AVC | Verdrag Cartegena verbiedt Curaçao Venezolanen terug te sturen

Door Dick Drayer

Onderschepte Venezolanen door de Kustwacht

Het is op het ministerie van Justitie net zo spannend als in de vreemdelingenbarakken van de SDKK-gevangenis. Deze week landde een een bootje op de Curaçaose kust met zes Venezolanen aan boord. Twee van hen zijn het regime van Nicolás Maduro ontvlucht, een sergeant uit het leger en een ambtenaar en hebben asiel aangevraagd.

Of dat is opgepikt door de autoriteiten blijft de vraag, want echt mededeelzaam is het transparante kabinet van Rhuggenaath niet. Sterker: bij het KPC wisten ze op zondag nog steeds niet dat ze de Venezolanen zelf hadden afgeleverd bij de vreemdelingenbarakken op het gevangenisterrein.

VN Vluchtelingenverdrag
Curaçao heeft het zich dan ook niet makkelijk gemaakt door het VN-vluchtelingenverdrag van 1951 niet te ondertekenen – ook niet toen het onderdeel werd van de Nederlandse Antillen in 1954 en in 2010, toen het autonoom werd. Daardoor zijn er maar twee soorten mensen op het eiland: legalen, met papieren en illegalen zonder papieren.

Het is zelf zo georganiseerd dat ik, als Europese Nederlander ook een papier op mij moet dragen, omdat ik anders de kans loop uitgezet te worden. Kom daar als Curaçaoënaar maar mee om als je in Nederland woont, het is nog geen enkele VVD-er of PVV-er gelukt.

Verklaring van Toelating verblijfsvergunning | Dick Drayer

Spannend is het ook op Justitie. Die weet zich geen raad met de nog relatief beperkte toestroom van Venezolanen. Het mantra dat wordt verkondigd is dat Curaçao die toestroom niet aankan en dat zolang hulp uit Nederland uitblijft, het gerechtvaardigd is om iedereen terug te sturen.

Mensenrechten
Nou heeft Curaçao het VN-vluchtelingenverdrag niet ondertekend, maar wel een paar andere, waarvan de belangrijkste het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Het Koninkrijk der Nederlanden is partij bij het EVRM, het verdrag geldt in alle landen van het Koninkrijk en is een voortvloeisel van het Statuut. Daarin staat dat de landen in het Koninkrijk op grond van artikel 43, eerste lid, verplicht zijn zorg te dragen voor de verwezenlijking van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens, o.a. de rechten genoemd in het EVRM.

Voor het Koninkrijk ligt er uitsluitend een taak en bevoegdheid in het kader van de waarborgfunctie (artikel 43, tweede lid, van het Statuut). De waarborgfunctie is niet bedoeld om het Koninkrijk en de Koninkrijksregering tot ultieme rechter te maken in geschillen over grondrechten, rechtszekerheid en deugdelijk bestuur.

Redres
Om de waarborgfunctie te activeren moet er sprake zijn van een inbreuk op mensenrechten, fundamentele vrijheden, de democratische rechtsorde of beginselen van behoorlijk bestuur. Maar niet iedere zodanige inbreuk is voldoende om de waarborgfunctie te activeren. Voor die situaties zijn de normale mechanismen van rechtsbescherming en politieke controle bedoeld.

Het spreekt voorts vanzelf, dat niet het te kort schieten van enig landsorgaan alleen zo’n waarborgmaatregel kan meebrengen. Slechts wanneer in het land zelf geen redres van een ontoelaatbare toestand mogelijk zou blijken te zijn, kan het nemen van een maatregel in overweging komen.

Curaçao solliciteert nadrukkelijk naar zo’n maatregel, is mijn stellige overtuiging, al zal Den Haag dit net zolang uitstellen, totdat het internationaal wordt aangesproken op zijn gedragsverplichtingen. We gaan dat de komende maand ondervinden, is mijn voorspelling.

Cartegena
Maar Curaçao heeft ook los van het Koninkrijk ingestemd met een aantal beschermingsmaatregelen voor vluchtelingen. Die zijn regionaal ontwikkeld en als non-binding verdrag bezegeld in de 1984 afgesloten Cartagena Declaration on Refugees. In 2014 is Curaçao toegetreden tot dat verdrag, dat in de kern het belang bevestigt – opnieuw – van het recht op asiel, het beginsel van non-refoulement (artikel 3 EVRM) en het belang van het vinden van duurzame oplossingen.

Cartagena Declaration on Refugees extension 2014

Cartagena Declaration on Refugees extension 2014

In vergelijking met het VN-verdrag van 1951 maakt de Verklaring van Cartagena het mogelijk dat een bredere categorie personen die internationale bescherming behoeven, als vluchteling wordt beschouwd.

Ruimere definitie
Vluchtelingen zijn die: “personen die uit hun land zijn gevlucht omdat hun leven, veiligheid of vrijheid zijn bedreigd door algemeen geweld, buitenlandse agressie, interne conflicten, massale schending van mensenrechten of andere omstandigheden die de openbare orde ernstig hebben verstoord”.

Deze definitie maakt een ruimere tijdelijke en geografische reikwijdte mogelijk voor de risico’s waar vluchtelingen zich bevinden en omvat daarnaast enkele van de indirecte effecten zoals armoede, economische achteruitgang, inflatie, geweld, ziekte, voedselonzekerheid, ondervoeding en verplaatsing.

Curaçao
De huidige politiek van het kabinet Rhuggenaath stoelt op de stellige overtuiging dat Venezolanen om economische reden naar Curaçao komen. Nog los van het feit dat dat onvoldoende wordt onderzocht door de KPC, bijgestaan door de IND, verdient die aanname meer verdieping omdat Curaçao in 2014 de Declaratie van Cartegena heeft ondertekend.

Want het regime van Maduro, zo weten we allemaal, leidt niet alleen tot een exodus van mensen die hun leven niet zeker zijn of die gemarteld worden in de gevangenis, maar een nog grotere uittocht van mensen die op de vlucht zijn voor armoede en ziekte . Die economische achteruitgang en inflatie proberen te ontlopen en lijden onder voedselonzekerheid en ondervoeding.

Een categorie mensen dus, waarvan Curaçao in 2014 belooft heeft bescherming te bieden.
—-

Bron: Achterkant van Curacao

11 Reacties op “AVC | Verdrag Cartegena verbiedt Curaçao Venezolanen terug te sturen

 1. Tante Trui schreef;
  “Venezuelanen”

  Venezuelanen?!?
  Trui, wat of wie zijn Venezuelanen? Ben je een Surinaamse tante? Ik vraag het maar hoor, want naar mijn weten worden VeneZOlanen alleen maar door Surinamers VenezUElanen genoemd, en dat weet ik zeker! Ook in Nederland wordt er gewoon over Venezolanen gesproken en geschreven, behalve door de Surinamers.
  Fa waka ouwru tanta Trui..alla sani boeng met joe? Ha ho hi hu ha ha 🤣😜🖐

 2. eh, Curacao is natuurlijk niet het enige land @JS
  paar kleine vb;
  https://www.hln.be/nieuws/buitenland/amnesty-international-oostenrijk-behandelt-vluchtelingen-schandalig~ac739805/
  Hongarije, Turkije (mensenrechtenschendingen in vluchtelingenkampen, vluchtelingendeal van Rutte cs, nog welbekend). Rhodos etc etc.
  Het blijft heel erg moeilijk allemaal. Misschien moet de regering zich eens buigen over een asielplafond.

 3. Mijn baas net gebeld dat ik later op het werk kom omdat ik weer een kilometer gebral van Mano moest doorworstelen.

  Heb van zijn leraar middelbare school vernomen dat Mano’s uittreksels van boeken meer pagina’s hadden dan de boeken zelf.

  On topic: kunnen Mano, mmmmm en Joop Saveneta geen Venezuelanen in huis nemen als ze zo sociaal voelend zijn? Of zijn ze dat alleen achter hun toetsenbord?

 4. @Joep M. schreef;
  “Zoals Dick Drayer al aangeeft zijn er hier 2 mogelijkheden. Of je bent legaal of je bent illegaal. Illegaal betekent de wet overtreden, dus dan krijg je deze behandeling. Probeer eens een ander land op een illegale manier binnen te komen……..ehh bv de VS, China, Rusland”.

  @Nee, dat is niet het enige wat D.D. aangeeft!

  Hij geeft ook nog aan dat Vluchtelingen “personen zijn die uit hun land zijn gevlucht omdat hun leven, veiligheid of vrijheid zijn bedreigd door “algemeen geweld”, buitenlandse agressie, “interne conflicten”, “massale schending van mensenrechten of andere omstandigheden die de openbare orde ernstig hebben verstoord”.

  @Venezolaanse burgers worden in eigen land wel degelijk geconfronteerd met ten eerste een intern conflict, met algemeen geweld e.a. omstandigheden die de openbare orde ernstig hebben verstoord. Om maar te zwijgen over de levensmiddelencrisis en medicijntekorten. M.a.w., ze zijn echte vluchtelingen! Dat zich tussen of onder echte vluchtelingen ook criminelen bevinden is nooit uitgesloten, en dat geldt wereldwijd voor alle vluchtelingenstromen. 😠

  @D.D. schrijft ook het volgende;
  “De huidige politiek van het kabinet Rhuggenaath stoelt op de stellige overtuiging dat Venezolanen om economische reden naar Curaçao komen.
  Nog los van het feit dat dat onvoldoende wordt onderzocht door de KPC, bijgestaan door de IND, verdient die aanname meer verdieping omdat Curaçao in 2014 de Declaratie van Cartagena heeft ondertekend”.

  “Een categorie mensen dus, waarvan Curaçao in 2014 belooft heeft bescherming te bieden”…. aldus D.D.

  @Dus wat D.D. overduidelijk aangeeft is dat de stellige overtuiging van kabinet Rhuggenaath dat alle op Curaçao aangelande Venezolaanse bootvluchtelingen om economische reden naar Curaçao komen eigenlijk niet eens gestaafd kan worden! Dat vanwege het feit dat het onvoldoende wordt of is onderzocht door de KPC, bijgestaan door de IND! 😯

  @En tot nu toe zijn alle op Curaçao aangelande Venezolaanse bootvluchtelingen op dezelfde schaamteloze vernederende wijze behandeld, of er drugs aan boord was of niks. Heb ik zelf gezien. Weet niet of het nog steeds zo schandalig aan toegaat, want ik bezoek, noch luister/kijk ik al lang geen Curaçaose radio of tv zenders meer. Ik weet bij toutatis niet waarom de Curaçaose regering blijft vasthouden aan de overtuiging dat alle Venezolaanse vluchtelingen economische vluchtelingen zijn, terwijl de ganse wereld ziet en weet dat er al bijna 2 miljoen Venezolanen hun land zijn ontvlucht.

  En doe mij ajb een genoegen Joep M., vergelijk Curaçao niet met Supermachten zoals de USA, China en Rusland, het slaat echt nergens op, het is een super-manke vergelijking! 🤧

 5. Probeer eens een ander land op een illegale manier binnen te komen……..ehh bv de VS, China, Rusland en zo ken ik er nog wel een paar. Dan is liggen op de grond nog een meevaller, want daarna wordt het meestal een heel stuk minder gezellig.
  Zoals Dick Drayer al aangeeft zijn er hier 2 mogelijkheden. Of je bent legaal of je bent illegaal. Illegaal betekent de wet overtreden, dus dan krijg je deze behandeling.
  Zodra men vast heeft gesteld dat men niet te maken heeft met drugscriminelen of wapenhandelaars dan kan iedereen weer op een normale manier worden behandeld. Hier liggen ze duidelijk ver bij elkaar vandaan, wat onderlinge communicatie lastig zoniet onmogelijk maakt en dat doet men met een reden. Dus nu zomaar stellen dat dit je zeker weet dat dit vluchtelingen zijn lijkt mij een tikkeltje voorbarig. Dat weten we pas nadat het bekend wordt gesteld.

 6. Abraham mossel

  @ mano, joop en mmmm de vazalen en trollen van de tuinkabouters Gerrit de Raaf en schreeuw bek Erol Cova,hebben weer hun NEP opdracht van PIK en & achter de schermen van Carollo de maffia vriend en eigenaar van de MFK/KFO ten horen gebracht, zij alleen kunnen nog lezen nog schrijven. alleen plaatjes kijken in de kranten kunnen zij. over tot de order van deze mooie dag.

 7. Op zich maakt het niet uit of het vluchtelingen zijn of niet, ook de fruithandelaren uit Venezuela moesten aan de kleine werf uren op het hete asfalt zitten terwijl de douane hun boten doorzocht. Zelf heb ik het nooit begrepen, velen van ons hebben ook discriminatie meegemaakt dus wij weten hoe het voelt.

 8. Allemaa ‘over the top’ reacties!
  Wij weten niet of de foto van ‘vluchtelingen’ zijn. Misschien zijn het wel mensen die vluchten voor de wet. Op het moment dat de kustwacht een vaartuig aanhoudt is niet duidelijk of het bona fide asielzoekers zijn of criminelen. Dat wordt pas later uitgezocht. Echter als de kustwacht ook wapens en of smokkelwaar aantreft dan is de conclusie snel getrokken.

 9. Het is haast niet te geloven! Ken ook geen enkel ander land waar vluchtelingen zo schandalig vernederd worden! Op bovenstaande foto zijn ze gekneveld op hun buik gelegd, gewoon een vernederend schouwspel. 🤬
  Vaak krijgen ze ook nog een blinddoek om, ze worden geboeid en vervolgens gedwongen om ‘achterstevoren’ naar de arrestantenwagens te lopen. Heb ik een aantal malen op de Curaçaose tv zenders mogen aanschouwen. Ik vond het een schokkend tafereel en ik vind het nog immer shockerend hoe op Curaçao aangelande Venezolaanse vluchtelingen door de autoriteiten worden behandeld! Ze komen uit de storm en belanden in de Curaçaose modderhel! Wat een schandelijke vertoning Justitie Curaçao, shame on you! 👎👿

 10. joop savaneta

  Stuitend!!! In geen enkel land wordt er zo met vluchtelingen omgegaan. Venezolanen worden, zoals deze foto aangeeft, behandeld als zware criminelen.

 11. deze foto is duidelijk een schandalige vertoning to vluchtelingen.
  dit laat overduidelijk de mentaliteit van deze ambtenaren zien–laag opgeleide met een uniformpje voelen ze zich heer en meester.
  ronduit schoftig gedrag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *