Aruba | Mosterd na de maaltijd?

Column Renée van Aller en John de Vries

Mosterd na de maaltijd
Mosterd na de maaltijd

 Het is opvallend dat Nederland nu pas advies vraagt aan de Raad van State (RvS) over de Arubaanse aanwijzing. Waarom niet voordat de opschudding overkookte? Was er eerder serieus overleg geweest over de Arubaanse overheidsfinanciën? Wat zal de RvS adviseren en hoe lang daar dat duren? Dat kan anders zijn afhankelijk van de vraagstelling en of de gerezen problemen afdoende zijn opgelost. De RvS zal proberen de ontvlambare situatie niet aan te wakkeren, maar wel gehuld in meanderende juridische mitsen en maren. Een nieuwe eeuwigdurende vriendschapsboom zal niet worden gepland, ook al vieren we 200 jaar Koninkrijk. De beslissing om de begroting te tekenen mag maar kort worden aangehouden en die termijn is al lang verlopen. Mag er niet getekend worden, dan moet Nederland geschraagd door het CFT, dat gemotiveerd komen uitleggen. Dat klemt des te meer daar het IMF in 2011 Nederland afraadde zo grootschalig te bezuinigen. 30 miljard werd teveel bezuinigd berekende CoenTeulings, voormalig hoofd van het CPB in het NRC-Handelsblad van 15 oktober 2014. Nu is 30 miljard euro teveel bezuinigen, niets vergeleken met wat Aruba feitelijk bezuinigd heeft. Tot dusverre is daar alleen op papier bezuinigd. In Nederland zijn vele bedrijven failliet gegaan en zijn bijna 600.000 mensen werkloos. De oliemarkt is ook ingezakt, maar de energieprijzen dalen niet in Nederland. In Nederland bestaat nog het vangnet van de bijstand als je eerst je gespaarde pensioen hebt opgegeten. Die pensioenen worden ook steeds minder waard, omdat de rente zo laag wordt gehouden, zodat de overheden door kunnen gaan met goedkoop lenen. Daardoor stagneert de hele economie. Het producentenvertrouwen is bevroren en het consumentenvertrouwen is afwezig, de spaargelden verdampen.

Zal ik handhaven?
Wellicht zal het advies van de RvS lijken op het advies van de RvS naar aanleiding van 50 jaar Statuut.

“Dat advies ademt de voorzichtigheid van Hirsch Ballin en de listigheid van Machiavelli. De RvS onderzoekt wat het Statuut na 50 jaar nog kan betekenen voor de burgers van het Koninkrijk. De Koninkrijkspartners kampen met ernstige problemen van internationale criminaliteit, sociaal economische ontwikkeling, versterking van het bestuur en realisering van de rechten van de mens.”

Nederland wordt daar blijkbaar niet mee bedoeld. Nederland is echter mede schuldig aan de ontstane situatie, maar dat wordt nergens genoemd. Rijkswetgeving moet iedereen in het gareel houden, dat heet maatwerk. De RvS doet wijselijk geen uitspraak over onafhankelijkheid. Het is zaak dat Aruba de eigen problemen oplost, niet cosmetisch maar wezenlijk. Anders zal Nederland dat zeker via art. 51 Statuut gaan doen. Er zullen meer van deze Nederlandse ‘overvallen’ in de toekomst plaatsvinden. Aruba zal in de toekomst toenemend onder vuur komen te liggen werd in 2005 geadviseerd. Voetnoot 12 bij de reactie van de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties op dit advies bevat een nest sluimerende adders.

“Het uitgangspunt dat de Koninkrijkspartners gelijkberechtigd zijn, kan de vraag oproepen of ook Nederland een optie heeft het Statuutsverband te verlaten. Dit is een (vooralsnog theoretische) vraag die verschillend wordt beantwoord.”

Zo wordt een verbod langzaam maar zeker een wenkend perspectief.

Amigoe Tweede Kamer vraagt toch advies over aanwijzing Aruba
woensdag, 15 oktober 2014 14:18

ORANJESTAD / DEN HAAG — De Tweede Kamer wil toch een advies van de Raad van State over de rechtmatigheid van de aanwijzing die de Rijksministerraad afgelopen zomer aan de autoriteiten van Aruba gaf.
De Arubaanse regering wilde al direct het advies van de RvS over de rechtmatigheid van de aanwijzing en het aanhouden van de begroting door de gouverneur. Volgens premier Mike Eman en ook toenmalig Financiënminister Juan David Yrausquin (AVP) had de begroting naar de Raad van State gemoeten en is de ‘gijzeling’ door de gouverneur, in opdracht van de Rijksministerraad, onwettig.
D66-Tweede Kamerlid Wassila Hachchi stelde vandaag voor, mede namens het CDA, om in ieder geval alvast de vragen te formuleren, ook al is er in de praktijk nog steeds sprake van een meningsverschil tussen de Arubaanse en de Nederlandse regering. “Het staat ons vrij om de Raad van State om voorlichting te vragen, zoals ook minister Plasterk heeft aangegeven”, zei Hachchi. “De Raad van State heeft tijd nodig om onze vragen te beantwoorden en dat kan maanden duren, dus om die reden wil ik de procedure alvast vandaag in gang zetten”, aldus Hachchi.
Met uitzondering van de PVV kreeg ze de steun van alle partijen, maar de PvdA en VVD benadrukten wel dat het verzoek om voorlichting pas naar de Raad van State gestuurd kan worden als het conflict ook daadwerkelijk is opgelost. “We moeten voorkomen dat dit verzoek een rol gaat spelen in het conflict. Het kan zo maar zijn dat men gaat wachten op het antwoord van de Raad van State en gaat gebruiken in het conflict”, zei Roelof van Laar van de PvdA. “We moeten niet voor een of twee maanden winst dit voorstel er doorheen proberen te jassen. Er is geen spoed nodig. Het is een kwestie van terugkijken en ervan proberen te leren.”
Commissievoorzitter Jeroen Recourt van de PvdA concludeerde dat de commissie Koninkrijksrelaties in ieder geval een begin zal maken met de formulering van de vragen, die vervolgens weer op de agenda van de commissie komen te staan. Op dat moment kan er nog een besluit genomen worden over het tijdstip waarop het advies aan de Raad van State gevraagd wordt. Overigens moet dat besluit genomen worden tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer.
De financiële situatie van Aruba komt ook ter sprake tijdens een overleg van de commissie op 6 november.

©2014 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Op alle artikelen ligt het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2014

2 Reacties op “Aruba | Mosterd na de maaltijd?

  1. Nederland heeft momenteel meer dan 600.000 weerlozen dank zij het bezuinigingsbeleid.

  2. G. van Otterloo

    ik kan u niet betrappen op een onafhankelijke analyse gestoeld op kennis van zaken. U dient uw roze Aruba-bril eens af te zetten.Uit uw relaas kun je de conclusie trekken dat u vindt dat omdat het in Nederland een puinhoop is (zou zijn!) het op Aruba ook een puinhoop mag zijn. Vreemd standpunt. Iedere keer als het over de Arubaanse problematiek gaat,begint u over de problemen in Nederland. Dat helpt Aruba niet hun grote financiële problemen op te lossen. Bovendien is Nederland is au fond wel verantwoordelijk voor Aruba en Aruba niet voor Nederland.
    Het zinnetje van u “In Nederland bestaat nog het vangnet van de bijstand als je eerst je gespaarde pensioen hebt opgegeten ” is pure volksverlakkerij, ophitsing of gebrek aan diepgaande kennis van uw kant. Het (voortijdig) “opsouperen” van een pensioen voordat men een bijstandsuitkering krijgt is eens bedacht door een niet al te snuggere wethouder in Enschede maar werd een paar dagen later door het Kabinet als streng verboden afgeserveerd.
    Voor het overige wens ik geen woorden vuil te maken aan uw…
    tsja…..wat is het?……woordenbrij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *