Appel van VMSC kansloos

 

Schippers: VWS is niet verantwoordelijk voor de gezondheidszorg op Curaçao

Den Haag/Willemstad – De Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) hoeft niet te rekenen op een handreiking van de Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers (VVD).

,,Het is aan de VMSC, de directie van het Sehos en het ministerie van Volksgezondheid op Curaçao zelf om de zorg op Curaçao te verbeteren”, antwoordt de woordvoerder van de bewindsvrouw als het Antilliaans Dagblad vraagt om een reactie op de brief die de specialisten vorige week naar Den Haag hebben gestuurd.

Daarin doen zij een beroep op Schippers om financiële, facilitaire en personele ondersteuning. ,,De minister van VWS is niet verantwoordelijk voor de zorg op Curaçao. De VMSC is zelf, met de directie van het ziekenhuis, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de verbetering daarvan.”

Het verwijt van de specialisten dat de bewindsvrouw haar kritiek op de kwaliteit van de medische zorg in het Sehos zou baseren op gedateerde rapporten wordt door de zegsman verworpen: ,,Rapporten van de inspectie hebben tot nu toe niet geleid tot aantoonbare verbeteringen.”

Het ministerie is het wel met de VMSC eens dat het voor patiënten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba het beste is zo dicht mogelijk bij huis te kunnen worden behandeld: ,,Uiteraard willen wij de zorg voor deze eilanden graag zo dicht mogelijk in de buurt inkopen maar die moet dan wel van goede kwaliteit en daadwerkelijk beschikbaar zijn.”

Omdat de kwaliteit van de zorg in het Sehos in de ogen van VWS tekort schiet worden patiënten uit Bonaire in plaats van naar Curaçao steeds vaker naar Aruba en Colombia uitgezonden. ,,Totdat er aantoonbare verbeteringen zijn doorgevoerd en er daadwerkelijk capaciteit beschikbaar is voor de burgers van Caribisch Nederland zoals bijvoorbeeld op de intensive care, acute hulp et cetera, zal het zorgverzekeringskantoor in Caribisch Nederland voor haar verzekerden zo goed mogelijke zorg dus helaas elders moeten inkopen”, meldt de woordvoerder van Schippers.

,,Het is voor Curaçao van groot belang dat de staf haar kwaliteit nu gaat verbeteren en we hopen dan ook voor alle partijen dat dit snel leidt tot aantoonbare resultaten.”

De veronderstelling van de specialisten dat Schippers zich vanwege de gespannen relatie met het kabinet Schotte mogelijk laat leiden door politieke motieven weerspreekt VWS met een voorbeeld:

,,Op enkele onderdelen, bijvoorbeeld oncologie en nefrologie, heeft Fundashion Mariadal ruim een jaar geleden in goed overleg met de directie van het Sehos een intentieverklaring afgesloten.”

Dat Nederland wel investeert in de gezondheidszorg op Bonaire en niet op Curaçao ziet het ministerie anders dan de VMSC niet als een vorm van ‘voortrekken’. De minister van VWS is niet verantwoordelijk voor de zorg op Curaçao. Zij is dat wel voor de zorg voor de burgers van de drie BESeilanden, aldus de zegsman die er aan toevoegt dat het departement

 ‘de ontwikkelingen op Curaçao uiteraard op de voet volgt’.

Bron: Antiliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *