Aruba | Wie heeft belang bij wat?

Column Renée van Aller en John de Vries

Basisverzekeringen voor iedereen, weg met de tweedeling

Basisverzekeringen voor iedereen, weg met de tweedeling

Basisverzekeringen voor iedereen, weg met de tweedeling. Deze kop stond boven de column van Sheila Sitalsing in de Volkskrant van 18 oktober 2014.

Haar informatie was weer adembenemend leerzaam. De grootste werkgeversvereniging VNO-NCW lanceerde een verdienstelijk voornemen om de zelfstandig werkenden (zzp’ers) ook een solide pensioenopbouw en sociale zekerheden te gunnen. Dat kan comfortabel gefinancierd worden als de werknemers in loondienst allemaal wat inleveren. En dat terwijl de pensioenopbouw, de werkloosheidsuitkeringen en secundaire arbeidsvoorwaarden van werknemers al nauwgezet aan een constante en constitutionele inkrimping lijden? Sitalsing wijst dan op een van haar eerste chefs. Plannen om de mensheid te redden moeten altijd met het meest waakzame wantrouwen worden bezien, hield hij haar niet aflatend voor.

“Voordat men door ontroering overmand legio luide lofzangen aanheft, moet men zich altijd eerst indringend afvragen welk belang de indiener zelf heeft bij zijn eminente en altruïstische voorstel.”

Hij placht haar voortdurend en bezwerend te vragen:

“het belang, wat is het belang Sitalsing?”

Dus ging Sitalsing op zoek naar het belang van de VNO-NCW. Het bleek een paradijselijke oplossing voor de werkgevers, constateert zij.

Voor personeel in vaste dienst dalen de arbeidslasten bij versoberde sociale regelingen. Daarnaast zijn werkgevers direct verlost van het risico dat de politiek hen zal verbieden werknemers te ontslaan om ze vervolgens veel goedkoper weer in te huren als freelancer.”

Goed voorbeeld doet goed volgen?
Die vernuftige formule zou de Arubaanse regering goed van pas kunnen komen bij de heersende onduidelijkheid over de al of niet doorbetaling van de bashi-premie en het gelijkbedrag dat (gepensioneerde) ambtenaren en daarmee gelijkgestelden krijgen uitbetaald. Dat krijgen ze omdat indexatie niet altijd kon plaatsvinden en extra ATV dagen voor gepensioneerden moeten worden verzilverd. Die premies wilde de regering afschaffen voor overheidsgepensioneerden omdat bezuinigd moet worden. Mevrouw Hyacinta Thijsen-Trimon was vrijdag 17 oktober op werkbezoek bij premier Mike Eman. Ze vertrok zeer tevreden, berichtte 24ora.com en de de Diario, want alle gepensioneerden behouden hun gelijkbedrag en bashi premie. Diezelfde dag berichtte de Minister van Financiën echter dat de bijdrage gelijkbedrag jaarlijks tussen de 11 en 12 miljoen florin kost en kennelijk zwaar drukt op de begroting, laat staan de de bashi-premie. Tezelfdertijd moeten de degenen die niet willen werken en al jaren thuiszitten afvloeien. Ook wordt er hard gewerkt aan een VUT-regeling, terwijl de gehele salarisstructuur zal worden herzien. Daarbij zal ook de indexering worden bezien. Een gokje wagen? Beide toeslagen worden afgeschaft in het landsbelang, om de pensioenen en de AOV veilig te stellen. Zo kan de VUT-regeling deels worden gefinanicer.

Factfree Frans
Formidabele retorische vaardigheden hebben het gewiekste politiek wonder, (ex) minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans veelvuldig uit benarde situaties gered.

“Timmermans’ legendarische speech bij de VN bleek vrijwel geheel factfree, zegt Jan Kuitenbrouwer in het NRC van 16 oktober 2014.

Feiten zijn ondergeschikt, talent voor de X-factor is essentieel. Wie zit te wachten op een politicus? Wij willen een artiest, die heeft altijd het sympathiek klinkende antwoord, ook al is het onjuist. Waarom Timmermans’ talenten niet royaal toegepast? Altijd ingaan op de eigen kwaliteiten, dat doen de Arubaanse bestuurders perfect. Wel opereert de Arubaanse overheid het liefst

“in een feitenvrije omgeving met ruimte voor de verbeelding. Dan ga je steeds vaker beloven in plaats van geven, en hoe meer je belooft, hoe groter je schuld. En als je schuld groeit, slinkt je krediet,” besluit Kuitenbrouwer treffend.

In Nederland is de bezieling voor nog meer bezuinigen ingeruild voor een belastingverlagingsvoorstel voor de burgers. Hoe dat voorstel moet worden gefinancierd is obscuur, de burgers moeten dat vermoedelijk zelf betalen. De kaasschaafmethode is uit, gemeenten worstelen met hun nieuwe taken, zij krijgen aanzienlijk minder geld daarvoor. Werknemers voelen zich tekort gedaan, ambtenaren zitten voorlopig langdurig op de nullijn en belangenbehartigers worden steeds opstandiger. De regering moet altijd overvragen, dan kunnen politici daarna meelevend in de pers de hand over het hart strijken en deze en gene wat gunnen. De sociale voorzieningen in Nederland zullen verder versoberen (mooi woord en minder ongemakkelijk dan afbreken). De PVV meent dat de bijstand geen hangmat is, maar een vangnet.

Pluk ze
In het Financieele Dagblad van 18 oktober 2014 beschreef Gerben van Marel hoe in Amerika gewit geld van corrupte personen/regeringen wordt opgespoord. Als er voldoende bewijs is wordt het bevroren en onteigend. Zo worden kleptocraten afgestraft. Die weggesluisde gelden kunnen regeringen inzetten voor noodzakelijke (infrastructurele) projecten en aflossing van schulden. Dat moet wel gebeuren onder gelijktijdige neutralisering van aangeboden, onnavolgbare witwasconstructies in het Koninkrijk, met name in Nederland. De echte witwassers gaan nog steeds veelvuldig vrijuit. Hier ligt een gouden kans om een nadeel in een voordeel om te zetten en een (wederrechtelijk) verkregen voordeel in een pijnlijk gevoeld nadeel te converteren.

©2014 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Op alle artikelen ligt het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *