Benoeming Asjes-Prins in RvC IUH wringt

WILLEMSTAD — Binnen de coalitie is er, in ieder geval onder enkele leden, enigszins commotie ontstaan over de aanstelling van Tara Asjes-Prins als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) bij Integrated Utility Holding (Aqualectra).
In het kader van ‘het op afstand zetten’ van alle belangen in overheids-nv’s zou die aanstelling niet hebben mogen plaatsvinden.

Asjes-Prins is aangesteld als beleidsmedewerker van minister-president Daniel Hodge.
Als beleidsmedewerker ‘van buiten’ het ambtenarenapparaat wordt ze rechtspositioneel wel beschouwd als ‘gelijkgesteld’ aan een ambtenaar.

Om belangenverstrengeling van de overheid te voorkomen is het niet gebruikelijk dat ambtenaren en in het verlengde daarvan gelijkgesteld personeel, worden benoemd in RvC’s die toezicht moeten houden op het functioneren van overheidsentiteiten.

De situatie rond de benoeming van Asjes-Prins krijgt een extra dimensie gezien de mogelijkheid bestaat dat haar echtgenoot, Ivar Asjes, benoemd wordt als minister-president in het kabinet dat momenteel door formateur Glenn Camelia wordt gevormd.
In dat geval is de partner van de minister-president benoemd tot RvC-lid in een overheids-nv.

Een dergelijke situatie was ook het geval in de regering van MFK/PS/MAN.
Toen werd de levenspartner van oud minister-president Gerrit Schotte, Cecily van der Dijs, benoemd in verschillende Raden van Commissarissen en/of besturen van overheidsentiteiten.

Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO), adviseur van de overheid voor wat betreft de code corporate governance, had in ieder geval geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van Asjes-Prins in de RvC van IUH.
Wel zegt SBTNO in haar advies van 6 maart dat conform de bepalingen van de code corporate governance er geen sprake van belangenverstrengeling bij commissarissen (bestuursleden) van een overheidsentiteit.

“Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteittoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *