ASPD-leden staan achter strijd tegen bvz

power to the peopleWILLEMSTAD — De Asosiashon Sosial Penshonadonan di Dòk (ASPD) heeft onlangs haar algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens de ledenvergadering is herbevestigd dat ASPD de strijd ten gunste van een effectieve vertegenwoordiging voor ouderen en gepensioneerden op Curaçao zal steunen en dus tegen alle vormen van misbruik en discriminatie tegen met name ouderen, waaronder de basisverzekering ziektekosten (bvz), standvastig zal vechten.

Advertentie

Dat stelt Edgar Wanga, voorzitter van ASPD, in een persbericht.
Ook zullen de belangengroepen voor ouderen als een front opereren.
Volgens ASPD worden ouderen aan het lijntje gehouden.
De overheid en het parlement houden ouderen in een greep van lijden en onzekerheid die dagelijks de geestelijke en lichamelijke gezondheid van deze groep aantast.
Leden hebben tijdens de vergadering duidelijk gewaarschuwd om ver van politieke aanhangers te blijven.
Ook gaven de leden aan dat het goed is om de strijd en gewenste doelen te definiëren, en deze degelijk, verantwoordelijk en vastberaden te steunen.
Solo-acties worden niet getolereerd.
Alle acties moeten gebaseerd zijn op het algemeen welzijn.

ASPD staat voor

  • de reparatie van de huidige wet basisverzekering ziektekosten,
  • een verlaging van de premie,
  • aanpassing van de premie-inning op basis van het pensioen en niet op het bruto inkomen,
  • afschaffing van de 1 gulden receptregelvergoeding,
  • een compensatie voor brilkosten en tandheelkundige zorg, en
  • het verwijderen van de beslissingsbevoegdheid van een minister om de premie aan te kunnen passen zonder vooraf andere vormen of financiering te zoeken voor de dekking van het ziektefonds.

De vergadering werd goed bezocht. Vooral gelet op het feit dat de leden al op gevorderde leeftijd zijn.
Bij de mannen is het oudste lid 99 jaar en bij de vrouwen is dit 97 jaar. Daarnaast zitten sommige leden in verzorgingstehuizen of kunnen ze om andere gezondheidsredenen de activiteit niet bijwonen.
Deze leden kunnen echter op een andere wijze participeren en hun zorgen en ontevredenheid over de basisverzekering ziektekosten, de zorg in verpleegtehuizen en de ambulancedienst delen.
Volgens de voorzitter dragen ze waardevolle ideeën bij die gebaseerd zijn op hun levenservaring waar volgens ASPD vaak nog te weinig rekening mee wordt gehouden.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *