AVC | Advent strooit zand in de ogen

Door Dick Drayer

Cenaida Panneflek | Foto: Dick Drayer

Het Adventziekenhuis was vrijdag weinig overtuigend om de vierde aanwijzing van de Inspectie voor de Volksgezondheid te pareren. Directrice Cenaida Panneflek gaf een verkeerde voorstelling van zaken en op pijnlijke momenten gaf ze aan geen medicus te zijn. Je kunt je afvragen waarom er geen medisch directeur naast haar zat om haar te assisteren.

Het zou de geloofwaardigheid van het Advent ten goede zijn gekomen. Nu blijft er toch vooral twijfel of de patiëntveiligheid in het ziekenhuis wel serieus wordt genomen.

Het rommelt in de ziekenhuiszorg op Curaçao. In een tijdsbestek van drie maanden heeft de Inspectie Gezondheidszorg acht aanwijzingen gegeven, keurig verdeeld over het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Otrobanda en het Adventziekenhuis op Groot Davelaar. Eén aanwijzing wordt door de rechter geschorst, maar de zwaarste aanwijzingen blijven staan: daar waar de patiëntveiligheid in het geding is.

Laatste aanwijzing
De laatste aanwijzing dateert van 13 december en betreft een opnamestop die is opgelegd voor een deel van de interne geneeskunde en geldt voor twee maanden. Het gaat om de opnames van één van de twee werkzame internisten in het Advent Ziekenhuis , dr Nagy Bakir.

Sinds geruime tijd bestaat er bij de Inspectie twijfels over de kwaliteit en patiëntveiligheid van de internistische zorg. Het ziekenhuis moet binnen twee maanden de zaak weer op orde hebben. Daarna zal zij beoordelen of op dat moment de voorwaarden voor een acceptabel niveau van internistische zorg zijn vervuld.

Calamiteit
De trigger om de aanwijzing nu te geven is een ernstige calamiteit die zich onder de zorg van dr. Bakir heeft voorgedaan en die zou hebben geleid tot het overlijden van een patiënte. De Inspectie denkt dat dat het gevolg is van onvoldoende kwaliteitszorg.

Op de persconferentie die volgt, stelt ziekenhuisdirecteur Pannevlek dat de betreffende patient niet is overleden in het Advent, maar daar gewoon is ontslagen en zich later opnieuw ziek meldde bij het Sehos. Die bracht haar zeven dagen later over naar een ziekenhuis in Nederland, alwaar zij overlijdt.

Het is een nogal kort door de bocht genomen verklaring die moet verhullen dat er sprake is geweest van een gemiste diagnose door dr. Bakir. Het was het Sehos die dat ontdekte. Dr Bakir had een aantal zeer relevante zaken bij opname in het Advent over het hoofd gezien. De conclusie dat er sprake is van een gemiste diagnose wordt onderschreven door dr. Bakir zelf. De eerste en misschien enige doorslaggevende fout begint dus bij het Advent.

Periode
Pannevlek benadrukt dat de doodsoorzaak nog niet bekend is, maar dat er toch besloten is een aanwijzing op te leggen. ‘De Inspectie schiet eerst en doet daarna onderzoek’, aldus de directrice. Daarmee strooit ze zand in de ogen van pers en publiek. Allereerst door onvermeld te laten dat er een gemiste diagnose is gesteld die door de arts zelf wordt onderkend en op schrift gesteld. Geen discussiestuk dus.

Maar bovenal is er voorafgaand aan dit incident ook nog het een en ander gebeurd dat bepalend is voor de conclusie dat de patiëntveiligheid van de interne geneeskunde van het Advent mogelijk in het geding is.

Dat is namelijk gerapporteerd door een externe auditor, een professionele beoordelaar, begin 2016 en bevestigd in een re-audit in october 2016. Dat laatste wordt ontkent door Pannevlek: ‘Er is geen re-audit geweest’. Maar de inspectie, die opdracht daartoe gaf, is zeer stellig. Het oordeel ook: ‘Er is onvoldoende geacteerd op de aanbevelingen van de eerste audit.’

Jan Huurman naast minister van
Volksgezondheid Suzy Römer | Foto Ministerie GMN

Omgekeerde wereld
In het vervolg van de persconferentie krijgt het hoofd van de Inspectie Gezondheidszorg, dr. Jan Huurman de bal vol onder de gordel geschoten. Eerst door te stellen dat hij een politieke agenda heeft en vervolgens door een tekort aan internisten te veinzen, waarmee impliciet wordt gezegd dat de maatregel van de inspectie de zorg op de afdeling Interne Geneeskunde in gevaar brengt. De omgekeerde wereld!

Zeker als je bedenkt dat Panneblek een paar uur voor de persconferentie overleg had met Huurman en ze daar geen melding maakte van dit acute probleem.

Lobby
Ik heb in een eerder artikel al eens aangegeven dat een deel van de wereld van de medische zorg op Curaçao ogenschijnlijk moeilijkheden heeft met het strenge en rechtlijnige optreden van de Inspectie onder leiding van Huurman. Dr. Bakir en het Advent zijn na de re-audit niet meteen aangepakt omdat er problemen waren met de inmiddels geschorste inspecteur Gershwin Parera, een persoonlijke vriend van Bakir.

De lobby vanuit de medische wereld gericht op minister Suzy Römer van Volksgezondheid om in te grijpen en Huurman naar huis te sturen is een oude tactiek van een oude beroepsgroep. Daar is het Curaçao van nu niet meer van gediend. Het is tijd om onder ogen te zien dat het niet handhaven van regels of nakomen van afspraken corruptie in de hand werkt en schadelijk is voor ons eiland.

Het is daarom verheugend om te weten dat de huidige minister als mantra uitdraagt: de inspectie is onafhankelijk. Ben je het niet met ze eens, ga naar de rechter. Val mij er niet mee lastig. Een model dat bovendien onlangs is beproefd en succes opleverde voor dr. Fa Si Oen en het Advent.

Dat is geen afgang of diskwalificatie van de Inspectie, maar winst voor Curaçao: je kunt conflicten ook oplossen door niet onder de gordel te steken en op de man te spelen.

Bon: AchterkantVanCuracao

Een Reactie op “AVC | Advent strooit zand in de ogen

  1. Renée van Aller

    Hoe kan een gemiste diagnose worden gesteld, zoals mevrouw stelt? Een gemiste diagnose, lijkt ons een medische fout, die niet zou mogen voorkomen. Waar zijn de patiëntenrechten volgens mevrouw Panneflek? Spelen die geen rol in het hospitaal? Is er al een medische tuchtzaak tegen de arts die de diagnose zo smartelijk miste? Of wensen artsen dat ook niet? Hoezo Advent slachtoffer? Al die onvoldoende behandelde patiënten dan? Daar zegt mevrouw Panneflek niets over. Hoe kan zij dergelijke uitspraken doen, als niet medicus? Waarom is zij directeur, om de artsen uit de wind te houden als er fouten worden gemaakt? Het is maar goed dat de Inspectie en de minister inzetten op kwaliteit van de gezondheidszorg. We sturen de redactie nog even een publicatie over patiëntenrechten, bijgewerkt tot 2000. We beraden ons over een nieuwere versie. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *