Begrotingsbehandeling gaat derde dag in

Ophef over roll call-verzoek MFK-fractie

WILLEMSTAD — De behandeling van de conceptbegroting 2013 is vandaag de derde dag ingegaan. Gisteravond laat, om tien voor twaalf, vond Statenvoorzitter Mike Franco (Pais) het opportuun om de vergadering tot vanochtend te schorsen. De eerste spreker vanochtend was MFK-Statenlid Jacinta Scoop-Constancia, die met haar vragen in de tweede ronde begon.

Vlak na de interventie van Scoop-Constancia vroeg haar fractiegenoot Amerigo Thodé aan voorzitter Franco om na te gaan hoeveel Statenleden er aanwezig waren, de zogenoemde roll call.
Als er tijdens een vergadering minder dan elf leden aanwezig zijn, dient de vergadering verdaagd te worden.
Thodé had namelijk geconstateerd dat de coalitiefracties niet al hun elf leden op de been hadden gebracht.
PS-leider Helmin Wiels was bij de hervatting van de vergadering niet aanwezig.
Direct na dit verzoek verlieten Thodé en Scoop- Constancia de vergaderzaal.
Maar het aantal aanwezige Statenleden zakte niet onder de vereiste elf leden, omdat gelijk met het vertrek van Thodé en Scoop-Constancia hun fractiegenoot Monique Koeyers-Felida de vergaderzaal binnenstapte en vervolgens tijdens de roll call aangaf aanwezig te zijn, waardoor de vergadering voortgezet kon worden.

De actie van de MFKfractie kwam hen op hoon en woede van de andere fracties te staan. Zo kwam er felle kritiek op de ‘politieke spelletjes’ van de MFK door

  • Ivar Asjes (PS),
  • onafhankelijk lid Glenn Sulvaran,
  • Eugene Cleopa
  • en PNP’er Humphrey Davelaar.

De laatste kwam zelf met het voorstel dat Statenvoorzitter Mike Franco de twee, Scoop- Constancia en Thodé, hierop zou aanspreken.
Een Statenmeerderheid ging hiermee akkoord.
Hierna deed de inmiddels weer aanwezige Scoop- Constancia de voorzitter een voorstel van orde, om aan te kunnen geven dat zij de vergaderzaal niet definitief had verlaten, maar slechts even, om van gedachten te wisselen met een fractiegenoot.
Uit de reacties uit de zaal bleek dat maar weinig Statenleden haar verhaal geloofwaardig vonden.

De tweede begrotingsdag begon gisteren iets over elven ‘s ochtends met de beantwoording van de vragen gesteld in de eerste ronde door de leden van het kabinet- Schotte.
Hierna ging na een korte onderbreking de tweede vragenronde van start.
Deze moest tijdens de vragen van MFK-leider Gerrit Schotte onderbroken worden vanwege computerproblemen.
De presentatie van Schotte viel op, omdat hij aan iedere minister van het kabinet-Hodge vroeg of zij op dit moment wel of geen inkomsten hebben uit nevenactiviteiten.
Verder was ook opvallend het verzoek van Statenlid Sulvaran aan premier Daniel Hodge (PS) om duidelijkheid te verschaffen over documenten over boringen naar gas en aardolie in Curaçaose wateren, die in de nadagen van de verkiezingscampagne opeens in de MFKsede opdoken tijdens een persconferentie van de witte partij.

Sulvaran verzocht Hodge om aan te geven of deze ‘geheime documenten’ nog steeds in het bezit zijn van de overheid en hoe ze bij de MFK terecht waren gekomen.
PAR-Statenlid Armin Konket had tijdens zijn interventie gewezen op de trieste realiteit dat het kabinet pijnlijke maatregelen zal moeten nemen om de problemen van het eiland op te lossen.

“Blijven deze uit, dan zal het moment aanbreken dat de overheid zelfs geen geld meer over zal hebben om de salarissen van haar personeel uit te betalen.
Deze werkelijkheid is ook dat het het volk van Curaçao zal zijn, dat met de negatieve gevolgen geconfronteerd zal worden van de maatregelen die de regering zal invoeren.”

Konket had verder zijn bedenkingen over de plannen van de regering om nog dit jaar met de bouw van een nieuw ziekenhuis te beginnen.

“Hoe is dit mogelijk, als tot op de dag van vandaag niet duidelijk is waar het moet komen? Ook speelt hierbij een rol dat volgens de aanwijzing van de Rijksministerraad de overheid geen geld zal kunnen lenen, zolang de maatregelen in de gezondheidszorg niet in de praktijk zijn gebracht.”

Pais-leider Alex Rosaria had op zijn beurt felle kritiek op de handelwijze van het kabinet- Schotte.
Deze regering, rekende hij zijn toehoorders voor, is in twee jaar tijd 133 contracten – waaronder ook huurovereenkomsten – aangegaan, waaraan de overheid in de komende drie jaar gebonden is.
Deze contracten kosten de gemeenschap anderhalf miljoen gulden per maand, aldus het Pais-lid.
Hij wees ook op de volgens hem terechte kritiek vanuit de MFK, dat de overheid met de ob-differentiatie – die uitgaat van de verhoging van de omzetbelasting op sommige producten van 6 naar 9 procent – vooral de kleine man zal treffen.

“Toen de MFKminister de ob van 5 naar 6 procent verhoogde, moest dit de overheid 70 miljoen extra opleveren. De huidige verhoging van 6 naar 9 procent voor luxe producten en diensten en goederen, die slecht zijn voor het milieu en de gezondheid, zal maar 17 miljoen extra opleveren”

, aldus Rosaria.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *