Amigoe | ‘We moesten geen tweede Griekenland worden’

Jardim: BAB-campagnes hadden geen effect | Foto Nieuws360

Jardim: ‘We moesten geen tweede Griekenland worden’ | Foto Nieuws360

WILLEMSTAD — Net als in veel andere landen zuchten ook de voornamelijk onder- en middenklassen onder de maatregelen die genomen worden in het kader van de besparingen.

Maar niets doen was geen oplossing toen in 2013 de fondsen echt leeg waren en betalingen aan ambtenaren in gevaar kwamen. “Als we niets hadden gedaan, was het hier nog erger geweest als in Griekenland.”

Dat antwoordde minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers op een vraag over de groeiende armoede en de stijgende prijzen. De vooruitzichten in 2013 waren zo grimmig dat de maatregelen wel ingevoerd moesten worden. Bovendien staat Curaçao onder financieel toezicht van het Cft en er was een aanwijzing. “In Griekenland speelde dezelfde situatie, maar daar bestond veel weerstand tegen de invoering van maatregelen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de huidige situatie, waarin burgers nauwelijks bij hun geld kunnen komen, en wat daar nog van over is”, hield Jardim voor.

Voor de minst draagkrachtigen in de samenleving zijn bovendien uitzonderingen gemaakt, door bijvoorbeeld de vrijstelling van ziektekostenpremie onder een inkomen van 1000 gulden per maand. Er zijn versoepelingen doorgevoerd in het belastingstelsel. De inkomsten uit de invoerrechten, accijnzen en omzetbelasting zijn nog altijd het meest, maar die van de loonbelasting zullen dit jaar lager zijn. Dat betekent dat werkende mensen maandelijks een paar tientjes extra hebben gekregen.

De economische krimp is nog niet over, maar verschillende, duurzame projecten die op stapel staan duiden op een groei voor de toekomst, zei Jardim.

De minister had de persconferentie belegd in het kader van het project organisatorische verbeteringen bij de belastingdienst. Met een nieuw automatiseringssysteem moet het voor burgers en bedrijven makkelijker worden om belasting te betalen. De voorspelling is dat de belastinginkomsten in 2016 hoger zullen zijn. Als de inning verbetert, betekent dat meer inkomsten voor de schatkist, die weer terugvloeien naar de samenleving, ten gunste van de burgers.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | ‘We moesten geen tweede Griekenland worden’

  1. Jantje (de Wit)

    Henki, je hebt helemaal gelijk , maar daarboven komt nog dat de gepensioneerde Europese Ned. hun pensioen in NAFS met 25% hebben zien dalen t.o.v. de $.
    Dit betekent dat de belastinginkomsten en ziektekostenpremies over 2015 voor deze groep zullen dalen. Curacao heeft dus een probleem met hen die weggegaan zijn maar ook degenen die nog hier zijn.

  2. helaas zijn er dan al veel kapitaalkrachtigen vertrokken wegens de onduidelijke lasten verzwaring voor de midden klasse waarbij die zich onredelijk voelen belast ten opzichte van de andere lagen van de bevolking.mi ta bai hoor je maar vaak genoeg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *