AVC | Groeiakkoord gaat vooral over bezuinigingen

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

Groeiakkoord gaat vooral over bezuinigingen | Persbureau Curacao

Guess what! Wij, burgers van Curaçao gaan de rekening van de aanwijzing+* betalen. Maak je borst maar nat. Of de economie daarna aantrekt, staat te bezien. De titel van het bereikte akkoord tussen Nederland en Curaçao heet dan weliswaar: groeiakkoord, maar is vooral een bezuinigingsdocument met een ambitieus wensenlijstje voor versterking van de economie. Die twee gaan niet goed samen en al helemaal niet omdat de bezuinigsoperatie wel en de groei niet becijferd is.

De regering van Curaçao moet van Nederland haar overheidsuitgaven verlagen, zorgen dat de belastingdienst het geld wat er eigenlijk al had moesten zijn alsnog binnenhaalt en last but not least: een aantal structurele maatregelen nemen, waardoor wij voor onze boodschappen nog meer gaan betalen.

In harde cijfers: Wij gaan met z’n allen 548 miljoen gulden ombuigen in 2 jaar en 4 maanden tijd. Op een begroting van circa 1,6 miljard gulden is dat een ombuigingsoperatie van bijna 13% per jaar. Dit gaan we met z’n allen voelen!

Overzicht groeiakkoord: maatregelen bezuinigingen 2019-2021

 

Uitgaven verlagende maatregelen
Je zou maar ambtenaar zijn, of trendvolger. Dan ga je precies voelen wat wij zzp-ers en ondernemers al jaren merken. We verdienen minder en alles om ons heen wordt duurder. Tot nu toe was je de dans ontsprongen, want de overheid zorgt goed voor je. Maar die lol is er binnenkort vanaf.

Je salaris wordt drie jaar lang bevroren. Dat moet 33 miljoen gulden opleveren. En ben je tussen de 59 en 62 jaar oud, dan mag je volgend jaar vertrekken als je wilt. Dat kost de overheid 34 miljoen, maar is binnen 5 jaar terugverdient.

Ziek worden gaat je nog meer centen kosten. De eerste paar dagen – zes hoorde ik onlangs – worden vanaf 1 augustus niet meer vergoed door het SVB. Dat levert de overheid 10 miljoen op tot 2021.

De overheid gaat ook bezuinigen op een groot deel van haar taken. Wat weet ik nog niet en de regering zelf misschien ook niet. Kan dus zomaar zijn dat op de school van je kinderen geen toiletpapier meer is of dat de schooljuf van je dochter geen krijtjes meer heeft om iets op te schrijven.

In de toelichting wordt nog melding gemaakt van de zoveelste poging om de  huisvesting van ministeries te stroomlijnen. Gelukkig is het Tauber-gebouw net opnieuw gehuurd (sic). En we gaan ook weer proberen om centrale inkoop te regelen. Dat staat al sinds 2013 op de agenda, maar mislukte omdat niemand bereidheid had om een shared service organisatie en de logistiek daarvoor op te tuigen.

Ben benieuwd wat de effecten zullen zijn van de in totaal 100 miljoen die ordinair wegbezuinigd gaat worden. En ik hoop dat Rhuggenaath en zijn kabinet daar ook benieuwd naar zijn; in het groeiakkoord is het niet beschreven.

Tenslotte gaat het mes in de subsidies en bijdragen van de overheid om 10 miljoen binnen te halen. Daar, in het subsidieveld, gaat inderdaad veel geld verloren. Vraag maar aan sportstichting FDRS (;-). De subsidieverordening bestaat al decennialang, maar handhaving is nooit het sterkste punt geweest. Opeenvolgende subsidies kunnen na april volgend jaar afgeschoten worden omdat er geen verslag op binnen is gekomen. Had al heel lang moeten gebeuren, dus hopen dat het nu wel lukt…

Alles bij elkaar moet op de hierboven beschreven manier zo’n 135 miljoen de staatskas binnenlopen.

Belastingen
Er ligt nog zo’n 75 miljoen gulden aan achterstallige belastingen op straat. Op het gebied van vergunningen en leges praten we over 25 miljoen en als de aangifteplicht onroerende zaakbelasting als een tierelier loopt, komt er nog eens 11,3 miljoen extra binnen.

In totaal dus 111,3 miljoen gulden. Maar let op, jij gaat de rekening betalen: vergunningen worden onder de noemer van indexering verhoogd. Ook je paspoort en je sedula gaan dus (fors) in prijs omhoog.

Verhoging inkomsten overheid
Het venijn zit in de staart. Deze laatste post, inkomstenverhoging, is zo genoemd omdat die lekker bekt voor de overheid. Maar wat er mee bedoeld wordt, is: lastenverzwaring voor burgers en bedrijven.

Accijnzen op tabak en alcohiol

Al vanaf komende maand, ga je dit merken. De accijnzen op alcohol en tabak gaan fors omhoog. Je moet natuurlijk wel in een zelfde tempo blijven roken en drinken, anders heeft de overheid er niets aan. Al met al moet dat 51 miljoen opleveren.

De omzetbelasting bij invoer gaat dit jaar van 6% naar 9%. Dat moet 40.1 miljoen opleveren. Op 1 januari moet het belastingstelsel zijn aangepast en dan moet dat de komende 2 jaar 175 miljoen opleveren. Mocht die hervorming niet lukken, dan blijft de 9% maatregel nog een jaartje langer geldig voor hetzelfde bedrag.

En o ja, de vuilnisman wordt duurder. Je betaalt al 22 jaar lang 20 piek, dat wordt straks 35 gulden. De verhoging van de afvalstoffenheffing moet 19,3 miljoen opleveren. Dat is tenminste, als een deel niet terugvloeit naar Selikor. Die willen wel weer eens nieuwe auto’s kopen en een duurzamere bedrijfsvoering inzetten.

Structurele maatregelen en hervormingen
Tot zover zijn de maatregelen globaal geïdentificeerd, becijferd en dus meetbaar. In het tweede deel van de groeistrategie zijn maatregelen opgenomen die meer op een wensenlijstje of goede voornemens lijken. Daarvan hebben we er in de loop van de jaren al een aantal de revue zien passeren zonder dat iemand van de regering daarop geacteerd heeft.

Er wordt een heroverwegingsoperatie gestart onder aanvoering van Kenneth Gijsbertha. De heroverweging gaan over budgettaire doelmatigheid. Onder meer bedoeld om de portemonnee van elke minister op tijd weer dicht te doen. Maar concrete doelen ontbreken, laat staan meetbare prestatie-indicatoren. Dat hebben we helaas maar al te vaak gezien de afgelopen jaren.

Om te zorgen dat er weer een goedgekeurde jaarrekening komt in 2021 (!) gaat de ambtelijke top en het middenkader van het ministerie van Financiën versterkt worden, inclusief de benoeming van een secretaris-generaal.

Zo gaat ook het subsidiebeleid op de schop en komt er een zorgautoriteit, die belast wordt met toezicht op de zorgmarkt en zich bezig gaat houden met de tarief- en prestatieregulering. Er komt ook toezicht op de zorgverzekeraars en ontwikkeling van wetgeving in de zorg.

Duurzame economische ontwikkeling
De titel van dit document is ‘groeiakkoord’. Wie de paragrafen over economische ontwikkeling doorneemt, ziet ook hier dat niets gekwantificeerd is. Geen prestatie-indicatoren ontwikkeld zijn, die een aanzet zouden moeten geven naar overigens zeer zwak geformuleerde targets.

Net als bij de structurele maatregelen ontbreekt het niet aan ambitie maar grossiert het groeiakkoord in vaagheden.

Concreet
De lasten verzwarende maatregelen en enkele bezuinigingen zijn netjes met bedragen in een tabel opgenomen, Maar de duurzame economische groeimaatregelen zijn met leuke gezellige ambtelijke tekst omschreven. Nergens is opgenomen wat het moet opleveren aan pecunia’s.

We gaan ambtenaren ontslaan, de bedrijvigheid gaat minder worden, de werkgelegenheid gaat omlaag, maar we gaan wel eerst door TNO een studie laten doen naar duurzame energie. Pas dan gaan we eventueel rendabele projecten opzetten. En pas daarna gaan we dus kijken of er nieuwe werkgelegenheid gaat ontstaan.

We gaan een beleidskader vaststellen om de arbeidsmarkt te flexibiliseren. Daarna een actieplan uitvoeren en dan samenhang creëren tussen arbeidsmarkt, onderwijs en migratie.

Begrijp me goed. Allemaal hele goede ideeën en we moeten alles absoluut een keer doen. Maar waarom niet concreet geformuleerd? Nu lijkt het wel of we een patiënt hebben met overal wondjes en ziektes. Hij ligt eindelijk in het Sehos; daar gaan we hem eerst de belastingaanslagen voorschotelen, daarna zijn vrouw ontslaan die voor het inkomen moet zorgen. En vervolgens gaan we na onderzoek kijken of we een medicijn voor hem hebben gevonden…..

Tenslotte
Dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat dit ‘Groeiakkoord’ een Koninklijk Besluit is waaraan Curaçao zich committeert en waarmee het tegelijkertijd het College financieel toezicht kan negeren.

Want als Kenneth Gijsbertha zich keurig aan de afspraken in dit akkoord houdt, maar toch de normen in de Rijkswet financieel toezicht niet haalt, wat gebeurt er dan? De rijkswet is van een hogere orde dan dit Koninklijk Besluit, maar ik zie Gijsbertha nog wel een bezoekje brengen aan Huis ten Bosch om te vragen: Majesteit, waar moet ik me dan aan houden?

0-0-0

* Het besluit tot aanwijzing wordt door Curaçao aangevochten bij de Raad van State. Het gaat dan primair om het besluit van Den Haag om Curaçao niet in aanmerking te laten komen voor artikel 25, eerste lid van de Rijkswet financieel toezicht. Curaçao ziet de begrotingsproblemen vooral als een gevolg van externe factoren, zoals de Venezolaanse crisis. Het College Financieel toezicht is die mening niet toegedaan en moet veeleer gezocht worden in het eigen handelen van de regering. Ook de regering in Den Haag gaat niet mee in het artikel 25 verhaal, lees het hier.

Download en lees hier:
– het Groeiakkoord – naar hersteld vertrouwen en voor een welvarend Curaçao
Kamerbrief mer aanwijzing
Groeiconvenant van januari 2019
– Brief over toepassing artikel 25 Rft

Bron: Achterkant van Curacao

19 Reacties op “AVC | Groeiakkoord gaat vooral over bezuinigingen

 1. ‘Mooie’ lijst Knoekoe, treurigstemmend.

  En inderdaad, de huidige coalitie is een grote teleurstelling, maar als het enige alternatief de mafia MFK met de luie proleten van KdnT is, dan laat de huidige coalitie maar zitten.

  Aviancala Walle, net terug van een weekje tango dansen in Buenos Aires nu op weg naar Nederland en Frankrijk hoorde ik.

  Haar kinderen zijn wel weer aan een door ons betaald bezoekje toe natuurlijk.

  Goede reis, AlKLM Walle, probeer de Flying Dutchman cocktail eens in de businessclass. Erg lekker.

 2. En dan hebben we het nog niet eens gehad over al de secretaresses die in het verleden met de wisseling van de wacht zonder pardon vervangen zijn door jongere “krikke-taresses van de nieuw aan te treden ministers, directeuren en gedeputeerden,etc.

  De dames werden idd vervangen voor jongere versies die dan na werktijd konden ‘overwerken’maar de secretarreses die werden vervangen bleven gewoon op de payroll staan en gingen naar een andere afdeling.

 3. Knoek-koe

  “het eerste wat MinFin Gijsbertha deed was het op zijn payroll zetten van zijn dochter Vanessa”

  @ Wim, dat is een goed gebruik in de Curaçaose politiek:

  Zo hebben we:

  Anthony Godett, die zijn broer Shandel Godett aangesteld bij de Milieudienst op Curaçao zonder enige sollicitatie procedure

  Minister van Volksgezondheid Gimena van der Gen die haar zus vraagt om te komen solliciteren bij de GGD tegen het hoogst haalbare bezoldigingsniveau.

  Lease auto’s voor de Ministers worden gehuurd door een bedrijf dat toevallig de auto’s aanschaft bij een neef van de Minister-president de Jongh-Elhage.

  Tromp die zijn “belegen” pwnsioengerechtigde nicht “Zus” zonder sollicitatieprocedure als directrice inschaalt tegen het hoogst haalbare bezoldigingsniveau en vervolgens op de eerste “werkdag” 2 jaar met betaald studieverlof stuurt.

  Minister van Verkeer Omayra die investeerders doorverwijst naar haar broer om een businessplan te maken. Zogenaamd omdat een businessplan van de broer van de minister sneller wordt goedgekeurd.

  En dan hebben we het nog niet eens gehad over al de secretaresses die in het verleden met de wisseling van de wacht zonder pardon vervangen zijn door jongere “krikke-taresses van de nieuw aan te treden ministers, directeuren en gedeputeerden,etc.

 4. Tja, het eerste wat MinFin Gijsbertha deed was het op zijn payroll zetten van zijn dochter Vanessa.

  Het maakte hem helemaal niets uit wat voor een verschrikkelijk slechte indruk dat het volk geeft van onze politici.

 5. Ik mis nog steeds het ontslag van alle door de ministers benoemde familie leden en vrienden.dat zijn er 15 per minister.Rekening houdende met hun salarissen geeft dat ook een besparing van ruim Ang 8.5 miljoen.Per direct ontslaan samen met alle “ consultants” die samen ook ongeveer 6.9 miljoen aan kosten besparing gaan opleveren.
  Naast de financiele besparing geeft dat bij de consultants ook nog veel minder rechtzaken die de overheid verliest vanwege stupid advies door die consultants.

 6. @ Rens, precies!! De partij die de maatregelen neemt die verliest de verkiezingen en dan komen de criminelen weer aan bod. Alles wordt dan teruggedraaid en zijn we weer terug bij af!! En nou maar hopen dat Nederland daar rekening mee houdt en er niet in trapt.Het grootste probleem is ons manier van stemmen. We stemmen niet voor het eiland maar voor degene die ons een koelkast geeft!!

 7. @DickDrayer: Vanuit journalistiek oogpunt en de onafhankelijkheid van politieke argumenten heb ik 1 opmerking. Het staat niet netjes om tendentieuze opmerkingen te maken in uw relaas. Ik haal aan: “Je betaalt al 22 jaar lang 20 piek, dat wordt straks 35 gulden.”
  Met die benaderingswijze doet u voorkomen alsof het verhogen van de afvalstoffenheffing onrechtvaardig en onterecht is. Het indexeren van heffingen op basis van kostenanalyses zijn de normaalste zaak van de wereld. Het getuigt daarom niet van journalistieke smaak om te stellen dat Selikor van die meeropbrengsten meer auto’s gaat aanschaffen. Kortom: Ik doe een beroep op uw geweten, integriteit en journalistiek professionele overtuigingen om neutraal te berichten en niet vanuit emotionele en tendentieuze gedachtegangen. U verlaagt uzelf op die manier tot het niveau van een lokale politicus die stemmen probeert te vergaren. Het Groeiakkoord gaat niet alleen over bezuinigingen en lastenverhogingen, maar vooral over doeltreffende verbeteringen in het overheidsapparaat.

 8. Vergeet de kostbare persoons beveiligers niet, 2 per minister.

 9. Curacao Revisited

  Hi Tayo de kans is groot dat je op pensioen gepakt gaat worden:
  * AOV houdt geen rekening met langer leven en vergrijzing dus zal tzt verlaagd worden
  * ENNIA heeft serieuze solvabiliteits problemen dus ik hoop niet dat je daar je pensioen hebt
  * dekkingsgraad van APC is rond de 100% met een grote kans dat pensioenen gekort moeten worden

 10. Tja, vroeger werd dit door de Nederlandse belastingbetalers betaald. Die tijden zijn nu gelukkig hopenlijk voor altijd voorbij. Inderdaad voor velen op deze rots een harde landing, want we denken nog steeds in een paradijs te leven. Het werd hoog tijd.

 11. @Tayo, Maar Ampara en Menki zorgen wel voor hun riante Statenlid pensioen!

 12. N.B.: “Het Statenlid vergoeding moet voor “Aanwezigheid en Voorgesteld wet worden vergoed !! Het moet worden aangesteld op het minimum loon !!! Dan op dat moment zal je zien WIE er present op de vergadering zullen zijn … NO WORK NO PAY !!!

 13. Als ze maar van de “OUDERDOMS PENSIOEN ” AFBLIJVEN !!! M.F’s “!!!
  Het is altijd ZO dat dit de EERSTEN zijn dat moeten BOETEN … Zij hebben en HADDEN voor jullie bestaan NU en HEDEN GEWERKT !!! Gun ze OOK EEN BESTAAN !!! Misschien niet VOLGENS JULLIE genoeg betaald, MAAR WEL GEWERKT !!!

 14. Mooi “Plan” dit groei akkoord.. totdat we weer een volgende regering gevuld met zwakzinnigen uit de talloze bewezen nog zwakkere en dwaze en ook ronduit criminele partijen krijgen. Door dit plan verkrijgen die een betere verkiesbare positie. Dan zitten we weer met de volgende golf van benoemingen en wat zo al meer, want op Curaçao `vervallen` domweg alle afspraken bij een regeringswissel, of trekt men zich er domweg niets meer van aan.

 15. Curacao Revisited

  @Wim: jij verwoord exact mijn gedachten! Misschien iets voor een ingezonden brief?

 16. Bezuinigingen!

  Tilly Pikerie zet haar high definition Netflix abonnement om in een low definition abonnement.

 17. Aviancala Walle toont vanuit Buenos Aires begrip voor de bezuinigingen.

 18. Waarom moest de Koninkrijks-regering ingrijpen om tot een – misschien krakkemikkig- Groeiakkoord te komen? Had het o zo autonome eiland niet zelf een sluitend plan kunnen indienen? Waarom moest het CFT de kat de bel aanbinden? Liet Curaçao de boel gewoon op zijn beloop? En waarom vecht Curaçao de aanwijzing aan? Willen ze de vrijheid om het gesloten akkoord in de onderste lade te laten verdwijnen? Mijn inschatting is dat het bezwaar bij de RvS geen kans maakt.
  ( de problemen bestaan al van ver voor de Venezolaanse crisis, die hebben de situatie alleen maar nog nijpender gemaakt).

 19. Jammer dat we niets lezen over de oorzaken en nog belangrijker de Ministers en Statenleden die ons heel veel geld kosten met hun snoepreisjes en de Tilly Pikeries die gewoon thuis zitten en een megasalaris vangen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *