Belangrijke vergadering Ctex

Het datacenter Ctex op Mahuma van bovenaf gezien.

Het datacenter Ctex op Mahuma van bovenaf gezien.

WILLEMSTAD — Aandeelhouders, kredietverstrekkers en directie van Ctex (Curaçao Technology Exchange) houden morgen een belangrijke vergadering. In deze vergadering zullen een aantal kritieke aandachtpunten voor het bedrijf worden besproken en zal een besluit worden genomen hoe het verder moet met het datacenter.

Wat deze kritieke punten precies inhouden is nog niet bekend voor de Amigoe. Wel blijven de geruchten aanhouden dat het niet goed gaat met Ctex. Zo zouden er problemen zijn met het uitbetalen van de salarissen. Directeur Anthony de Lima was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Eind april betreurde Emil Wallé, die namens telecombedrijf UTS zitting neemt in de directie van Ctex, dat sinds het begin geprobeerd is het project te torpederen. “De geruchten dat het slecht gaat hebben geen enkele onderbouwing”, zei hij. Volgens hem bestaat er veel interesse, ook vanuit het buitenland, in datacenter Ctex. Hij weerspreekt de geruchten dat het financieel slecht gaat met het datacenter en dat er geen cliënten geïnteresseerd zouden zijn om in het project te investeren.

UTS is partner in het project en participeert met een initiële investering van 5 miljoen dollar. Volgens Wallé heeft het telecombedrijf onlangs nog de zekerheid gekregen dat zijn investering gedekt is.

Het Landsbesluit houdende algemene maatregelen voor de toekenning van een E-zonevergunning aan Ctex werd op 18 april ondertekend. Het landsbesluit is een fiscale afhandeling van het besluit van de Raad van Ministers (RvM), die op 9 oktober vorig jaar op voorstel van minister van Economische Ontwikkeling Stanley Palm (Pais) akkoord is gegaan met de toekenning van de E-zonestatus aan Ctex.

Alle bedrijven die een E-zonevergunning hebben en meer dan 75 procent van hun diensten of producten exporteren, vallen onder een gunstige regeling voor winstbelasting van 2 procent. Ook krijgen deze bedrijven vrijstelling voor het betalen van invoerrechten en omzetbelasting. Dit stelt minister Palm in zijn antwoorden van afgelopen februari op vragen van PS-Statenlid Elmer ‘Kadé’ Wilsoe van 17 oktober vorig jaar. De berekening van de financiële consequenties voor het verlenen van de E-zonestatus staat niet in het advies dat door de RvM werd behandeld, aldus Palm. Hij ging echter niet in op wat deze financiële consequenties zijn.

Wilsoe stelt dat door het toekennen van de E-zonestatus met terugwerkende kracht, de overheid Ctex bijna 3 miljoen gulden moet teruggeven aan al betaalde belastingen. Hierop zegt Palm dat terugbetaling het gevolg is van het feit dat tussen de aanvraag door Ctex en de daadwerkelijke toekenning van de E-zonevergunning een periode van bijna een jaar zit. “Als dit korter was geweest dan had het bedrijf geen invoerrechten en omzetbelasting hoeven te betalen”, aldus Palm.

In de directie van Ctex hebben ook Korpodeko-directeur Chesron Isidora en oud-Girobank-directeuren Eric Garcia en Stephen Capella zitting, wat duidt op de deelname van Korpodeko en Girobank in het project. Ook Irving Moenir-Alam maakt deel uit van de directie. Ceo is Anthony de Lima.

Verder heeft Ctex in februari dit jaar een samenwerkingsovereenkomst geformaliseerd met het verzelfstandigde overheidsbedrijf op het gebied van IT en dataservices, Core NV.

Deze ‘strategische alliantie’ betekent dat Core verhuist van zijn huidige datacenter aan de Regentesselaan, naar de locatie van Ctex op Seru Mahuma. Ook zullen beide bedrijven samen diensten gaan aanbieden. Ctex kreeg onlangs de Tier-IV-certificering.

In 2011 was het nog de bedoeling dat Core 2,5 miljoen gulden in Ctex zou investeren en daarmee een van de aandeelhouders zou worden. Maar de toenmalige minister van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening (BPD), Carlos Monk (PS), stak hier een stokje voor, waarna Core niet meer in het project participeerde. Dit is ook nu niet het geval. Het partnerschap betekent alleen een samenwerkingsverband.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *