Bándabou vraagt erkenning voor rol in emancipatiestrijd

Voorzitter van Fundashon Kultural Banda Bou, Rudy Rooi (r), curator van Museo Tula Jeanne Henriquez (l), leveren het verzoek voor erkenning in bij Statenvoorzitter Mike Franco (m).

Voorzitter van Fundashon Kultural Banda Bou, Rudy Rooi (r), curator van Museo Tula Jeanne Henriquez (l), leveren het verzoek voor erkenning in bij Statenvoorzitter Mike Franco (m).

WILLEMSTAD — Fundashon Kultural Banda Bou doet een serieuze oproep aan de personen die belast zijn met de organisatie van de viering 150 jaar slavernijafschaffing, om erkenning te geven aan de rol die Bándabou heeft gespeeld in de strijd voor de afschaffing van slavernij op Curaçao.
Statenvoorzitter Mike Franco (Pais) heeft onlangs de delegatie uit Bándabou op zijn kantoor ontvangen.

De stichting is er trots op dat 218 jaar geleden de slavenopstand onder leiding van Tula op Knip begon.
Deze felle strijd voor vrijheid, gelijkheid en broederschap resulteerde op 1 juli 1863 in de afschaffing van de slavernij op Curaçao door de koloniale regering.
De stichting wil er nu voor zorgen dat de rol die Bándabou toentertijd heeft gespeeld niet wordt vergeten.
Ook wil de stichting Museo Tula behouden als monumentaal erfgoed zodat het kan dienen als trampoline voor de emancipatiebewustwording maar ook als stimulator voor de Curaçaose bevolking, maar met name die van Bándabou.

Tijdens de ontmoeting met de Statenvoorzitter hebben Rudy Rooi en Jeanne Henriquez officieel de verzoekbrief ingediend.
Don Martina heeft zich opgeworpen als ‘padrino’ van dit initiatief.
Ook staan Plataforma Banda Bou en Statenleden die oorspronkelijk uit het westelijk deel van het eiland komen, zoals Hensley Koeiman (MAN) en Pik Pisas (MFK) achter het voorstel.

Franco is uitgenodigd om op 21 april een kijkje te komen nemen in Museo Tula dat in Landhuis Knip is gevestigd.
Op suggestie van Franco is besloten dat de vaste commissie in de Staten voor Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport ook benaderd zal worden om uitleg te krijgen over het voorstel van Bándabou voor een prominentere plek binnen het herdenkingsjaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *