beginnen.

Het Sehos heeft wel degelijk aan kostenbesparing gedaan bij de inkoop van medicijnen en door efficiëntere inzet van personeel, zeggen de directeuren. Minister Siegfried Victorina van Volksgezondheid (PS) noemt een bedrag van 7 miljoen gulden aan declaraties, die het Sehos nog tegoed heeft. Over het bedrag zelf doen Scheper en Poen geen uitspraken, behalve dat het ziekenhuis hierover in gesprek is met de SVB.

“Maar het Sehos levert niet alleen basiszorg. Het levert ook acute zorg en hoog gespecialiseerde zorg. Het is het enige ziekenhuis dat deze combinatie van drie levert”, stelt directeur Poen. De ziekenhuisdirectie zegt de pijn van het personeel te voelen in diens dagelijkse werkzaamheden en het tekort aan materiaal waar ze zich mee geconfronteerd zien. Maar ook met betrekking tot de onduidelijkheid over de overgang van het personeel naar het nieuwe ziekenhuis. “We proberen zo goed mogelijk te communiceren, maar het traject neemt nu eenmaal meer tijd in beslag. We hebben samen een verantwoordelijkheid om naar een goede overgang naar het Hospitaal Nobo Otrobanda toe te werken. Om het van een bedreiging, naar een positieve zaak om te buigen, voor ons allemaal.”

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | ‘We hopen zo snel mogelijk een oplossing te vinden’

  1. Ruim eerst de Raad van Toezicht van het Sehos eens op, met de enge Eric Garcia marionetten Stephan Capella en Linda Douglas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *