AV | AFM verscherpt toezicht op melden ongebruikelijke transacties

Het lage aantal meldingen kan duiden op een laag niveau van compliance en risicobewustzijn

De AFM gaat scherper in de gaten houden of ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft wel altijd gemeld worden. Uit informatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blijkt dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en –instellingen laag is.

Met het oog op de recente Paradise Papers verwacht de toezichthouder dat instellingen onderzoeken of zij cliënten hebben die bij de beschreven belastingconstructies betrokken zijn.

Voor ongebruikelijke transacties geldt een meldplicht. Die is opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). “Het lage aantal meldingen kan duiden op een laag niveau van compliance en risicobewustzijn ten aanzien van deze wet. De AFM gaat strenger controleren op deze meldplicht en geeft voorbeelden van transacties die gemeld moeten worden.”

Vier meldingen ongebruikelijke transacties

Beleggingsondernemingen en –instellingen worden beschouwd als poortwachters van het financiële stelsel, aldus de toezichthouder. “Zij zijn een belangrijke schakel in de keten om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen. Als poortwachter moeten beleggingsondernemingen en -instellingen ongebruikelijke transacties herkennen en die vervolgens melden.” Dit jaar zijn er nog maar vier meldingen gedaan bij de FIU-Nederland, opvolger van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Vorig jaar bleef de teller ook al op vier steken. “Het aantal meldingen van de jaren ervoor is nog lager. Er zijn in Nederland 675 beleggingsondernemingen en –instellingen actief. Het aantal ongebruikelijke transacties dat gemeld wordt is opvallend laag.”

Lage drempel voor meldingen

De AFM geeft aan dat niet alleen het overmaken van geld moet worden gemeld. “Slechts een vermoeden dat er een verband is met witwassen of het financieren van terrorisme is al voldoende. De drempel om te melden is dus laag.” Ter verduidelijking zijn voorbeelden online gezet van ongebruikelijke transacties die in 2016 en 2017 wel zijn gemeld. “De AFM vermoedt dat situaties zoals in deze voorbeelden sectorbreed voorkomen.” De toezichthouder waarschuwt dat handhavingsmaatregelen worden genomen als er geen melding is gedaan terwijl dat wel had gemoeten. “Daarnaast kan het Openbaar Ministerie ook strafrechtelijk optreden tegen een dergelijk verzuim.”

Onderzoek Paradise Papers

De AFM verwijst ook naar de recente berichtgeving over de Paradise Papers. “De AFM verwacht van beleggingsondernemingen en –instellingen dat zij proactief onderzoeken of er sprake is van mogelijke betrokkenheid van cliënten bij de Paradise Papers. En dat zij passende maatregelen treffen, zoals het melden van een ongebruikelijke transactie. Ook vermoedens van belastingfraude moeten worden gemeld.”

De Accountantskamer berispte afgelopen vrijdag nog een AA die had verzuimd ongebruikelijke transacties te melden.

Bron: AccounantcyVanMorgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *