ArenaPoliti.co | MEP: Heropening van de raffinaderij brengt broodnodige economische ontwikkeling in Aruba

MEP: Gaande weg zullen we de risico's wegnemen.

MEP: Gaande weg zullen we de risico’s wegnemen.

De grootste oppositie partij MEP had een zeer kritische opstelling gedurende de openbare behandeling van de Citgo-wetgeving. De MEP-fractie heeft 3 ammendementen en een motie ingediend, en zo bijgedragen tot een beter wetgevingsproduct.

Uiteindelijk heeft de AVP-fractie, zoals gebruikelijk, tegen deze moties en amendementen gestemd. Volgens de AVP moet alles wat van de MEP komt meteen de prullebak in.

De MEP-fractie was kritisch op o.a. de financiele consequenties van de deal. Met name een garantie van US$300 miljoen. “Het is begrijpelijk dat men in Aruba zeer zenuwachtig wordt als een Eman garanties geeft want de Arubaanse bevolking betaalt al 13 jaar een US$ 110 miljoen garantie uit de tijd van ex-premier Henny Eman, broer van de huidige premier . En we moeten nog 2 jaar betalen. Als een Eman garanties geeft, moet je goed uitkijken. De regering denkt niet dat de kans groot is dat de garantie zal worden aangesproken, maar desalniettemin hebben wij gepleit voor het verzekeren van de claim.
Wij zijn ook kritisch geweest ten aanzien van de milieu aspecten van de deal. Het probleem is dat de regering alsmaar nalaat om een aangepaste milieuwetgeving te maken, en bij het ontbreken daaarvan kunnen bedrijven zoals Citgo niet gehouden worden aan strenge milieu eisen, aldus de regering. Daarom blijven wij pleiten voor snelle invoering van deze wetgeving” aldus MEP-leider Evelyn Wever-Croes.

De vergadering verliep zeer stroef. De overwegend AVP-aanhangers in de publieke tribune lieten de oppositieleden niet rustig hun zegje doen en werden steeds onderbroken. Terwijl de oppositieleden kritische en terzake doende vragen stelden over de contracten, waren de AVP-statenleden erop uit om de oppositieleden van hun a propos brengen en de oppositie uit te lokken om tegen te stemmen.

De Statenvoorzitter Mervin Wyatt-Ras deed heel weinig om orde in de zaal te brengen, hetgeen voor zo’n historische vergadering uiterst jammer is.

Aruba heeft in 2015 geen economische groei gezien. De economie is met 0.5% ingekrompen. Voor 2016 heeft de Centrale Bank de groei naar beneden aangepast van 1.1% naar 0.4%. De armoede groeit met ongekende proporties waardoor de criminaliteit en de sociale problemen steeds ernstiger worden. Het toerisme groeit niet meer zoals wij dat verwachten. Aruba heeft broodnodig een economisch stimulans nodig en alleen de heropening van de raffinaderij kan dit wonder doen. Het is “do or die”, aldus de MEP-leider.

“Als we aan het eind van het debat op een lijn komen te staan met de regeringsfractie, is dat niet vanwege premier Eman. Dat is ONDANKS alle inspanningen van Eman en de AVP om partijen nog verder uit elkaar te krijgen. Want had Eman werkelijk eenheid willen bereiken, dan had hij de Staten met respect behandeld. Dan had hij de Staten voldoende tijd gegeven om zich deugdelijk voor te bereiden. Dan had hij de Statenleden voorzien van alle contracten die een integraal onderdeel vormen van de wet. Premier Eman heeft bewust geprobeerd om meer te polariseren. Het feit dat wij voor het contract hebben gestemd is dus niet een steun aan de AVP en zeker niet een steun aan Eman. Het is een stem PRO Aruba die hoognodig een economisch stimulans en werkgelegenheid nodig heeft. Per slot van rekening doen wij het daarvoor” aldus MEP-leider Evelyn Wever-Croes.

Bron: ArenaPoliti.co

Een Reactie op “ArenaPoliti.co | MEP: Heropening van de raffinaderij brengt broodnodige economische ontwikkeling in Aruba

  1. “If you can’t beat them, join them” doet hier opgeld.

    Voorlopig – als de miljoenen op tafel komen, hetgeen ik betwijfel – zit Aruba weer opgescheept met vuiligheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *