Asjes roept vergadering over staat van bestuur maar niet op

In strijd met reglement van orde

WILLEMSTAD — Statenvoorzitter Ivar Asjes handelt in strijdt met de democratische rechten van het land door een aangevraagde openbare vergadering nog steeds niet te beleggen. De PAR-fractie in de Staten die de vergadering heeft aangevraagd verzoekt Asjes erop toe te zien dat de vergadering, conform het reglement van orde, uiterlijk aanstaande donderdag wordt belegd.

De PAR heeft op donderdag 2 augustus een openbare vergadering van de Staten aangevraagd om over het staat van bestuur te praten.
De partij had er kennis van genomen dat al de zondag daarvoor het kabinet van minister-president Gerrit Schotte (MFK) was gevallen omdat Statenlid Eugene Cleopa zijn steun aan de coalitie had ingetrokken.
De gele partij vroeg een spoeddebat aan binnen tweemaal 24 uur. Dit verzoek werd niet door plaatsvervangend Statenvoorzitter Amerigo Thodé (MFK) gehonoreerd.
Op dat moment was Asjes in het buitenland in verband met een Parlatino-vergadering.

Binnen 14 dagen
Asjes is sinds zondag 5 augustus weer op het eiland en sinds maandag 6 augustus zijn de Staten terug van reces.
Volgens artikels 64 lid 3 van het reglement van orde moet de Statenvoorzitter een aangevraagde openbare vergadering binnen veertien dagen beleggen.

Indien de vergadering op de ingevolge het eerste lid voorgeschreven wijze is aangevraagd, wordt zij binnen veertien dagen gehouden.”

De PAR wijst er in een brief van vandaag aan Asjes op dat de vergadering, conform het reglement van orde, uiterlijk op 16 augustus moet plaatsvinden.
Verder stelt het reglement van orde in lid 4 dat de oproepingsbriefjes ten minste viermaal 24 uur voor de vergadering naar de Statenleden moeten zijn verstuurd.

De leden worden schriftelijk tot de vergadering opgeroepen. De oproepingsbriefjes worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste 4 x 24 uur voor het houden van de vergadering aan de leden verstuurd. Ze vermelden zo veel mogelijk de zaken waarover de vergadering belegd is. Tegelijk met deze oproeping worden dag, uur en agenda ter openbare kennis gebracht.”

Dit houdt in dat Asjes de oproepingsbrieven uiterlijk afgelopen zondag al had moeten versturen naar de leden.
Het feit dat de Statenleden de oproep nog niet hebben ontvangen, is voor de PAR het bewijs dat de Statenvoorzitter handelt in strijd met het reglement van orde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *