Begroting van 2014 aangenomen

GOV-logoWillemstad – Na een intensieve week van debat is de begroting 2014 aangenomen in de Staten met 11 stemmen voor en 9 tegen. Er zijn maar liefst acht moties ingediend, waarvan er vier zijn aangenomen.

Advertentie

Een van de moties werd zelfs Statenbreed geaccordeerd met 19 stemmen voor en 0 tegen.
Deze motie gaat over het feit dat de jaarrekeningen van het Land Curaçao van 2010, 2011 en 2012 nog niet klaar en ingediend zijn en dat niet alle overheids-nv’s en -stichtingen de jaarrekeningen tot en met 2012 af hebben, evenals ‘de instellingen voortvloeiende uit de wetgeving’ en ‘geselecteerde stichtingen’.
Omdat in 2015 de Consensusrijkswet financieel toezicht geëvalueerd wordt, hebben de Staten unaniem de minister van Financiën opgedragen om de vereffeningscommissie te helpen met het nemen van de laatste stappen met betrekking tot de boedelbalans. Ook moet de Financiënminister ervoor zorgen dat alle jaarrekeningen van het Land Curaçao in 2014 ingediend zijn.
Verder moet de regering de noodzakelijke stappen ondernemen om alle overheids-nv’s en andere organisaties die onder de overheid vallen bij te staan zodat deze zo snel mogelijk hun jaarrekeningen tot en met 2013 kunnen indienen.
Een andere aangenomen motie gaat over het tegengaan van belastingontduiking.
In de motie wordt vooral uitgelegd dat dit plaatsvindt bij minimarkten, toko’s, restaurants en snèks waar de kasregisters die de regering verplicht heeft gesteld niet (altijd) gebruikt worden.
Hierdoor loopt de regering hoge sommen aan omzetbelasting mis.
Ook wordt gerefereerd aan de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) waar automatisering doorgevoerd moet worden bij de nummerkantoren en waar gewerkt moet worden aan ‘fair play’ en de illegale nummerverkoop aan banden gelegd moet worden. In de motie wordt het Belastingaccountantsbureau (BAB) opgedragen zijn capaciteit primair in te zetten op de controle op Curaçao in plaats van buiten Curaçao. Verder moet de regering zo snel mogelijk in 2014 een plan indienen bij de Staten voor het tegengaan van de illegale nummerverkoop bij onder andere toko’s, minimarkten en huis-aan-huisverkopers.
De minister moet er bovendien voor zorgen dat de automatisering bij FWNK doorgevoerd wordt.
Verder moet de regering overwegen omzetbelasting te innen bij casino’s.
Ook moet de regering doorgaan met de bewustwordingscampagne om een volledige kassabon van winkels te eisen waarop ook de omzetbelasting vermeld staat.
Het geld dat binnenkomt door bovenstaande acties moet de regering aanwenden ten behoeve van het onderwijs en voor het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting. In mei, augustus en november 2014 moet de centrale commissie in de Staten hierover gerapporteerd worden.

Onderwijs moet staatsregeling nakomen
In een andere aangenomen motie wordt de minister van Onderwijs en de regering opgedragen zich te houden aan het gestelde in de staatsregeling, namelijk dat er jaarlijks verslag gedaan moet worden van de staat van het onderwijs.
De minister wordt dan ook verzocht een verslag in te dienen bij de Staten waarin de actuele situatie van het onderwijs beschreven wordt, met daaraan gekoppeld een actieplan die de kwaliteit in het onderwijs voor langere tijd moet garanderen.
Tijdens het Statendebat is de bezorgdheid over het onderwijs uitvoerig naar voren gekomen.
Er wordt 331 miljoen gulden voor onderwijs uitgetrokken in 2014.

,,Het is daarom belangrijk dat dit geld ook echt de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt”, zo staat in de motie uitgelegd waarin vervolgd wordt:

,,Onderwijs heeft urgente aandacht van de regering en de samenleving nodig. Want een hoge onderwijskwaliteit is in het voordeel van onze kinderen en jeugd.”

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *