Asjes speelt de bal door naar de regering

Ivar Asjes

Het parlement gaat een motie van wantrouwen tegen het demissionaire kabinet Schotte gewoon behandelen, conform artikel 73 van het reglement van orde. Dat zei de voorzitter van de Staten, Ivar Asjes, woensdagmiddag. De volgende openbare vergadering van de Staten vindt plaats in de week van 20 augustus.

 Motie van wantrouwen
Als het parlement een motie van wantrouwen aanneemt om het kabinet Schotte te laten aftreden dan wordt deze motie ter uitvoering doorgestuurd naar de Ministerraad. Volgens Asjes is dit de normale procedure wanneer het parlement wat voor motie dan ook aanneemt. Het is aan de Ministerraad om de motie al dan niet uit te voeren.

Brief van de premier
In een brief van 6 augustus aan de Staten heeft premier Schotte gemeld dat als er een motie van wantrouwen aangenomen wordt tegen zijn kabinet, hij dit als een loze motie zal beschouwen die niet uitgevoerd kan worden aangezien het parlement sinds 3 augustus ontbonden is.

Artikel 53
Volgens Asjes’ interpretatie van artikel 53 van de Staatsregeling  kan het parlement vanaf het moment dat het ontbonden is geen macht meer uitoefenen. “De Staten kunnen alleen maar lopende zaken afhandelen maar geen nieuwe zaken behandelen, met uitzondering van dringende gevallen. Om die reden is de Statenvergadering van 7 augustus , met op de agenda de notulen van de parlementaire enquête, afgelast. Wanneer het parlement ontbonden is, eindigen alle lopende parlementaire enquêtes”, aldus Asjes.

Interim kabinet is een risico
Asjes waarschuwt voor het scenario waarbij een interim kabinet het besluit zou terugdraaien om het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven: “Als er een interim-kabinet aantreedt, zouden de verkiezingen van oktober kunnen afgelast worden en zouden er pas over twee jaar verkiezingen worden houden.”
Volgens Asjes kunnen de dissidenten Cleopa en Rozier, vanwege hun persoonlijke belang, druk uitoefenen om hun vierjarige termijn als parlementariër te voltooien.

Kader

Artikel 73
Artikel 73 van het reglement van orde van het Parlement van Curaçao stelt dat een Statenlid een motie kan indienen over een onderwerp dat in behandeling is. Dit dient schriftelijk te gebeuren en moet ondertekend en ondersteund worden door tenminste twee andere parlementsleden om in het Parlement behandeld te kunnen worden. Dit kan aan het begin of aan het einde van een parlementsvergadering, al dan niet met een debat.

Ik moet voldoen aan het reglement van orde maar ik zal niet toestaan dat er in dit land ondemocratische handelingen plaatsvinden. Een motie van wantrouwen om een demissionaire regering af te laten treden en een interim regering aan te stellen kan dan wel wettig zijn, maar is ondemocratisch”, benadrukte Asjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *