Balborda overweegt verplaatsen mangroven Rif-gebied en Koredor

Balborda overweegt verplaatsen mangroven Rif-gebied en Koredor

Balborda overweegt verplaatsen mangroven Rif-gebied en Koredor

WILLEMSTAD — Inzake de heersende problematiek van overstort aan rioolwater in het Rif-gebied en Koredor en de daarmee gepaard gaande muggenoverlast, stelt minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Earl Balborda (PNP) het de overweging waard te vinden om de aanwezige mangrovenbestanden te verplaatsen. Hij licht toe dat vervolgens het dempen van de gebieden een kostenbesparende optie zou opleveren ten opzichte van een eventuele sanering van de ‘zwaar vervuilde bodem van zowel het Rif-mangrovebos als de mangrovestrook bij het binnenwater van Koredor’.

“Zo blijkt uit onderzoek dat het binnenwater van Koredor, waar Lowenstein (Alfredo Lowenstein van de The Lionstone Group, red.) in het verleden een optie voor ontwikkeling van het gebied heeft gekregen, al reeds vanaf de Tweede Wereldoorlog zwaar vervuild is met allerlei zware metalen. Er moet tevens een oplossing worden geboden voor de zwaar vervuilde bodem van het Rif-mangrovebos, dat jarenlang een grote vervuiling door rioolwater heeft gekend, wat natuurlijk een kostbare aangelegenheid zou zijn. Aangezien de voornoemde gebieden door de ministeries van Economische Ontwikkeling (MEO) en VVRP worden ontwikkeld, wordt een verplaatsing van de mangroven in overweging genomen. Zo heeft MEO naar een verplaatsingsmethode verwezen die zich op Barbados als succesvol heeft bewezen, dus men zal hier zeer zeker naar kijken. Het vervolgens dempen van de gebieden zou immers voordeliger zijn en tevens een oplossing bieden voor de muggenoverlast”, aldus minister Balborda.

Klein Hofje

Zoals bekend is er in de voornoemde gebieden sprake van een grote verzameling van riool- en afvalwater door overstort. Dit door een niet goed functionerende gemaal- en waterzuiveringsinstallatie (RWZI) Klein Hofje. Zoals eerder door de Amigoe belicht, heeft minister Balborda al aangegeven dat het gemaal in het gebied van Otrobanda vervangen zal worden. De minister geeft in een update te kennen dat voor een upgrade van de bestaande RWZI Klein Hofje ‘een bedrag van ongeveer 20 miljoen is begroot over een periode van vier jaar’. “Er is reeds een voorstel ingediend om een projectleider aan te stellen voor de upgrade van Klein Hofje. Maar uiteindelijk moeten we beseffen dat deze upgrade op lange termijn de problematiek omtrent riool- en afvalwater niet zal wegnemen. Curaçao zal op termijn een grotere RWZI nodig hebben om de grote hoeveelheid vervuild water te kunnen zuiveren. Klein Hofje zal dus de grote hoeveelheid van bestaande lozingen, bijvoorbeeld als alternatief voor de eerdere lozingen bij ‘shut’ van zowel riool/afvalwater als beerputwater, chemicaliën en chloorwater niet aan kunnen”, aldus minister Balborda, die benadrukt een lange termijn-oplossing na te streven.

“Het zijn dus drie stappen die nodig zijn om de grote vervuiling van de wateren van Curaçao tegen te gaan: een upgrade van Klein Hofje, vervolgens de aanleg van een extra RWZI-installatie en tot slot de aanleg van een leidingsysteem naar de huishoudens van het eiland, met gezuiverd/grijs water. Met dit water kan men bijvoorbeeld de tuin besproeien en de landbouw van water voorzien. Dit zou het verder onttrekken van grondwater-reserves tegengaan, nu slaat men immers om de haverklap een put voor extra water. Mijn grootste wens is dat de huishoudens op Curaçao van twee leidingen zijn voorzien, een leiding voor de afvoer van rioleringwater en een leiding voor de aanvoer van gezuiverd water”, aldus de minister.

Zoals eerder door de Amigoe gemeld, heeft een groep investeerders tweeënhalf jaar geleden een concreet initiatief genomen om een mangrovegebied te behouden en te saneren. Dit is het Rif-mangrovegebied tussen het Holiday Beach Hotel en het SVB-kantoor, waar de groep een hotel naast wil zetten. Op advies van de milieuorganisaties Amigu di Tera en Defensa Ambiental, in samenwerking met Carmabi, is er een onderzoek verricht naar de recreatiemogelijkheden, het natuurbehoud en de educatiemogelijkheden omtrent de aanwezige natuur in dit gebied. Het rapport werd door Stichting ABC Advies uitgebracht en samengesteld door PhD student van de Universiteit van Twente Erik Horstman van de lichting Water Engineering & Management en professor Halman van dezelfde universiteit. De opmaak van het rapport werd door de groep investeerders bekostigd onder de voorwaarde dat ook een mogelijke oplossing zou worden geboden voor de muggenplaag en het stopzetten van de vervuilde lozingen. Hiervoor zijn dan ook adviezen uitgebracht. De investeerders wilden dit mangrovegebied als ecopark/stadspark beheren, waarbij het toegankelijk zou blijven voor de bevolking en de toeristen.

Carmabi-bioloog en jurist John de Freitas, die ook bij voornoemd onderzoek betrokken was, laat weten vooralsnog niet op de hoogte te zijn van een bewezen omplantings-/verplaatsingsmethode van mangroven. “Lokaal is hiervoor zeer zeker geen expertise voorhanden. Men moet niet vergeten dat mangroven een belangrijke broedkamerfunctie hebben voor het behoud van koralen en de populatie van koraalvissen, die ook weer van economisch belang zijn voor het duiktoerisme en de kustvisserij. Ook hebben mangroven een belangrijke functie bij de kustbescherming. Het ecosysteem dat zich bijvoorbeeld in het mangrovebos over vele decennia heeft ontwikkeld, zal men dan ook niet zomaar terug krijgen. Er zijn slechts een paar plekken op het eiland voorhanden met de juiste condities waar mangroven kunnen gedijen”, aldus de bioloog. Hij reageert op een mogelijke verwijdering van de mangroven ook door te stellen dat ‘de algehele verwijdering van stadsgroen in Otrobanda niet wenselijk zou zijn’.

“Nogmaals, ik heb dus niet van een bewezen methode vernomen om mangroven te verplaatsen. Zo zijn alleen de wortels in het mangrovebos al meters lang, ik zie dan ook niet in hoe men dit zou willen aanpakken.” Hij licht toe dat de mangroven op het eiland volgens de wet niet beschermd zijn. “De mangroven genieten slechts bescherming als deze zich in conserveringsgebied bevinden, net zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij Oostpunt en Fuik. Voor het Spaanse Water is het zo dat deze mangroven nog bescherming genieten omdat in het verleden dit gebied als beschermd onderwatergebied gold. Bij conserveringsgebieden moet men dus bij voorgenomen ontwikkeling langs de kust een aanlegvergunning indienen. Men mag dus in conserveringsgebied de aanwezige mangroven absoluut niet verwijderen. Naar mijn weten is het Rif-mangrovebos als watergebied aangemerkt, en niet als conserveringsgebied”, aldus De Freitas.

Minister Balborda beaamt dat investeerders in het verleden om het beheer van het Rif-mangrovegebied tussen het Holiday Beach Hotel en het SVB-kantoor als ecopark hebben gevraagd en vult aan: “De overheid zal het beheer niet uit handen geven, het gebied zal door de VVRP- en MEO-ministeries verder worden ontwikkeld. We moeten namelijk het bestaande probleem aanpakken en niet uit handen geven. En als men bij voorbaat overal nee op zegt en niets in overweging wil nemen om de nodige ontwikkeling tegen te gaan, dan kan men net zo goed heel Curaçao als conserveringsgebied aanmerken”, aldus de minister. Zoals bekend wordt in het gebied naast de huidige megapier, die een totale lengte van 140 meter heeft, de aanleg van een tweede megapier met een lengte van 160 meter beoogd. Deze zal vanaf de wal bekeken rechts van de huidige megapier gerealiseerd worden. Volgens de planning van het MEO-ministerie dient de aanleg van de tweede megapier medio 2015 aan te vangen. De plannen behelzen ook de sloop van de omheining van het huidige gebied van de megapier, een clustering van vertiermogelijkheden en de aanleg van een cruise-village.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *