Balborda moet Soab-rapport over Openbare Werken naar Staten sturen’

Archief foto

Archief foto


WILLEMSTAD — Minister Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP) moet het onderzoek van overheidsaccountant (Soab) naar de uitvoeringsorganisatie van Openbare Werken (OW) zo snel mogelijk naar de Staten sturen. Dit telt PSfractievoorzitter Melvin ‘Mac’ Cijntje.

Het onderzoek naar mistanden bij de projectievoering bij OW, het voormalige DOW, werd begin dit jaar opgestart en was aangezwengeld door onder meer Cijntje.
In dit verband heeft hij zelfs aanklachten bij het Openbare Ministerie (OM) ingediend over de door hem geconstateerde mistanden.
Een tussenrapport van juli dit jaar stelde onder meer dat veel projecten en gunningen niet conform de geijkte procedures verlopen.
Indertijd bleek dat er aanbestedingen en gunningen zijn geconstateerd, die niet adequaat zouden zijn onderbouwd en ook niet transparant zouden zijn verlopen.
Inmiddels is het rapport klaar en opgeleverd.
Vanochtend constateerde Cijntje dat het rapport al twee weken klaar is, maar dat het nog niet naar de Staten is gestuurd.

“De minister heeft gesteld dat hij het rapport evalueert.
Wij van de Staten willen dit rapport samen met hem evalueren.
Daarom verzoeken wij de minister om het rapport naar de Staten te sturen, zodat het in een vergadering van de Centrale Commissie aan bod kan komen.
Uiteindelijk zal dit rapport in een openbare vergadering moeten worden behandeld.”

In diverse media wordt gespeculeerd dat de minister om politieke redenen ‘op het rapport zou zitten’.
Maar dit werd vanmiddag tegengesproken door minister Balborda via radio Curom/Z86.
Het rapport wordt op dit moment door de regering intern besproken, terwijl hij niet uitsloot dat er in het kader van het onderzoek een klacht bij het OM zal worden ingediend.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *