Aruba | Bluf?

Column Renée van Aller en John de Vries

Bluf?

Bluf?

Waarom hebben de belastingdiensten van Aruba en Curaçao zo’n achterstand in belastingheffing? Volgens minister Bermudez ligt er in Aruba Afl. 2,2 miljard op straat. Daarom hoeven de aanwijzingen van het CFT niet te worden opgevolgd. Hoe hij aan dat enorme bedrag komt, wordt niet uitgelegd. Hoelang zwerven die miljarden al over straat en waarom? Welke van die aanslagen zijn verjaard of zijn onterecht? En waarom werden goed werkende belastingambtenaren weggestuurd zonder grond? De rechter besliste aldus na jaren procederen, zoals in de zaak Gumbs van de VDC. Waarom handelen regeringen regelmatig zo weinig integer? Wie heeft er belang bij een chaotische Belastingdienst? Want hoe groter de chaos, hoe beter het ondernemersklimaat. Dat weer wel natuurlijk. Desondanks gaat de minister van Financiën al die miljarden innen met full focus en zeldzaam doortastend. Hoe ver zal hij komen?

Factcheck
Wij beschikken over betrouwbare bronnen, ook in regeringskringen. Dus we konden de feiten controleren ‘poniendo hechonan tras di palabranan’. De Belastingdienst wenste de opgelopen achterstanden niet vreugdevol in te lopen, ook al waren aangiften tijdig ingediend. In 2011 had Aruba in sommige gevallen een achterstand van zes jaar en meer. Waarom was en is onduidelijk. Zijn er voldoende ambtenaren die systematisch willen en kunnen werken aan aangiften? Worden ingediende bezwaarschriften tijdig afgehandeld? Waarom kan de Arubaanse regering opeens nu die miljarden wel vinden en innen? Werden die miljarden eerder over het hoofd gezien en/of door de vingers en waarom dan? Lijdt de SIAD en de verantwoordelijke minister ook al aan voortschrijdend geheugenverlies, zoals recent Opstelten en Teeven? Die aandoening is kennelijk zeer besmettelijk.

Eclatante overwinning
Welke bewindspersoon moet binnenkort naar huis, omdat het eigen belang alles overheerste? Of is eigen belang eerst, een essentiële voorwaarde om zo’n functie te krijgen? Jaarlijks worden ongeveer 28.000 aanslagen Inkomstenbelasting uitgereikt in Aruba. Bij een achterstand van 4 jaar, zijn dat al 112.000 gemiste aanslagen. Het overzicht dat we gezien hebben, liet een jaarlijks oplopende achterstand zien sinds 2008. Dit geldt voor de heffing loonbelasting, winstbelasting, omzetbelasting, grondbelasting, AOV, AZV, BBO en health tax. We hebben niets gezien over invoerrechten. Ook moeten bestanden worden opgeschoond en zijn alle dwangbevelen wel tijdig betekend en uitgereikt? Hoe dit bedrag van 2,2 miljard tot stand is gekomen, begrijpen wij niet. Het lijkt ons ook niet realistisch. Maar het biedt een aanlokkelijke afleidingsmanoeuvre om de eisen van de eigen adviesorganen, het CFT en IMF te negeren, totdat een nieuwe regering die beklagenswaardige kastanjes uit het vuur mag halen.

Volgens onze ondergrondse bronnen, zei de premier recent tegen de minister van Financiën, “we moeten de aandacht van de Koninkrijksregering en het CFT/IMF afleiden. We wensen ongewenste aanbevelingen niet op te volgen. We zitten ook al met dat hedgingschandaal van de WEB. Mogelijk moet de verantwoordelijke minister daarvoor opstappen? Dat leidt de aandacht vaardig af, als het afdoende tragisch in scène wordt gezet. Deze kwestie moet worden opgeblazen. Controle van het CFT is onverteerbaar voor volk en vaderland. Misschien moet ik nog een persconferentie geven, die meer vragen oproept dan beantwoordt”, opperde de premier. “Daar zijn we ten slotte heel gehaaid in. Hoe moet het nu verder met onze geloofwaardigheid”, zei de minister van Infrastructuur en Vreemdelingenzaken, verontrust. “Geen zorgen”, sprak de premier kalmerend. “Dat heeft Frits Abrahams al opgelost in het NRC-Handelsblad van 10 maart 2015. ‘Minister Blok die Opstelten gaat waarnemen kan zó chagrijnig kijken, dat zelfs die halsafsnijders van IS liever een blokje omlopen.’ Dus we blijven geloofwaardig lokaal en volk en vaderland zijn veilig in het Koninkrijk. Zo realiseren we op papier een Balanced Budget voor 2050 en ondertussen carpe diem. Misschien kunnen ook de Twaalf psychologische trucs van de Belastingdienst, zoals beschreven in dezelfde NRC door de SIAD worden toegepast? Dat zal zeker helpen bij een vlotte belastinginning.

Rekening en verantwoording afleggen
Minister Bermudez en zijn collega’s zijn professionals. De minister en de regering moeten vooraf aangeven wat ze gaan doen. Hoe onderbouwen ze die miljarden en kunnen ze die innen? Is er een reëel plan van aanpak? Helaas is dat het essentiële dat de regering nalaat. Achteraf rekenschap (rekening en verantwoording) afleggen. Leeft de regering in de waan dat verantwoording afleggen, niet nodig is? Maar dat is nu juist de essentie van de democratie. In de Nederlandse Boekenweek staat de waanzin centraal. Is het brein van onze politici wel fit? Moeten we wellicht een Deltaplan maken voor ons verdronken democratisch bestel? Wij willen geen land waar politici en hun connecties nemen wat ze nodig hebben, vooral financieel. De rest lappen ze aan hun laars. Daar kraaien te weinig hanen naar. Kan dat anders misschien?

©2015 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Een Reactie op “Aruba | Bluf?

  1. JM Eustatia

    Ik heb jarenlang de integriteit van Eman en zijn club als voorbeeld gesteld aan mijn Curacaosche in de lokale politiek geinteresseerde vrienden.
    Ik ben inmiddels wel een beetje gaan twijfelen.De artikelen van mr drs Renee van Aller hebben beslist aan die groeiende twijfel bijgedragen.
    Macht corrumpeert. Dat geldt helaas met name voor ALLE sectoren in een kleine gemeenschap die beheerst wordt door angstcultuur en de onwil vrienden op hun fouten te wijzen. Met name wreekt zich de afwezigheid van een agressieve pers met gekwalificeerde onderzoeksjournalisten. Zonder de onderzoeksjournalist van Nieuwsuur zouden Opstelten en Teeven nog steeds op het pluche zitten en besmuikt lachen om het domme volk dat zo braaf hun leugens slikt. Het is jammer dat Nederland zo weinig geinteresseerd is in het Caribisch deel van het koninkrijk. Want een goede onderzoeksjournalist zou hier voor jaren werk hebben; en dat zelfs op gebieden waar de Nederlandse regering directe verantwoordelijkheid voor draagt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *