Aruba: Idee onvoldoende aanpak kindermisbruik is onjuist

Dorien Kardol

Dorien Kardol

ORANJESTAD — Het beeld dat de zedenzaken op Aruba niet of onvoldoende worden aangepakt, berust op onwetendheid en foutieve informatie. Dat zegt zedenofficier van het Openbaar Ministerie (OM) Dorien Kardol tegen Amigoe. “Betere voorlichting aan het publiek over zowel de aanpak, de samenwerking en het doen van meldingen van verdachte situaties is daarom essentieel.”

“Het beeld dat zedenzaken zoals kindermisbruik op een grote stapel belanden, omdat niemand zou weten wat hij of zij moet doen, is misplaatst en bovendien onjuist. Feit is wel dat de aanpak van kindermisbruik moet worden gerealiseerd met de capaciteit en de middelen die beschikbaar zijn. En die zijn relatief beperkt.” Kardol, nu ruim tien maanden werkzaam als zedenofficier op het OM Aruba heeft tot nu toe ruim vijftig zedenzaken op haar bord gekregen waarvan de helft gaat om kindermisbruik. Het gaat hier om zaken waarvan de aangifte soms al in 2011 werd gedaan.

Aanpak kinderporno
Twee maanden geleden startte, op initiatief van procureur-generaal Guus Schram in Curaçao een samenwerkingsproject tussen officieren uit Aruba, Curaçao, Bonaire en St. Maarten. Officieren vanuit de verschillende eilanden met dezelfde portefeuille staan in nauw contact met elkaar, zo ook de zedenofficieren. Deze samenwerking moet leiden tot een efficiënte aanpak van kindermisbruik en verspreiding van kinderporno, bijvoorbeeld door de inzet van elkaars schaarse middelen. Zo beschikken de eilanden niet over opsporingsambtenaren die kinderporno kunnen bestrijden. Gezamenlijk wordt daarvoor een oplossing gezocht. Iets dat op Aruba niet aan de orde is door de te weinig mankracht.

“Op Aruba hoor je nooit iets over kinderporno, terwijl ik niet geloof dat het hier niet gebeurt”, zegt Kardol.

Richtlijnen strafmaat
Een ander doel van de samenwerking tussen officieren is het vaststellen van richtlijnen voor de strafeisen voor zedendelicten. Terwijl er wel richtlijnen bestaan voor het bepalen van de strafmaat voor misdrijven zoals diefstal, verkeersdelicten, woninginbraken en drugsdelicten, zijn deze er niet voor zedendelicten. In de praktijk wordt daarom ook overleg gevoerd met Nederlandse zedenofficieren, vertelt Kardol. Zaken met overeenkomstige ernst worden naast elkaar gelegd. Een eerder door het Gemeenschappelijk Hof en het gerecht in eerste aanleg opgelegde straf gebruikt Kardol, en ook collega-officieren, regelmatig als richtlijn voor het formuleren van een strafeis voor een soortgelijk zedendelict in Aruba. Overigens zijn de strafrichtlijnen voor alle zedendelicten in Nederland ook nog niet officieel vastgesteld, wel is aan het begin van dit jaar door de zedenofficieren overeenstemming bereikt over een dergelijke richtlijn voor seksueel misbruik van kinderen. In het Landelijk Overleg Voorzitters Strafsectoren (LOVS) is een strafmaat opgenomen voor kinderporno en verkrachting, echter niet voor seksueel misbruik van minderjarigen. Mogelijk zal het LOVS aan willen sluiten bij de uiteindelijke richtlijn van het Openbaar Ministerie.

Minimumstraffen
Amigoe publiceerde onlangs het artikel ‘Geen minimumstraf dader en geen opvang seksueel misbruikt kind’. Hierin meent Lisette Gomes van stichting Stop Abuso Sexual di Mucha dat een kinderverkrachter op Aruba nauwelijks wordt gestraft en een minderjarig slachtoffer aan zijn of haar lot wordt overgelaten’. Zij beklaagt zich over het feit dat er in het nieuwe wetboek van strafrecht geen minimumstraf voor kindermisbruik is opgenomen.

“Er bestaat inderdaad geen minimumstraf voor zedendelicten”, beaamt de officier.

“Maar er bestaat ook geen minimumstraf voor moord. Wereldwijd zijn er maar in enkele landen minimumstraffen. Wel bestaan er richtlijnen waarop je een straf kan baseren. Die willen we dus ook creëren voor zedendelicten.”

In hetzelfde artikel in Amigoe zegt advocaat Carl Bryan Coffie van advocatenkantoor Gomez & Bikker te denken dat het idee achter het niet vaststellen van een minimumstraf voor zedendelicten is dat de rechter dan wellicht een alternatieve straf zou willen opleggen zoals een taakstraf. “Klinkklare onzin”, stelt Kardol.

“Op het één keer betasten van een kind met kleding aan staat al een gevangenisstraf. Een taakstraf is hier niet aan de orde.”

Lopende zaken
Vandaag is het hoger beroep dat Alexander L. heeft aangespannen tegen de aan hem opgelegde gevangenisstraf van vier jaar. L. werd eerder veroordeeld voor het seksueel misbruik van een zevenjarig meisje. Vorige week is 47-jarige Allen R. door het Hof veroordeeld tot vijf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor het seksueel misbruiken van zijn toen 4-jarige dochtertje en 10-jarige stiefdochtertje. Beide kinderen is een schadevergoeding van 12.500 florin toegewezen. Recent eiste het Openbaar Ministerie (OM) drie jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen de 55-jarige C.E.T.V. Hij zou zijn twee minderjarige buurmeisjes jarenlang hebben misbruikt. Op 23 oktober doet de rechter uitspraak over deze zaak.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *