AVC | Goed bestuur? UTS blijft stoutste jongetje van de klas

Door Dick Drayer

UTS blijft stoutste jongetje van de klas | Persbureua Curacao

In de week dat Curaçao zich opmaakt voor een bewustwordingscampagne over corruptie vanuit een echt burgerinitiatief, spant UTS – een overheidsbedrijf – de kroon. De regering Pisas, probeert samen met de telecomprovider nog even gauw wat commissarissen naar binnen te sluizen. Naar de motieven mag je raden.

Wanneer de overheid een bestuurlijke beslissing wil nemen ten aanzien van een overheidsinstantie moet eerst advies worden ingewonnen bij de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten, de SBTNO. Een tandeloze tijger, omdat van de adviezen gemotiveerd afgeweken mag worden. En dat gebeurt dan ook massaal.

Zover is het met het advies over de benoemingen bij UTS nog niet. Maar een gemotiveerde afwijking van het advies zal dit keer lastiger zijn, want er is nogal wat mis bij deze overheids NV.

Eigenhandig
Behalve dat er van vijf (her)benoemingen geen hout klopt en de toezichthouder ernstig bezwaar maakt, is er nog iets anders aan de hand. De telecomprovider heeft eigenhandig de profielschets voor toekomstige leden van de Raad van Bestuur aangepast. Al in 2011.

Ze zijn alleen vergeten die aanpassing voor te leggen aan de toezichthouder. Die was dan ook verbaasd. En al helemaal omdat ook nog eens niet duidelijk is of het management van UTS de aanpassing door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft laten vaststellen.

Wellicht niet verwonderlijk is de constatering van de toezichthouder dat de aangepaste versie niet in overeenstemming is met de in de Code van Goed Bestuur gestelde vereisten voor een specifieke profielschets.

Stout
En UTS blijkt op ander fronten ook nog eens het stoutste jongetje van de klas. SBTNO heeft bij de Kamer van Koophandel de statuten van de telecomprovider nog eens nagekeken. Eerder was al gebleken dat nog niet voldaan is aan de wettelijke verplichting om die te wijzigen.

Eugene Rhuggenaath wil integriteitskamer | Persbureau Curacao

Dat moet, anders zijn ze niet in lijn met de Code van Goed Bestuur. Een constatering die dus al wat ouder is, maar waar niemand van de overheid of UTS iets mee heeft gedaan of doet. En ook dat mag niemand verbazen: de nieuwe statuten vereisen een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek van toekomstige commissarissen. En wie zit daar nu op te wachten?

Nieuwe regering
Helemaal opmerkelijk is dat SBTNO al vanaf haar eerste advies in 2012 de regering, dan wel de Raad van Ministers opdraagt om een eigen adviescollege voor benoemingen en evaluatie in te stellen. Dat staat in de Code onder artikel 4.2. Maar dat is iedereen vergeten.

Het voordragen aan de ministerraad van UTS-commissarissen is genomen op 17 maart. Door de toenmalig waarnemend minister van VVRP: Ornelio ‘Kid’ Martina (of was het toch partijgenoot Suzy Romer)?

De nieuwe regering onder leiding van beoogd premier Eugene Rhuggenaath heeft dus in eigen gelederen ook bestuurders die het niet zo nauw nemen met de regeltjes.

En dat terwijl in het regeerakkoord op pagina 14 beloofd wordt dat er een integriteitskamer komt die zich gaat bezighouden met corruptie en integriteit. Een meldpunt tegen corruptie.

Wellicht dat Rhuggenaath eerst de eigen collegae nog even aanspreekt en oude voornemens nog eens doorneemt en daar werk van gaat maken.

Blijkbaar is de strijd tegen corruptie en de wil om er iets aan te doen weerbarstiger dan de eerlijke burger kan bevroeden. En die is het – getuige de publiekscampagne van burgerinitiatief, Korsou Transparente – ondertussen goed zat!

Bron: Achterkant Van Curacao

15 Reacties op “AVC | Goed bestuur? UTS blijft stoutste jongetje van de klas

 1. Mijn punt is dat sinds 2012 toen Kabinet Schotte is gevallen, tot aan de dag van vandaag, de trollen op kopposities zitten. Kijk naar UTS, Aqualectra, CPA, Curoil, RdK, SSC, noem maar op. Niemand doet er iets aan, terwijl het alom bekend is dat zij niet de beste personen zijn om deze bedrijven, stichtingen of sectoren te leiden. Het is anno 2017. Hoe lang nog?

 2. Deze trollen zijn ook massaal aanwezig op deze forum, ze schelden regelmatig anderen uit om zo onrust te zaaien met als doel om deze forum uit te schakelen.

 3. Je hebt zelf de juiste antwoord gegeven waarom MFK is opgericht.

 4. Abraham Mossel

  Zolang er Gerrit de Raaf vazalen cq trollen in wat voor overheids bedrijf dan ook, komt er geen ene moer van terecht, er blijft volop ge destabiliseerd en geterorriseerd door deze mensen, weg met dit tuig en wel zo snel als het kan svp.

 5. Ik ga niet veel in discussie, maar in Nederland hebben ze een belastingvrije voet van +/- €900,00

  Tot bepaalde inkomen boven de minimumloon van +/- €1600, kan je bijzondere bijstand aanvragen. Men betaald €100,00 ziekenfonds en je krijgt €90,- via Zorgtoeslag.

  C-post op Curaçao is zo slecht omdat de medewerkers lui zijn.

  We moeten erkennen dat we lui zijn, iedereen is behoorlijk dik zelfs politiemensen. Iedereen wil makkelijk hun salaris verdienen en veel geld in korte tijd.

 6. Het deugt allemaal niet bij GEEN van de overheid NV’s. Sinds 10-10-10 is het een groter zooitje dan voorheen. Vele kopstukken moesten plaatsmaken voor ja-knikkende pionnen van MFK en PS. Degene die mochten blijven deden mee met het spelletje, zoals bij UTS. Veel statuten zijn in deze periode ook gewijzigd. STBNO wordt ook terecht een tijger zonder tanden genoemd. Alle opvolgende kabinetten hebben niets ondernomen en zijn daarom medeverantwoordelijk voor het slechte bestuur en corruptie binnen de overheid NV’s. Hopelijk treed nu wel een nieuwe regering aan die deze praktijken wilt aanpakken. Begin met een nulmeting en integriteitsonderzoek in alle overheids NV’s. Betrek hierbij het personeel dat koest gehouden wordt door de directie en laat een onafhankelijke instantie het onderzoek uitvoeren. U zult versteld staan van de uitkomsten. Wie durft dit aan?

 7. Natuurlijk!
  Alles privatiseren en de marktwerking zal ervoor zorgen dat de welvaart groeit!!
  Hoe dom kan je zijn. De afgelopen crisis in de gehele wereld is het resultaat van het kapitalistische denken van jou en je mede ” privatiseerders”.
  Je vergeet echter dat multinationals alle concurenten opkoopt zodat jouw marktwerking een wassen neus blijkt. Ook maken multinationals onderling prijsafspraken om zo de consumenten uit te kunnen knijpen.
  Bovendien zijn er bedrijven die diensten verlenen die absoluut niet geprivatiseerd kunnen worden. Enkele voorbeelden?
  De gezondheidszorg: in Nederland blijkt al dat de marktwerking in de gezondheidszorg ervoor zorgt dat steeds meer mensen moeten afhaken omdat ze de opgelegde premies en eigen risico’s niet kunnen betalen.
  De Postbedrijven: kijk naar C-post op Curacao. Deze heeft een zeer slechte diensrverlening en dwingt de burgers om hun post bij een algemeen verzamelpunt op te halen. Hoezo dienstverlening, hoezo service naar de klant toe?

  Het kapitalistische systeem zuigt de gewone burgers uit ten behoeve van een paar superrijken die daardoor nog rijker worden!

 8. Dat zou je willen zelfs met bedorven etenswaren maken ze prijsafspraken. Ze hadden toch een vergadering geplant om MEO aantepakken of niet?

 9. Als je echt iets aan corruptie wil doen, moeten alle overheidsbedrijven zo snel mogelijk worden verkocht en zelfstandig gaan concurreren op de vrije markt.
  Chinezen zijn daar goed in. De inkomsten voor de overheid komen dan uit winstbelastingen en OB. Door de concurrentie blijven de prijzen laag.

 10. Brian S
  Dank voor de mij corrigerende informatie.
  ( ik ga maar niet beginnen over haar, haar eega en die politieacademie. Ik wacht daaromtrent de ontwikkelingen in het nieuwe kabinet maar even af. Maar ik ben huiverig).

 11. Beslissing werd genomen door Kid Martina als PNP Minister.. Suzy was al weg bij de partij.

 12. PNP niet maar wel de afgescheiden PIN en daar is ze weer ……Suzy Romer ! Zelfde wijn in nieuwe zakken.

 13. PNP maakt geen deel uit van het cabinet R

 14. Ongelofelijk ! Het kabinet R. moet nog geïnstalleerd worden en nu al blijkt dat er zich corrupte elementen in bevinden. Schande.

 15. Zo zeg wat een boevenbende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *