Amigoe | UTS en GCB: ‘Wij houden ons aan de regels’

UTS zet de opgeschorte investeringen in televisiemaatschappij ATM (TeleCuraçao) weer door

UTS: ‘Vragen Van Raak kwalijke zaak’

WILLEMSTAD — De Gaming Control Board (GCB) oefent met succes toezicht uit op de casinosector. De GCB beschikt over een uitermate professionele organisatie met zeer uitgebreide specifieke kennis en ervaring voor wat betreft het complexe toezicht op kansspelen.

Ook UTS en haar dochterondernemingen houden zich aan wet- en regelgeving die op hen van toepassing is binnen de jurisdicties waarin zij opereren. UTS heeft, anticiperend op het incorporeren hiervan in haar statuten, voorts de regels van de Curaçaose Code Corporate Governance reeds geruime tijd in haar bedrijfsvoering doorgevoerd. Het bedrijf is verder de enige telecommunicatiedienstverlener op Curaçao die de opgedragen telecommunicatie (concessie)diensten op het gehele eiland levert en deze verplichtingen ook nakomt.

Beide reageren op de uitspraken van het Tweede Kamerlid Ronald van Raak van oppositiepartij SP. Die heeft wederom vragen gesteld aan minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties op basis van berichten op de site van de Knipselkrant Curaçao en andere media over de Curaçaose goksector. Van Raak is van mening dat het toezicht van Curaçao op de goksector faalt. Hij wil ook opheldering over UTS, dat als telecombedrijf online casino’s en sms-loterijen zou faciliteren. De aankoop van Ctex is mogelijk bedoeld om die activiteiten uit te breiden, aldus de SP’er. Daarnaast wil hij weten wie de jaarrekeningen van UTS controleert.

FATF

De GCB stelt dat ze in staat is om goed toezicht te implementeren op de gehele kansspelsector. “GCB is in 1999 opgericht na een Mutual Evaluation van de Financial Action Task Force (FATF), die uitermate kritisch was over het toezicht op de Curaçaose kansspelmarkt.” In november 1999 werd het toezicht op de ‘landbased’ casinosector gemandateerd aan de GCB. De GCB heeft zich sindsdien altijd sterk gemaakt voor het uitoefenen van het toezicht op de gehele kansspelsector, zoals was opgenomen in de Oprichtingsnota Gaming Control Board van 1999.

Consolidatie

De vraag over consolidatie van de jaarrekening van UTS zou volgens het bedrijf de indruk kunnen wekken dat het consolideren van de jaarrekeningen een ongeoorloofde bezigheid zou zijn. Dit is pertinent onjuist. Het opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen is volledig in lijn met de wet- en regelgeving en de gehanteerde praktijkvoorschriften. Dit wordt niet alleen door UTS gedaan maar ook door vele andere grote vennootschappen. De suggestie dat hierdoor cijfers uit het zicht van Raad van Commissarissen en/of de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) zou worden gehouden is onjuist en geeft blijk van onvoldoende kennis van de materie.

Duidelijkheid

Bij het leveren van telecommunicatiediensten is UTS gehouden de privacy van telecommunicatiegebruikers te eerbiedigen en kijkt zij dus ook niet naar de inhoud van de geleverde diensten. Voor wat betreft de sms-loterijdiensten heeft UTS de overheid in het verleden diverse keren verzocht om haar een duidelijke aanwijzing dan wel een vrijstelling van de concessieverplichting te geven, indien het haar als telecommunicatiedienstverlener niet is toegestaan sms-diensten aan dergelijke dienstaanbieders te verlenen. Daarop is echter nimmer duidelijkheid verkregen.

De indruk die zou kunnen ontstaan alsof UTS het datacenter Ctex van de ondergang zou hebben gered omwille van online gokdiensten, betreurt UTS. Deze suggestie is niet alleen onjuist maar miskent ook de belangrijke rol die hightech-diensten zoals aangeboden en geleverd door UTS en het betreffende datacenter hebben, voor de nodige verdere economische ontwikkeling van Curaçao.

Bron: Amigoe
Dossier Gokken

2016 05 03 – UTS Reactie Op Vragen Dhr Van Raak by Black Lion

Naschrift KKC

Onderwerp: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie over online-casino’s vanuit Curaçao in Nederland

1 Klopt het dat Zon Casino met een Curaçaose sublicentie actief is op de Nederlandse markt? (1 www.zoncasino.com

2 Klopt het dat de eigenaren van Zon Casino (YellowStone en Tecst International) Nederlanders zijn?

3 Klopt het dat op Curaçao de eigenaar van Antillephone NV de masterlicentie-houder is?

4 Zijn de activiteiten van Zon Casino gericht op de Nederlandse markt legaal? Wie moet hier in Curaçao toezicht op houden? En wie in Nederland?

5 Hoe verklaart u dat Bellmark Casino, dat ook actief was op de Nederlandse markt, de dag nadat ik over dit online-casino vragen heb gesteld, offline is gegaan? (2 www.bellmark-casino.com/casino/novomatic en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:keb40mWg3rUJ:www.bellmark-casino.com/casino/novomatic

6 Hoe waardeert u in dit verband de opmerking van de masterlicentie-houder (E-management NV) dat de activiteiten rondom Bellmark casino in 2014 ‘afdoende’ zouden zijn geregeld met de Nederlandse Kansspelautoriteiten, maar deze (illegale) praktijk richting Nederland tot voor zeer kort toch is voortgezet? (3 AD | Behr: ‘Sites niet op Nederlandse markt

7 Hoe waardeert u dat Curaçao illegale loterijen (Wega di Number) en illegale online casino-praktijken zoals Bellmark Casino en Zon Casino uitbreidt naar Nederland, alsook naar de rest van de wereld, zoals Australië (Emu Casino) en de Verenigde Staten (Pinnacle Sports)? (4 NTR/Caribisch Netwerk | Curacaose loterij doet het ook goed in Nederland/ en NewYorkTimes | The Offshore Game of Online Sports Betting

8 Wanneer en door wie is de constructie masterlicentie-houder en sublicentie-houder voor online gokken (vooral vanuit de e-zones) bedacht en opgezet? (5 Antilliaans Dagblad | Vanenburg: ‘Namen-verwisseld-in-Knipselkrant en https://www.scribd.com/doc/303315311/2016-03-08-Requisitoir-OM-Inzake-Bientu-Robbie-Dos-Santos-Deel-1-Van-2

9 Deelt u mijn opvatting dat deze master-sublicentie-constructie grote risico’s in zich draagt van witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit? Deelt u mijn opvatting dat het ontbreken van wetgeving en toezicht zo mogelijk nog grotere risico’s in zich draagt van witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit? (6 Bearingpointcaribbean.com | Nieuwe regels casinos bijna klaar en http://www.curacao-law.com/2005/11/26/on-line-gaming-under-the-laws-of-the-netherlands-antilles/ en http://www.curacao-law.com/2007/08/09/netherlands-antilles-not-on-uk-gambling-white-list/

10 Klopt het dat telecombedrijf UTS (al dan niet via haar dochtermaatschappijen) als telecomprovider een deel van bovengenoemde online-casino’s faciliteert?

11 Klopt het dat UTS onlangs datacenter CTEX heeft aangekocht (mede) om haar diensten aan Curaçaose online gokbedrijven wereldwijd verder uit te breiden?

12 Klopt het dat UTS tevens nauw samenwerkt met de veroordeelde loterijenbaas Dos Santos? (7 Antilliaans Dagblad | Palm: sms-lot mijn idee

13 Klopt het dat UTS de smsloterijen joint-venture SMS2WIN faciliteert? Klopt het dat UTS deze smsloterijen op Curaçao, op Sint Maarten en in het buitenland (en dus internationaal) via haar netwerk aanbiedt?

14 Klopt het dat KPMG (KPMG Meyburg) al meer dan 15 jaar de externe accountant is van UTS?

15 Klopt het dat KMPG eveneens management-consultancy, onderzoeksrapportage en technische advisering en diensten levert aan UTS? Klopt het dat huidige UTS CEO eerder werkzaam was voor KMPG (BearingPoint)? Klopt het dat KMPG tevens betrokken is bij verkoopactiviteiten van dochteronderneming Uniqa?

16 Klopt het dat de jaarrekeningen van UTS feitelijk niet door de eigen Raad van Commissarissen (en dus ook niet door haar aandeelhouder) inhoudelijk kunnen worden gecontroleerd, omdat zij geheim dienen te blijven en aan de Raad van Commissarissen alleen geconsolideerd ter controle worden aangeboden? Klopt het ook dat dit soort praktijken feitelijk al jaren gaande zijn?

17 Hoe verklaart u dat UTS en haar dochterondernemingen wel een overheidsbedrijf zijn, maar niet worden gerekend tot het Land en diens organen en dat toezicht door de Algemene Rekenkamer niet is toegestaan? (8 Amigoe | Algemene Rekenkamer mag UTS niet binnen

18 Wie is de feitelijke overheidstoezichthouder op UTS, het bedrijf dat eerder (16 mei 2013) verklaarde dat de toezichthoudende instanties nooit zouden hebben aangegeven of opgelegd dat het zou moeten ingrijpen in door haar geleverde diensten aan (illegale) gokbedrijven? (9 Caribseek | UTS is een telecommunicatie-provider, loterijaanbieders zijn verantwoordelijk voor kansspelen

19 Kunt u mij een overzicht geven van de totale omzet van de goksector van Curaçao, gespecificeerd in de casinosector, de loterijensector, de smsloterijensector en de online goksector? Zo nee, waarom niet? Hoeveel belastinginkomsten loopt Curaçao hierbij mis?

20 Bent u met mij eens dat het toezicht van Curaçao op de goksector faalt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke rol ziet u voor het Koninkrijk om deze bestuurlijke misstanden weg te nemen? (10 Antilliaans Dagblad | Analyse-sms beleid overheid slappe knieen of inschattingsfout? en KKC-blog | Machtsstrijd-Curacao-ontbrandt: De UTS box van Pandora/ en KKC-blog | Machtsstrijd-Curacao ontbrandt: De goksector smoelenboek en Bearingpointcaribbean.com |  Nieuwe regels casinos bijna klaar  en Amigoe | Geen-controle-op-sms-loterij en Caribseek | UTS is een telecommunicatie-provider, loterijaanbieders zijn verantwoordelijk voor kansspelen/

5 Reacties op “Amigoe | UTS en GCB: ‘Wij houden ons aan de regels’

 1. Ja Henk, en het ergste is dat ook de zogenaamd integere partijen (PAR, PAIS en PNP maar ook Leeflang) de marionetten van de crimineel Schotte gewoon laten zitten.

  Nu kan dat bij mafiameid Stella van Rijn geen kwaad. Schottes stoeipoes heeft een nietszeggende functie waarin ze ook nog eens door niemand serieus wordt genomen. Naar verluid is ze hele dag bezig met het online shoppen voot mantelpakjes voor de stewardessen van het bedrijf van haar onnozele man.

  Maar het hoofd van de veiligheidsdienst is nog steeds een ongescreende marionet van Schotte met ongetwijfeld nog een lijn naar hem en zijn mafiavriendjes (Corallo).

 2. We weten allemaal dat Ctex een frauduleuze setup was van de louche Girobank directeuren Eric Garcia en Stephan Capella en de volslagen onbetrouwbare Anthony de Lima. Garcia en Capella verdienden een megasalaris bij Girobank maar lieten zich ook nog even riant op de loonlijst van Ctex zetten en verstrekten het kansloze bedrijf een megalening waarvoor ze ongetwijfeld onder de tafel een flinke kick-back hebben gekregen. Geen enkele andere bank durfde immers een dergelijke lening aan.

  We weten allemaal dat Garcia en Capella daarna als directeuren bij Girobank zijn ontslagen wegens een andere fraude die hun bank tientallen miljoenen heeft gekost en dat de Lima moest opstappen na het vervalsen van brieven van potentiele klanten.

  Garcia, Capella en de Lima: true Yu di Korsow.

  En ja, Ctex was vanaf de tekentafel kansloos omdat geen enkel internationaal zichzelf respecterend bedrijf zijn data wil onderbrengen in deze bananenrepubliek waar een MAVO3 moordenaar en oplichter president kan worden en er vervolgens met de data van de veiligheidsdienst vandoor gaat.

 3. caribbeancynic

  We houden ons aan de regels. Maar gelukkig zijn er geen regels. Daarom hebben we ook CTEX overgenomen om de online gaming te bedienen in een land waar gelukkig geen regels zijn. Een klein dataccnter op Curaçao is anders gewoon belachelijk, bij Amazon kun je voor een fractie van de prijs terecht.

 4. Ach Lionfish, de zoveelste reageerder op dit forum de niet weet waar hij over spreekt en maar met massa meeschreeuwt.

  De GCB wil graag toezicht uitoefenen op online gaming, maar heeft er van de politiek nooit een mandaat voor gekregen. Daarom is hun toezicht nu beperkt tot de 10-15 casinos op het eiland.

 5. Lionfish

  Tja, Poetin is ook meester in het scheppen van zijn eigen waarheid. De GCB denkt dat ook te kunnen. Net als bij Poetin geloven ze er alleen zelf in. Hoe dom kan je zijn…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *