Asjes stelt rapporten Isla beschikbaar

logo-EcorysWILLEMSTAD — Premier Ivar Asjes, die de portefeuille Algemene Zaken beheert, heeft op een verzoek van de Pais-fractie van 19 juni, de volgende Isla-rapporten ter vertrouwelijke inzage bij de griffier aan de Staten beschikbaar gesteld: NEI-DMC (rapport uit 2001), Ecorys-NEI (2005), EcoVision (2012), Ecorys (2012) en Shaw (2012).

Naast het verlenen van inzage heeft premier Asjes ook antwoord gegeven op de vragen van Pais-partijleider en Statenlid Alex Rosaria, waarin hij bevestigt te beschikken over de bovengenoemde rapporten en dat hij deze ter inzage heeft gesteld om zodoende de parlementariërs van de nodige informatie te voorzien.
De premier doet tevens een verzoek aan het parlement om de geleverde informatie ‘voorzichtig en als vertrouwelijk te behandelen’. (Waarom die geheimzinnigheid???? Red. KKC)

“Op basis van informatie, verstrekt door de huidige directie van Refineria di Korsou NV, kan ik bevestigen dat na de studie – uitgevoerd door Ecorys van maart 2012 – ‘Shaw Consultants International Inc.’ is aangewezen om een studie te verrichten naar de mogelijkheden en haalbaarheid om natuurlijk gas, te weten ‘Liquified Natural Gas’ (LNG), naar Curaçao te halen”

, aldus het antwoord van premier Asjes op een vraag van Rosaria.

De premier bevestigt verder dat in bovengenoemde rapporten vertrouwelijke informatie is opgenomen:

“Het klopt dat er specifieke zakelijke informatie in de rapporten staat.
Wanneer deze informatie in handen komt van een (mogelijke) handelspartner waarmee RdK moet onderhandelen, kan de onderhandelingspositie van RdK minder aantrekkelijk worden. Vandaar dat we de parlementsvoorzitter hebben verzocht om deze informatie vertrouwelijk te behandelen”

, aldus de premier

Rosaria liet eind juni weten de Isla-raffinaderij op de agenda te willen plaatsen opdat er ‘een gezonde discussie over de toekomst kan worden gevoerd’.

“De democratie is niet gediend met een voortdurende geheimzinnigheid over deze materie.
Bovendien kan er zo, door het achterhouden van feiten, geen draagvlak worden gecreëerd voor welke beslissing dan ook van de overheid hieromtrent.
Hierbij moeten economische, milieu- en gezondheidspijlers centraal komen te staan.
Gebaseerd op een dergelijke discussie kunnen uitgangspunten, strategieën en condities voor de toekomst van de raffinaderij worden bepaald.
Het nu al weten en aangeven wat de beste oplossing is voor de raffinaderij, klopt niet met de gedachte van een brede en participatieve democratie”

, aldus Rosaria in zijn brief van 19 juni.

Ook Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) heeft onlangs gesteld dat het ‘niet zo kan zijn dat de parlementariërs niet over de belangrijkste rapporten beschikken inzake de toekomst van de raffinaderij’.

“Het is in het publiek belang dat het voorgenomen en gevoerde beleid van de overheid kan worden getoetst”

, aldus Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen, die tevens een beroep heeft gedaan op de Landsverordening Openbaarheid Bestuur (LOB) via Bentana di Informashon.
Dit om inzage te krijgen in ‘twee belangrijke rapporten’, waaronder het Ecorys-eindrapport van 2012.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *