AVC | Rechter gaat niet mee in politieke spelletjes van Amparo

Persbureau Curacao

Steven Martina Yves Cooper | Persbureau Curacao

Steven Martina wordt definitief niet vervolgd. Zijn politieke tegenstanders van Korsou di Nos Tur en de parlementsleden Amparo dos Santos en Menki Rojer hadden een procedure bij het Hof gestart om het OM te dwingen de oud minister van Economische Zaken te vervolgen. Maar die weigert mee te doen aan politieke spelletjes en verklaarde zowel de partij als haar twee parlementsleden niet-ontvankelijk in hun eis.

Martina werd verweten in de Raad van Ministers te hebben deelgenomen aan besluitvorming over een conceptlandsverordening die het tarief van de verplichte WA-verzekering zou wijzigen. Omdat Martina op dat moment ook aandelen bezat in verzekeringsmaatschappij Guardian had hij een zakelijk belang bij het te nemen besluit, aldus het OM. Op grond van de Landsverordening Integriteit had hij daarom niet deel mogen nemen aan die besluitvorming.

Strafbaar feit

Dat levert een strafbaar feit op, maar het OM kwam tot de conclusie dat het debat over de invulling van integriteitsnormen moet worden gevoerd in de Staten, in de Raad van Ministers en door politieke ambtsdragers.

Vervolging in dit stadium van een Landsverordening Integriteit, die relatief kort bestaat, werd niet opportuun geacht en besloten werd om de aangifte tegen Martina voorwaardelijk te seponeren.

Niet-ontvankelijk

Het Hof komt in de ex artikel 15 procedure tot een nog hardere conclusie en komt daardoor tot de gevolgtrekking dat zowel Kòrsou di Nos Tur als de twee Statenleden in hun verzoek niet ontvangen kunnen worden.

Het in de statuten geformuleerde doel van KdnT is dermate algemeen en ruim geformuleerd dat zij niet kan worden geacht specifiek te zijn gericht op de behartiging van de belangen zoals die door de Lvo Integriteit worden beschermd, te weten: het tegengaan van ambtelijke corruptie en het voorkomen van belangenverstrengeling bij de besluitvorming van ministers.

Gelet hierop kan de partij niet worden aangemerkt als rechtstreeks belanghebbende bij de strafvervolging van Martina.

Ook de partij- en Statenleden Menki Rojer en Amparo dos Santos zijn volgens het Hof geen rechtstreeks belanghebbenden. Er is niet gebleken dat zij zijn getroffen in een bijzonder belang dat hen in hun hoedanigheid van parlementslid aangaat. Uit hoofde van deze functie behartigen de parlementsleden juist het algemeen belang.

Politieke belangen

Menki Rojer (l) en Amparo dos Santos (r) | Persbureau Curacao

Mogelijk zijn zij, zo oordeelt het Hof, in een politiek belang getroffen wanneer Martina geen politieke consequenties zou ondervinden van zijn handelen, maar dat is geen belang dat artikel 15 beoogt te beschermen.

Deze zienswijze van het Hof wordt onderstreept in een brief die door hun advocaat Chester Peterson naar voren werd gebracht in de procedure. Daarin stelt hij dat het politiek ter verantwoording roepen van Martina via de Staten niet is gelukt omdat de minister door de meerderheid van de Staten ‘in het zadel’ wordt gehouden. Dat had Peterson beter niet kunnen schrijven, want die zinsnede vormt voor de rechter het bewijs dat de klagers vooral politieke belangen voor ogen hebben bij strafvervolging.

Nederland

Het Hof merkt aan het eind van de beschikking op dat in Nederland ten aanzien van de strafvervolging van ministers een aparte regeling van toepassing is. Die komt erop neer dat opdracht tot vervolging van ministers wegens ambtsmisdrijven wordt gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer (art. 119 Grondwet).

Hoewel in een soortgelijke regeling in de Staatsregeling Curaçao niet is voorzien, zou genoemde regeling mogelijk naar analogie in Curaçao van toepassing kunnen zijn.

Maar, zo stelt het Hof: die kwestie is in deze zaak niet aan de orde.

-0-0-0-

Lees hier de beschikking

Bron: Curacao.nu

Naschrift KKC

2019 05 23 – Openbara Ministerie Steven Martina Belangenverstrengeling Fatum Roger Bos Sepot by Black Lion on Scribd

2019 10 22 – BESCHIKKING Kd… by Black Lion on Scribd

14 Reacties op “AVC | Rechter gaat niet mee in politieke spelletjes van Amparo

 1. Monk de kranshi laten verhuizen van Scharloo naar de leegstaande mavo school bij Belveder sint.Thomas college daar stak Wiels ook een stokje voor.

 2. Drechi pa bosnan Tur

  @Allen:
  Ik doe mijn naam eer aan: Drechi Pa Bosnan Tur!!! Zelf deze man en zijn consorten aan de macht helpen, om z.g. Gerrit Schotte te kunnen pakken, en daarna “Huilie Huilie doen”?????
  Jullie zijn een stelletje hypocrieten, dat zijn jullie!
  Drechi Pa Bosnan Tur!!!!!
  En diegenen onder jullie die op de Gele Partij, (Bram c.s.) en die Partij met maar een zetel: Drechi Pa Bosnan Tambe!!!!
  Ik lach met helemaal suf……..

 3. Ook dat nog, juridisch juist, maar met gevoelsmatigheid heeft ‘t weinig te maken. Anders had mfk kdnt gespuis al lang in de bak moeten zitten.

 4. Curacao revisited

  @ook dat nog/John bash: het eerste probleem is de politiek/regering zelf. Er wordt nu gestemd op basis van partij lijnen ongeacht wie er gelijk heeft. In een democratie komt het nu eenmaal voor dat ministers niet de einddatum halen dus dat zal Curacao ook moeten accepteren. Op curacao zien wij echter dat het zijn van minister of parlementslid een recht is en als je er eenmaal zit kan niemand je van die stoel afhalen. In het geval van Steven Martina had in eerste instantie zijn eigen partij, en daarna zijn coalitie genoten er op moeten aandringen dat hij niet de juiste persoon is als er twijfels zijn over zijn integriteit maar dat gebeurt niet omdat wij enkel in goed vs fout denken

 5. Ook dat nog

  @John Bash
  Eens met wat U schrijft. Maar het gevoel bekruipt je, dat onze rechters juist meespelen met die politieke spelletjes ipv onafhankelijk te zijn.
  Het heeft allemaal de geur van willekeur… en dat voelt de bevolking haarscherp aan. Wat weer niet ten goede komt van het vertrouwen in ons rechtsysteem.

 6. Politieke strijd hoort in het parlement thuis en niet in de rechtbank.

  Correct maar we hebben rechtbank die zelf beslist welke politieke lieden ze wel vervolgen en anderen niet..

 7. @CR. Geen enkele politicus is integer. Politici van deze regerings coalitie zijn zeker niet de beste. Maar dan toch liever deze meerderheid in het parlement, dan een parlement dat een meerderheid heeft die uit criminelen bestaat.
  Politieke strijd hoort in het parlement thuis en niet in de rechtbank.
  In plaats van samen de mouwen opstroken, is de oppositie alleen bezig om oproer te propageren ter verrijking van de eigen portemonnee.

 8. Ook dat nog

  Wederom een uitspraak van een rechter die het vertrouwen van de “normale” burger in de rechtstaat ernstig schaadt.
  De uitspraak kan jurisisch misschien wel juist zijn, maar gevoelsmatig klopt het niet…
  Iemand heeft een strafbaar feit begaan, echter, er is door een verkeerd persoon aangifte gedaan???

 9. Curacao revisited

  “omdat de minister door de meerderheid van de Staten ‘in het zadel’ wordt gehouden. ”
  maar dat is toch exact de procedure die onze huidige regering hanteert? ministers kunnen dingen blijven verklooien en niemand die hen tot verantwoording roept.

 10. Curacao revisited

  @kaat: het feit dat KdnT uit corrupte mensen bestaat, betekent niet Martina opeens integer is. Op Curacao hebben wij altijd de neiging om bij kritiek erop te wijzen dat anderen nog slechter zijn. Net zoals in de voormalige DDR-er waar je geen kritiek mocht hebben op de stasi omdat de nazis nog erger waren.

 11. Dacht heel even dat wij van deze pretentieuze, arrogante, verwaande kwaal verlost waren maar de vraag is, komt hij dan wel door de screening? Het zal mij niet verbazen als dit van te voren met het OM bekokstoofd was want waarom is die aartsluie Koeiman dan opgestapt?

 12. Weten we nu uit wat voor soort lieden kdnt bestaat. Nietsnutten , vazallen, die proberen met mfk charlatans hier de boel op te hitsen. En van hun kiezers het belastinggeld te vergokken en verzuipen.

 13. Met deze figuren moeten wij de oorlog gaan winnen .
  Nos bon yunan di korsou , nos dushi hendenan .
  Pero ja , nos mes por .

 14. De luie nietsnut Menk Rojer, gokverslaafd en de fraudeur Carlos Monk, alcoholverslaafd.

  Wikipedia over Carlos Monk:
  Net voor zijn vertrek naar het ministerie van Onderwijs benoemde Monk zijn rechterhand Ardieth Martha-Merien tot Hoofd van de Dienst van het Vergunningenloket (Bentana di Information). Dit betekende voor haar een sprong van zeven loonschalen.[2] De partij PS stak hier een stokje voor.[3]
  Na de val van het kabinet-Schotte kwam Monk niet op de kieslijst voor de Statenverkiezingen van 2012. Partijleider Helmin Wiels liet Monk begin 2013 keihard vallen in een verklaring[3] en hintte er zelfs op dat Monk strafbare feiten had gepleegd (“Vanaf vandaag is het Requiescat In Pace Carlos Monk. Ik vraag me af of bij welk radiostation hij nu gaat reageren. In de Kaya Shèrs (Koraal Specht, een bijnaam voor de gevangenis van Curaçao) hebben zij ook een programma.”) Deze verklaring kwam kort nadat Monk in een radioprogramma Wiels ervan had beschuldigd zijn socialistische principes te hebben laten varen. Monk zocht na deze ruzie toenadering tot de partij MFK van Gerrit Schotte. In oktober 2014 was hij betrokken bij de oprichting van de nieuwe politieke partij Partido Union Kòrsou (PUK).[6]
  In de zomer van 2014 werd Monk ervan verdacht een rol te hebben gespeeld in de moord op Helmin Wiels.[7] Monk kwam zelf met het nieuws naar buiten dat hij verhoord was.[8] Monk noemde deze verdachtmaking een ‘politieke vervolging’. Na aanvankelijk zwijgen[9], bevestigde het Openbaar Ministerie later dat Monk gehoord was in de zaak-Maximus, het onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord.[10][11]
  In 2014 heeft ex-minister Carlos Monk een nachtje in de cel gezeten om zijn roes uit te slapen. Hij was door de politie van de weg gehaald, nadat een oplettende burger had gebeld dat een automobilist voor hem zeer gevaarlijk reed. Bij zijn aanhouding bleek zijn auto niet gekeurd, zijn belasting niet betaald en zijn auto niet verzekerd. Ook had Monk geen rijbewijs bij zich. Zijn auto is in beslag genomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *