Bedrijf voor petroleum en gas i.o.

Lissette Bor interim-directeur KGP

Lissette Bor

Lissette Bor

Willemstad – De Kompania di Gas i Petroli (KGP) is in oprichting (i.o.), daarvoor wordt eerdaags bij de notaris een handtekening gezet. Ten grondslag aan het bedrijf ligt de zogenoemde Petroleumlandsverordening.

Curaçao wordt voor 100 procent aandeelhouder. Het is om die reden dat de Raad van Ministers (RvM) en de betrokken minister van Algemene Zaken, Ivar Asjes (PS) een interim-directeur en vijf commissarissen hebben voorgedragen bij de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO). Interim-directeur wordt Lissette Bor, zo blijkt uit een reactie van Asjes aan SBTNO. SBTNO heeft in principe, gezien haar curriculum vitae (cv) geen bezwaar tegen Bor, maar stelt wel vast dat er geen sollicitatieprocedure aan vooraf is gegaan en dat haar benoeming te weinig gemotiveerd is.

Asjes: ,,Voor mij en de RvM is die constatering (goed cv, red.) voldoende, waarbij ik ten overvloede wil aantekenen dat het door u voorgestelde procedurele traject met betrekking tot een transparant wervings- en selectieproces uiteraard zal worden gevolgd.”

Dat er snel een interim- directeur moet komen wordt door Asjes gemotiveerd:

,,Feit is dat het de taak en de verantwoordelijkheid van de RvM is om het belang van KPG voorop te stellen, gezien de grote belangen die hierbij spelen, namelijk het exclusieve recht op het onderzoek naar en de winning van petroleum in de wateren van Curaçao alsmede in de ondergrond daarvan. Zeker indien in ogenschouw wordt genomen dat het betreffende wetsvoorstel voorschrijft dat in het geval van KPG sprake dient te zijn van een 100 procent rechtstreekse deelneming van het land.”

Maar, zo voegt de premier eraan toe:

,,Terzijde zij opgemerkt dat de RvM haar bedenkingen heeft of het überhaupt tot uw taak als adviseur behoort om de geschiktheid van een voorgedragen kandidaat te toetsen.”

Asjes stelt vast dat SBTNO wel akkoord kan gaan met de voorgedragen commissarissen op basis van hun cv, maar dat de stichting wel bedenkingen heeft bij de voorgedragen persoon van Arthur Nieuw, omdat hij ambtenaar is. Goed bevonden zijn Werner Wiels, die optreedt als voorzitter en de commissarissen Ruben Roosberg, Rupert Arrindell en Fausto Balentien. Ten aanzien van Nieuw voert Asjes aan:

,,In de modelstatuten die vastgesteld zijn voor overheidsvennootschappen staat nergens dat een commissaris niet tegelijkertijd ambtenaar kan zijn. Dit is alleen zo gesteld ten aanzien van overheidsstichtingen. Met u ben ik het echter wel eens dat iedere schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden, in die gevallen waarbij het werkgebied van de overheidsdienaar heel dicht staat bij die van de vennootschap. Indien er sprake is van een betrekkelijk grote afstand tussen het reguliere werkgebied van de overheidsemployee en dat van de vennootschap, kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden betoogd dat zulks niet per se een belangenverstrengeling dan wel een schijn daarvan hoeft op te leveren.”

Kader:

Nadere informatie niet in code

Asjes stelt overigens vast dat SBTNO een nieuwe modus operandi hanteert en vóór het uitgeven van een advies vaak nadere informatie opvraagt, zoals een businessplan of een onderliggende landsverordening. Maar, zo constateert de minister, de code corporate governance biedt geen grondslag voor deze ‘tussenfase’. Hij raadt dan ook aan om de Commissie Evaluatie Corporate Governance Curaçao bij haar evaluatie daarover een concrete aanbeveling te laten doen aan de minister van Financiën. Het gaat om een regeling waarbij SBTNO dan officieel de mogelijkheid krijgt nadere informatie op te vragen alvorens een advies uit te brengen.

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “Bedrijf voor petroleum en gas i.o.

 1. @caribbeancynic. Er is geen olie in de wateren rond Curacao. Curacao is een Vulkanisch eiland. De diepten tussen Venezuela en Curacao zijn 1,3 km.
  Aruba daarentegen is een voortzetting van het Venezolaanse continentale Plat met een maximale diepte van 200 meter. Daar is waarschijnlijk wel oile.
  Orienteer je beter. Zowel Shell als PDVsa hebben er nooit brood ingezien om seismisch onderzoek uit te voeren rond Curacao.
  Je hebt wel groot gelijk over die pot met goud en Schotte en Asjes maar beloven.
  Wiels moet beter weten, want hij heeft bij Shell en PDVsa gewerkt. Maar ja, Als niet komt tot iet, kent iet zichzelve niet (oud hollands gezegde)

 2. caribbeancynic

  Dit is een nutteloos instituut wat alleen geld kost.
  Er zal best olie worden gevonden, Venezuela zit er vol mee. Maar is iemand geinteresseerd in explotatie?
  Zelfs als dat het geval is, hebben we nog het probleem dat een olieveld zich al gauw uitstrekt naar Venezuela, Aruba en Bonaire want Curaçao is maar een klein eilandje. Dan moet er een overeenkomst komen over de verdeling van dat olieveld. Aangezien alle belanghebbenden ruziemakers zijn, kan dat wel even duren.
  Er is geen pot met goud aan het eind van de regenboog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *