AVC | ‘FKP bouwt op grond dat niet van hen is’

Door Dick Drayer

Norwin Ferero op Seru Gato, met uitzicht op plantage Malpais | Foto Persbureau Curacao

Norwin Ferero op Seru Gato, met uitzicht op plantage Malpais | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Fundashon Kas Popular (FKP) bouwt op terrein dat niet van hen is. Dat zegt Norwin Ferero van de stichting Belangenbehartiging Rechtsopvolgers van Sybrecht van Uytrecht.

Gebrekkige koloniale en kadastrale administratie heeft de eigendomssituatie rondom Malpais diffuus gemaakt. Professor Jandi Paula constateerde dat al in zijn onderzoeksrapport naar de rechthebbenden van plantage Malpais. Naamsverwarring en onderhandse verkopen maken het moeilijk te traceren wie er anno 2016 recht heeft op welke grond.

Minister Suzy Römer in gesprek met Dick Drayer over Wechi en FKP

Volgens de nazaten van de slaven van Sybrecht van Uytrecht behoort heel Malpais tot hun erfenis. “Dat staat vermeld in de executiebrief van de erfenis die in 1812 is gelegeerd”, zegt Ferero. Hij geeft toe dat goed historisch onderzoek nodig is om uitsluitsel te geven. “Dat FKP illegaal terrein bezet en daar dus ook illegaal infrastructuur op aanlegt is historisch makkelijk aan te tonen. Neem het koopcontract van FKP er maar bij. Daarin staat letterlijk”:

De plantage WEITJE, voorheen genaamd KLEIN MALPAIS, in vorige titels van aankomst omschreven als volgt: “Eene plantagie genaamd Klein Malpais, () liggende rondom in zijne eigen trankeren, met een vrije weg langs beoosten de westtrankeer en ook dat de Landsgeut die benoorden den gemeenten weg ligt, buiten blijven moet, benevens nog een canoekje of stuk gronds genaamd Rustplaats, gelegen tusschen Groot Piscaderes en de genoemde plantagie Klein Malpais, liggende rondom in zijne eigen trankeeren ().

Verwarring
Rustplaats wordt op de meeste kaarten aangeduid als Wechi en is 134 hectare groot. Het ligt pal ten westen van Klein Malpais”, zegt Ferero. “Het moet nadrukkelijk buiten de koop blijven. Wat FKP heeft gekocht is 12 tot 15 hectare grond, daar waar het landhuis staat.” Maar Ferero gaat nog een stapje verder: “De aankoop van Weitje, voorheen Klein Malpais is ook illegaal. Henri Beaujon heeft het stuk grond in 1974 in vruchtgebruik gekregen van de Shell. Hoe kan hij het in 1991 verkocht hebben aan Wechi Real Estate NV, die het vervolgens in 1993 aan FKP verkocht?”

De verwarring over de verschillende namen van de terreinen bij Malpais begint in 1812. De dertien slaven van Sybrecht van Uytrecht krijgen in februari de gronden toegewezen. De eigenaar van Klein Malpais – dat uitdrukkelijk niet behoorde bij de erfenis – Mathias van der Dijs, verkoopt Klein Malpais, maar voor een dubbele prijs. In 1845 duikt er een brief op dat één van de dertien slaven weer slaaf is geworden. Een aanwijzing dat de dertien slaven hun eigendom mogelijk is ontnomen na de uitvoering van het testament.

De conclusie van Ferero is dat de grond van Klein Malpais meteen en onderhands doorverkocht werd inclusief de slavengronden Rustplaats/Gato. Wie de eigen trankeer van de plantage Malpais op de verschillende bestaande kaarten bekijkt, ziet ook dat de koralen ‘natuurlijk’ doorlopen van Seru Gato naar Rustplaats.

Suzy Römer
Minister Suzy Römer hakt in februari 2016 de knoop door en geeft FKP een bouwvergunning voor 62 woningen in het gebied waar al infrastructuur is aangelegd. Volgens de minister is al het juridisch voorwerk gedaan en staat het gebied op naam van FKP.

Minister Suzy Römer op werkbezoek | Foto Persbureau Curacao

Minister Suzy Römer op werkbezoek | Foto Persbureau Curacao

“Gevraagd of de minister bereid is een historisch onderzoek te doen zoals Jandi Paula dat deed voor Gato, wuift de minister weg. “Dat ligt niet op mijn pad. Ik ben minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke planning. Niet van Onderwijs en Cultuur. Die moeten dat maar doen. Er komt een moment dat je uit geadviseerd bent en dan moet je als minister een beslissing nemen. Heel veel mensen hebben een huis nodig op Curaçao. Ik ben een minister van bouwen.”

Lees hier deel I: Gebrekkige koloniale administratie nekt vrijgemaakte slaven

-0-0-0-

5 Reacties op “AVC | ‘FKP bouwt op grond dat niet van hen is’

 1. Wij weten allen hoe de kolonisator……

 2. @Sonny
  Er wordt vandaag de dag gezegd dat gebrekkige koloniale en kadastrale administratie de eigendomssituatie rondom Malpais diffuus heeft gemaakt. Diffuss maar niet onmogelijk om uit te zoeken. Enkele pogingen daartoe zijn er al gedaan. Echter de PNP probeert uit deze diffuse situatie politiek te scoren (nadat Godett en FOL het in het verleden al hadden geprobeerd). Hoe nijpend de situatie m.b.t. sociale woningbouw op Curacao ook moge zijn, het doel heiligt niet de middelen.

  Wij weten hoe allen hoe de kolonisator met landrechten omging (ook later middels formaliseren door middel van een kadaster). Er is m.b.t. de erfenis van Sybrecht van Uytrecht toch wel veel gedocumenteerd. Nu blijkt dat mogelijk het eigendom van de dertien slaven is ontnomen na de uitvoering van het testament. En dat Klein Malpais in 1974, door Shell in vruchtgebruik is gegeven aan Henri Beaujon. Beaujon verkoopt het vervolgens in 1991 aan Wechi Real Estate NV, die het daarna in 1993 aan FKP verkoopt.

  Wij leven in een democratisch land en de overheid dient een pas op de plaats te maken om, eventueel via de rechtbank, een gedegen onderzoek moet laten verrichten. Alle beslissingen die een overheid wenst te nemen moeten rechtmatig zijn anders is het diefstal.

 3. .

  Mijn eerdere conclusie, n.a.v. het rapport van prof. Laura:
  .
  Men moet teruggaan naar de kern van de wilsbeschikking van de erflater.

  Die stelt eenvoudig dat:
  A, als eerste,
  “de plantage Gato en hetgeen daaraan verbonden is, niet verkocht, verhypothekeerd of op andere wijze verdeeld mogen worden.”
  B, als tweede,
  “het vruchtgebruik komt ten goede – in gelijke delen – aan de 13 slaven en hun nakomelingen.”

  Er kan dus geen enkele nazaat van de 13 slaven aanspraak maken op de totale eigendom – of een deel – van Gato noch hetgeen daaraan verbonden is. De eigendom van Gato kán niet verdeeld worden. In feite is de eigendom van Gato: vermoedelijk de familie van de erflater! Wél het vruchtgebruik en bezit kan geclaimd worden, en dan in dertien gelijke delen voor iedere slaaf of diens nazaten.

  Wil men een kans van slagen hebben om het bezit en vruchtgebruik te (her)verkrijgen, dan moet de optie voor verkrijging van de eigendom, niet gebruikt worden. Bezit en of vruchtgebruik dient afgedwongen te worden. Bij de – vermoedelijke ter kwade trouw opgemaakte – eigendomsakte dient het eigendomsrecht beperkt te worden door het vruchtgebruik (aan de nakomelingen van de 13 slaven) toe te kennen. Dat kan gerealiseerd worden met, alsnog, een aanvulling op de eigendomsakte.

  Als eenmaal het vruchtgebruik is afgedwongen – en ik acht de kans van slagen zeer groot – dan kan de verdeling van het vruchtgebruik onder de nazaten geformaliseerd worden.

 4. “Er komt een moment dat je uit geadviseerd bent en dan moet je als minister een beslissing nemen.” Deze beslissing moet wel rechtmatig zijn anders is het diefstal.

 5. nu ik toch zo die foto zie , dan zie ik huizen opstaan die op geen enkel verkavelingsplan staan. word er wel belasting over betaald/
  kan de Hr Ferrero of wie de eigenaar is van GATO mijn vertellen wie de OZB over al die huizen betaald daar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *