Amigoe | Ys nog steeds bezorgd over versplintering in lokale politiek

Oud premier Etienne Ys    Ys nog steeds bezorgd over versplintering in lokale politiek

Oud premier Etienne Ys bezorgd over versplintering in lokale politiek

WILLEMSTAD — Voormalig PAR-leider Etienne Ys lanceerde elf jaar geleden een voorstel voor een Christen-Democratische Alliantie op Curaçao.

Het voorstel ging ervan uit dat de lokale christen-democratische middenpartijen op het eiland de krachten zouden bundelen in een grote nieuwe partij, met als belangrijkste doel om versplintering tegen te gaan en een blok te vormen tegen partijen die misbruik zouden kunnen maken van de ontevredenheid in de samenleving.

Wat Ys indertijd voor ogen had was een organisatie zoals het Nederlandse Christen-Democratisch Appèl (CDA). “In Nederland besloten tal van partijen met een christen-democratische achtergrond van verschillende pluimage om de handen ineen te slaan. Ze stelden het algemeen belang op de eerste plaats in plaats van hun eigen particuliere belang, om zo een blijvende stempel te drukken op de Nederlandse samenleving. Je kunt stellen dat dat hen goed is gelukt.”

Een andere reden voor het initiatief van Ys was de opkomst van partijen op het eiland die wilden profiteren van onrust en ontevredenheid in de samenleving om dingen te doen die niet door de beugel konden. De partijen die volgens Ys indertijd deel zouden moeten uitmaken van deze alliantie waren zijn eigen PAR, maar ook de PNP, de indertijd nog actieve partij Forsa Kòrsou (FK ) van de huidige Pais-minister Nelson Navarro en de DP.

Zin

Deze laatste partij haakte af, omdat die zich niet als een christen-democratische partij beschouwde, maar meer als een sociaal-christelijke partij. Binnen de PNP vroegen velen zich af waarom de PAR zich niet bij de veel oudere PNP aansloot, terwijl formeel werd gezegd dat de alliantie alleen zin zou hebben als de FK zich zou aansluiten. Maar toen de FK aangaf de alliantie niet te zien zitten, was het voorstel van Ys ten dode opgeschreven.

Voor Ys was dit indertijd het einde van zijn actieve politieke loopbaan. Als partijleider had hij zijn lot verbonden aan het welslagen van de alliantie. Het voorstel van Ys ging echter niet alleen uit van het vormen van een Christen-Democratische Alliantie. Om de politieke instabiliteit op Curaçao en de toenmalige Antillen tegen te gaan, stelde hij ook voor om de kiesdrempel te verhogen, het coalitiesysteem af te schaffen en eilands- en landsverkiezingen, die vóór 10-10-‘10 vrijwel nooit in hetzelfde jaar plaatsvonden, te synchroniseren. Tijdens de presentatie van zijn voorstel in juni 2005 verklaarde Ys niet bereid te zijn om de PAR te leiden in een verkiezingscampagne die de politieke structuur op het eiland niet zou veranderen. Niet veel later trok Ys zich terug uit de actieve politiek.

Geen spijt

Nu, elf jaar na het mislukken van zijn poging, stelt Ys geen spijt te hebben van zijn initiatief. Hij constateert wel dat er in die elf jaar niets is gedaan om de politieke instabiliteit en versplintering op het eiland tegen te gaan. “Blijkbaar moet ik constateren dat nobody cares.” Politieke experts houden er rekening mee dat wel twintig partijen zich zouden kunnen aanmelden voor de verkiezingen van 30 september. “De belangrijkste reden om met het voorstel te komen was om de versplintering op het eiland tegen te gaan. Het is ieders democratisch recht om een partij op te richten, maar wat er nu gebeurt is dat iedereen zo maar kan besluiten om een politieke partij op te richten en aan verkiezingen deel te nemen, of zich van haar of zijn fractie af te scheiden om als ‘onafhankelijke’ door te gaan.”

De opkomst van onafhankelijke Statenleden, waarvan er op dit moment drie in de huidige Staten zitten, is vooral Ys een doorn in het oog. Het gaat hierbij om parlementariërs die met hun partij breken na onenigheid. Ys is hier geen voorstander van. “In de politiek heb je altijd te maken met verschillen van mening. Iemand gaat linksaf en de ander gaan rechtsaf. Als je een conflict hebt met je partij dan dien je dat intern uit te praten. Als je er niet met je partij uitkomt, dan dien je je terug te trekken. Want de meerderheid moet altijd gerespecteerd worden, net zoals je ook rekening moet houden met de minderheid.” Ys wijst in dit verband op voormalig MAN-lid Armin Konket, die zich in 2005 uit de Eilandsraad terugtrok en zijn ontslag als MAN-lid indiende. Aanleiding hiervoor was onenigheid over de koers van de partij.

Principes

“In principe dien je je terug te trekken als je het niet met de partij eens bent. De enige uitzondering hierbij is als je als parlementariër opkomt voor onze democratische rechtstaat. Eugène Cleopa en Dean Rozier braken in 2012 met hun partijen omdat zij zagen dat onze democratie op het spel stond. Dat is de enige reden waarom ik doorgaan als onafhankelijk Statenlid zal toejuichen”, aldus Ys.

Het feit dat er zoveel onafhankelijke Statenleden zijn, brengt volgens Ys gevolgen met zich mee. “Ik vraag me af of mensen hier wel rekening mee houden. Iemand breekt nu met zijn partij, maar je weet niet eens waarom dat gebeurt. Soms kun je de bewuste persoon niet meer vinden om te horen wat de aanleiding voor de breuk was. Als er teveel onafhankelijke Statenleden zijn, komt dat het bestuur van het eiland en de politieke stabiliteit niet ten goede.Maar feit is dat je niemand kunt verbieden om het te doen. Het gaat om de normen en waarden. Op den duur kan het eiland onbestuurbaar worden. Kijk maar naar St. Maarten.” Om versplintering tegen te gaan is het vereist dat er maatregelen worden genomen. Hij denkt hierbij specifiek aan de verhoging van de kiesdrempel. Dit zou moeten inhouden dat het niet meer mogelijk is om met één zetel in het parlement gekozen te worden. Een partij moet minimaal twee zetels hebben om zitting in de Staten te krijgen. Op deze manier denkt Ys dat er iets gedaan kan worden tegen het grote aantal eenmansfracties die een gevaar vormen voor de politieke stabiliteit op het eiland.

Bron: Amigoe

 

7 Reacties op “Amigoe | Ys nog steeds bezorgd over versplintering in lokale politiek

 1. Abraham Mossel

  Als ik het goed begrijp zijn ‘eenmansfracties weg gelopen figuren ( zetel dieven) met meestal 1 gegunde gestolen( zie Jasjes ) zetel, om nog de gegeven tijd als alleen dictator in het parlement hun zakken te vullen om daarna met hun nieuwe partij de stervensdood te moeten belijden,Haleluja voor de nieuw komers.

 2. Eenmansfracties (ego’s) bewijzen dat het hen alleen te doen is om het geld. Als je een beetje waardigheid hebt doe je zoiets niet. Vooral als je al verschillende pensioenen geniet. Ego’s, ikke ikke…

 3. Was niet eens een slecht idee alleen jammer dat een groot gedeelte van de bevolking niet in algemeen belang denkt.

 4. laat hem terug komen in de politiek en schoon schip maken…

 5. Mijnheer Ys is een man met visie en karakter. Zijn visie werd helaas niet gedeeld door “belendende” partijen. Maar reken er op dat de “Criminele Politieke Alliantie Nederlands West Indië” , de kaarten al heeft geschud en in iedere denkbare coalitie de macht in Curacao en St. Maarten zal trachten te grijpen. Kijk maar eens goed naar de “nieuwkomers”- partijen. Allemaal oudgedienden uit het “milieu”.
  Hoogste tijd om de ideeën van Ys weer eens opnieuw te toetsen, graag nog voor de a.s. verkiezingen.

 6. Olivier B. Bommel

  Bij een heer van adel speelt GELD geen rol. Blijheid wel. Ik heb daarom de Partij van de Blijheid opgericht. Niet om geld te verdienen maar om mijn land te dienen.
  Ik heb derhalve een Pretcentrum gesticht. De leden van mijn partij
  kunnen bijdragen door blijheids-munten te kopen.
  Ik hoop op een geldelijke bijdrage van o.a. alle KK lezers.
  Binnenkort zal ik mijn kanditaten-lijst bekend maken.

 7. Op deze manier denkt Ys dat er iets gedaan kan worden tegen het grote aantal eenmansfracties die een gevaar vormen voor de politieke stabiliteit op het eiland. […]

  Klopt. Maar ja, geld, he. Daar draait alles om, geld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *