Benoeming Pieters laat nog steeds op zich wachten

WILLEMSTAD — De benoeming van Roderick (‘Roy’) Pieters-2 ‘Roy’ Pieters (PS) als gevolmachtigde minister in Den Haag komt in tegenstelling tot wat minister-president Daniel Hodge (PS) had gehoopt deze week niet meer rond. Hodge had woensdag een gesprek met Pieters en de hoop is nu gevestigd op volgende week.

Zoals de Amigoe heeft vernomen vormt de screening van Pieters een heikel punt.
Hij staat in Nederland ingeschreven en kan dus alleen door iemand daar worden gescreend. Daar komt bij kijken dat het verkrijgen van de informatie om de screening uit te kunnen voeren in Nederland veel langer duurt dan op Curaçao.

Op dit moment is Sheldry Osepa (MFK) nog actief als ‘gevmin’ in Nederland in afwachting van de aanstelling van zijn opvolger.
Over de aanstelling van Pieters is de afgelopen periode veel te doen geweest.

Het feit dat hij op 31 december niet met de andere ministers werd ingezworen was aanleiding voor heel wat speculatie.
Maar Hodge benadrukte in een eerdere verklaring dat gevolmachtigde ministers geen lid zijn van het kabinet.

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao in Den Haag kijkt uit naar de komst van Pieters.

“We hebben er alle vertrouwen in dat hij een capabele gevolmachtigde minister zal zijn. Hij heeft in het verleden al bewezen wat hij kan”

, aldus Marije Berkhouwer, hoofd van de afdeling voorlichting.
Pieters was ruim twintig jaar voorzitter van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *