ArenaPoliti.co | MEP betreurt de agressie in de Staten en eist onderzoek

MEP betreurt de agressie in de Staten en eist onderzoek

MEP betreurt de agressie in de Staten en eist onderzoek

De MEP-fractie keurt hetgeen zich gisterochtend 25 mei 2016 heeft afgespeeld in de Staten van Aruba stellig af. Het betreft het incident nadat een discussie over dienstreizen volledig uit de hand is gelopen en zelfs is uitgemond in fysiek geweld tussen de voorzitter van de Staten mw. Marisol Lopez-Tromp (AVP) en de vice-voorzitter van de Staten dhr. Chris Dammers (AVP).

Dit levert zeker geen positieve bijdrage aan het imago van de Staten van Aruba, aldus de MEP.

De MEP-fractie heeft daarom in een brief naar de Gouverneur van Aruba, de Voorzitter van de Staten en de Minister-President verzocht om met spoed een onderzoek te laten instellen naar hetgeen zich daadwerkelijk heeft afgespeeld alsmede de aanleiding daarvan, en de resultaten van dit onderzoek, danwel van het strafrechterlijk onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van de klacht van de Statenvoorzitter, zo spoedig mogelijk te delen met de leden van de Staten. De bedoeling is om de resultaten van het onderzoek dan in een openbaar debat te behandelen zodat de daarvoor verantwoordelijken verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Het hoeft immers geen betoog dat de agressie in de zaal van de Staten van 25 mei 2016 niet ongestraft mag blijven, en zeker niet in een ander doofpot gestopt mag worden.

In dat debat zal de Staten zich ook dienen uit te laten over maatregelen danwel wijzigingen in het Reglement van Orde van de Staten om te voorkomen dat een dergelijk incident zich in de toekomst herhaalt.

De wijze waarop de leden van de AVP-fractie elkaar in de Staten bejegenen is al eerder een blammage geweest voor de Staten van Aruba. Denk aan het incident waarbij de AVP-fractieleider dhr. Herde zijn collega Rasmijn openlijk heeft uitgescholden. Of het incident waarbij de AVP-fractieleider dhr. Herde de Statenvoorzitter Lopez-Tromp tijdens een openbare vergadering met scheldwoorden heeft bejegend omdat zij een ander standpunt had ingenomen. “Dat zij elkaar op deze wijze behandelen is een interne zaak waar de AVP-leiding zich sowieso naar mijn bescheiden mening snel over moet buigen, maar dat dit zoveel schade berokkent aan het instituut van de Staten van Aruba is niet acceptabel en moet zo spoedig mogelijk aangepakt worden, teneinde herhaling te voorkomen. 25 mei 2016 is een ander dieptepunt in de geschiedenis van de Staten van Aruba, na 27 augustus 2015” aldus mw Wever-Croes.

De MEP-fractie stelt voorop dat de MEP nimmer accepteert noch tolereert dat juist de zaal waarin opgekomen moet worden voor de bescherming van de fundamentele rechten van de mens in het algemeen en in het bijzonder van kinderen, vrouwen en ouderen, het toneel heeft gevormd voor geweld tegen de vrouw, en dat hiertegen aktie ondernomen moet worden. De MEP fractie hoopt spoedig van de Gouverneur, de Statenvoorzitter en de Minister-President te vernemen.

Bron: ArenaPoliti.co

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *