Amigoe | Weer hoge concentratie schadelijke stof in de lucht

Het probleem van groene aanslag in wijken onder de rook van Isla speelt nog. In een week verzamelde zich deze groene aanslag die op de foto te zien. Vorige week was dit volledig schoon

Het probleem van groene aanslag in wijken onder de rook van Isla speelt nog. In een week verzamelde zich deze groene aanslag die op de foto te zien. Vorige week was dit volledig schoon

WILLEMSTAD — De laatste weken is de vervuiling van de Isla verergerd. Dat zegt Peter van Leeuwen, voorzitter van Stichting Schoon Milieu Curaçao (Smoc). Hij heeft het sterke vermoeden dat de SRU, de katalysator voor zwavelterugwinning, kapot is, waardoor er heel veel gefakkeld moet worden. “Dat zie je terug in de metingen. In het afgelopen weekeinde hebben we 100 microgram zwaveldioxide gemeten”, zegt Van Leeuwen. Met de SRU wordt voorkomen dat zwaveldioxide de lucht inkomt. Nu deze vermoedelijk buiten werking is, komt de kankerverwekkende stof toch in de lucht.

Volgens de vergunning van de Isla is de raffinaderij verplicht te melden als een dergelijk situatie zich voordoet. Dat is niet gebeurd. “Zelfs de overheid weigert het publiek te informeren”, zegt de Smoc-voorzitter. Smoc en Clean Air Everywhere (CAE) hebben de overheid een laatste ultimatum gegeven om haar deel over de aanpak van de vervuiling van de Isla in te leveren. De overheid kon tot vanmiddag drie uur de actiepunten opsturen. Bij het ter perse gaan van deze krant had de overheid nog niet gereageerd.

In het kader van het lopende kort geding dat de milieubewegingen hebben aangespannen zijn de twee stichtingen met de overheid in gesprek over de aanpak van de vervuiling van de Isla.

Volgens Van Leeuwen stelt de overheid zich onzichtbaar op en werkt ze totaal niet mee aan transparantie. “Dat stelt ons teleur. Daarom zien we ons genoodzaakt om weer naar de rechter te moeten stappen”, zegt hij. Dan zal de rechter worden gevraagd om de datum voor de eerstvolgende zitting te vervroegen, die nu op 31 augustus gepland staat.

Deadlines

Er zijn een maand en twee deadlines verstreken zonder enige inhoudelijke reactie van de kant van de overheid. “Zelfs de meest simpele punten waar de overheid geen enkele moeite voor hoeft te doen, staan nog uit. Dit totale gebrek aan actie en medewerking getuigt niet van enig besef van de situatie waarmee we te maken hebben”, aldus Van Leeuwen in een e-mail naar het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). De weigering om de gevraagde informatie op te sturen zien de milieugroepen als een frustratie van het proces.

De overheid moest onder meer: bevestigen dat de rapporten die opgesteld worden (onder andere TNO-rapport over groene stof) tegelijkertijd of direct na oplevering aan CAE/Smoc worden toegestuurd; inzage geven in de emissierapporten Isla en BOO, die in het verleden wel gebruikelijk in te zien waren en in het kader van eerdere procedures wel beschikbaar waren gesteld; opgeven wanneer de inspectie van de Final Oil Catcher door de Milieudienst plaatsvindt en bevestiging dat Smoc en CAE bij deze inspectie aanwezig kunnen zijn; informeren hoe de minister van GMN staat tegenover het (herhaalde) aanbod van Nederland met betrekking tot het meten en financieren van deze metingen betreffende de luchtkwaliteit op Curaçao.

In het kort geding dat de milieubewegingen hebben aangespannen draait het om de komst van een uitvoerig onderzoek naar de groene aanslag, de luchtkwaliteit en de effecten van de vervuiling op de gezondheid van de bewoners onder de rook. Ook moet de informatievoorziening van de overheid over de vervuiling van de Isla op gang komen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *