Begroting vergt uren van debat

Statenstilte voor Mandela

Willemstad – De debatweek in de Staten over de begroting 2014, werd geopend met een minuut stilte ter nagedachtenis van de pas overleden Nelson Mandela.

Het regeerprogramma wordt door Asjes aangeboden aan Franco.  FOTO STATEN

Het regeerprogramma wordt door Asjes aangeboden aan Franco.
FOTO STATEN

In de Staten wordt de begroting deze week per ministerie behandeld, waarbij de betreffende ministers ook aanwezig zijn om de vragenregen van de Statenleden te noteren om in een later stadium te beantwoorden.
De eerste vergaderdag nam uren in beslag waarbij de verschillende Statenleden vele vragen te stellen hadden en belangrijke punten naar voren brachten die sterk varieerden.

Zita Jesus-Leito (PAR), als ook Hensley Koeiman (MAN), valt het op dat er nog steeds geen regeerprogramma ten grondslag ligt aan de begroting. Hierdoor kunnen de Staten het voorgenomen beleid niet controleren met de cijfers die in de begroting staan weergegeven.
Het toeval wil dat op de eerste vergaderdag het regeerprogramma door premier Ivar Asjes (PS) aan Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS) is aangeboden).

Coalitiegenoot Humphrey Davelaar (PNP) greep zijn kans om te refereren naar de regeerovereenkomst die in het teken staat van ‘vrede, rust en voorspoed’.
Ook hij noemt dat in de overeenkomst staat dat er een regeerprogramma opgesteld moet worden, maar zegt niets over het feit dat dit er nog niet is.
Wel stelt hij dat wat hem en zijn partij betreft, de uitgangspunten van de regeerovereenkomst gereflecteerd moeten zijn in de begroting.
Voor de toekomst stelt PNP voor om een Plan Nashonal op te stellen, een meerjarenplan met een visie over de toekomst van Curaçao.
Dit plan moet gedragen worden door alle sectoren in de samenleving en kracht van wet krijgen, gedragen door tweederde van de Staten.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *