Begrotingen tweede helft september naar Staten

WILLEMSTAD — De verwachting is dat de tweede suppletoire begroting 2012 en de begroting 2013 respectievelijk 18 september en 30 september worden aangeboden aan de Staten, en niet op de vastgestelde data van 15 augustus en 11 september. Dit schrijft minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin aan de Staten over de vertraging van de aanbieding van beide begrotingen.

De exercities die nog gaande zijn houden mede verband met de aanwijzing, die 13 juli is gegeven aan het bestuur van Curaçao tot aanpassing van de begroting 2012.

Er wordt hard gewerkt aan een tweede suppletoire begroting voor het jaar 2012 en een (reguliere) begroting 2013, die voldoet aan alle vigerende financiële normen en die de goedkeuring van de verschillende toetsingsinstanties zal genieten.”

Naar verwachting kan op 11 augustus de tweede suppletoire begroting 2012 ter advies worden aangeboden aan de Raad van Advies, en de begroting over 2013 op 22 augustus. De Raad van Advies heeft vier weken de tijd om advies uit te brengen.
De reden voor de vertraging is dat de analyse van het geheel aan risico’s en bijbehorende dekking, zoals vereist conform het Landsbesluit versterking budgetdiscipline, nog niet zijn afgerond.
Meer specifiek gaat het om het risico bij het ministerie van Justitie door overschrijding van de personeelskosten. “Het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën zijn reeds drie weken bezig om met een gezamenlijk voorstel te komen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *