AVA UTS wederom uitgesteld

directie dringt aan op besluitvorming St. kitts en Suriname

UTSWILLEMSTAD — De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van UTS, die gisteren gepland stond, is wederom niet doorgegaan. Het is alweer de tweede keer dat deze vergadering op verzoek van de aandeelhouders geen doorgang vindt. Op de agenda van deze bijeenkomst staat onder meer de toekomst van de met verlies draaiende buitenlandse deelnemingen van het lokale telecombedrijf.

Advertentie

In een brief gaf minister Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP) aan zowel UTS-directeur Paul de Geus als de Raad van Commissarissen van het bedrijf aan dat de AVA tot nader order zal worden uitgesteld.

“Zoals eerder aangegeven hebben de aandeelhouders (de regeringen van Curaçao en St. Maarten, red.) en hun vertegenwoordigers meer voorbereidingstijd nodig om zich terdege te laten adviseren en voor te bereiden op de agendavoorstellen en de daarbij behorende vergaderstukken/beslisdocumenten.”

In zijn brief van 8 oktober, die pas op 17 oktober door UTS werd ontvangen, levert Balborda ook kritiek op zowel De Geus als de RvC van het telecombedrijf.
Volgens de minister hadden de directie en RvC van UTS in een reactie op de eerdere afzegging van de AVA van 4 oktober gesteld dat ‘in overleg met de aandeelhouders er naar een ander tijdstip gezocht zal worden en dat de vennootschap overeenkomstig daaraan een nieuwe oproep zal doen uitgaan’.
Maar Balborda constateert dat RvC en directie zonder overleg met de aandeelhouder een uitnodiging de deur hebben doen uitgaan voor een AVA op 18 oktober.

“Gelet op het vorenstaande deel ik u hierbij formeel mede dat de verwachting thans is dat de datum van 18 oktober niet gehaald zal worden voor het houden van een AVA.
Te zijner tijd zullen de aandeelhouders met de vennootschap contact opnemen met het verzoek om een uitnodiging te doen uitgaan voor een eerstvolgende AVA”

, geeft de minister in zijn brief aan.
In een reactie, die door De Geus namens de RvC van het telecombedrijf naar de regeringen van Curaçao en St. Maarten – de aandeelhouders van UTS – werd gestuurd, gaf hij aan dat de vergadering van gisteren definitief geen doorgang zou vinden.
Voor de UTS-directeur is de afzegging aanleiding om nogmaals aan te dringen op het doorgaan van de AVA op korte termijn.
De agendaonderwerpen zijn volgens De Geus van een zodanige dringendheid ‘dat een spoedige vergadering hieromtrent wenselijk is’.
Het gaat hierbij met name om de besluitvorming rondom de dochterondernemingen op St. Kitts & Nevis en in Suriname.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *