Begroting 2014 verwacht krimp

Willemstad – De conceptbegroting van Curaçao voor volgend jaar gaat uit van een economische krimp in 2014 van 0,3 procent. Eerder werd uitgegaan van een grotere negatieve groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 0,6 procent. José JardimDe begroting dient in september bij de Staten te worden ingediend, maar het ministerie van Financiën van minister José Jardim is al tijden volop bezig met de voorbereidingen van het budget voor 2014.
De begroting is al aangeboden aan de Raad van Advies (RvA).
Indiening bij het College financieel toezicht (Cft) zal spoedig volgen, maar is vooralsnog niet gebeurd.
De latere indiening bij het Cft heeft te maken met het regelmatig contact tussen het Cft en ambtelijk Financiën, alsmede de adviestermijn van het Cft.
Daarom is er voor gekozen om de RvA voor te laten gaan voor wat betreft de indiening.
De RvA buigt zich over meerdere wetsontwerpen en heeft daarom in het voortraject aanzienlijk minder contact inzake de begroting, het Cft daarentegen wel.
Voor het lopende jaar, 2013, wordt er nu uitgegaan van een krimp van 1,7 procent (dus een bbpgroei van -1,7 procent) in tegenstelling tot de 2,2 procent krimp eerder.
In antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad laat een zegsman van minister Jardim weten dat (pas) in 2015 weer een (positieve) economische groei verwacht kan worden; gerekend wordt nu met een prognose van 1,5 procent.
En in 2016 wordt door Financiën gerekend met een groeicijfer van het Curaçaose bbp van 2 procent.
Wat opvalt is dat er een vrij aanzienlijk verschil zit tussen de groeiramingen van het ministerie (de regering) enerzijds en die van de Centrale Bank (CBCS) anderzijds.
De regering is een stuk voorzichtiger.
Waar de Centrale Bank uitgaat van een krimp van 0,7 procent in 2013, zet Financiën de bijgestelde krimp op een procentpunt meer, namelijk 1,7 procent.
En voor 2014 rekent de CBCS op een minimale opleving van 0,1 procent toename bbp, die bovendien kan uitgroeien tot 1,1 procent als bijvoorbeeld de nieuwbouw van het ziekenhuis daadwerkelijk van start gaat, maar Jardim en zijn ambtenaren zijn conservatiever en zij houden rekening met dan nog een negatieve groei van 0,3 procent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *