BES stiefkind voor Nederland

Bonairianen in Nederland reageren boos en teleurgesteld nu de wet Woonlandbeginsel ook gaat gelden voor de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ze zien dit als weer een aanwijzing dat Den Haag de eilanden niet echt als een onderdeel van Nederland beschouwt.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 27 maart ingestemd met de wet Woonlandbeginsel. Daardoor kunnen inwoners van Caribisch Nederland niet rekenen op de sociale zekerheid zoals die in Nederland geldt. De hoogte van de uitkering wordt aangepast aan het kostenniveau in het woonland. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden in dit verband als ‘buitenland’ beschouwd.

Oneerlijk

De Bonairiaan William Anthony vindt dat Den Haag te weinig rekening houdt met de BES-eilanden. “Deze wet is eigenlijk bedoeld voor Turken en Marokkanen als ze terug gaan naar hun eigen land. Maar die landen betalen geen belastingen in Nederland. De BES-eilanden betalen wel belasting dus het is dan niet eerlijk dat je gekort wordt als je terug gaat naar de eilanden”, aldus Anthony.

Groep bezorgde Bonairianen

De 57-jarige Elvia Christiaan van de groep bezorgde Bonairianen in Nederland is in verwarring door de de wet. “Ik ben een geboren en getogen Nederlandse en ik heb al die jaren in Nederlandse guldens en euro’s mijn premies afgedragen. Nu zou ik op mijn oude dag gekort worden als ik terug zou gaan naar mijn geboorte-eiland.” Volgens Christiaan blijkt andermaal dat de politici die gekozen hebben voor de nieuwe status van de eilanden niet goed hebben nagedacht over de gevolgen.

ChristenUnie

De Bonairianen vinden het onbegrijpelijk dat de ChristenUnie ook voor de wet stemde. CU-Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn toonde zich eerder een fel tegenstander van het idee om de BES-eilanden onder het woonlandbeginsel te laten vallen. Ze is verbaasd over het stemgedrag van haar partijgenoten in de Eerste Kamer maar heeft wel begrip voor hun argumenten.

“De Eerste en Tweede Kamer zijn aparte organen elk met hun eigen taken”, legt Ortega-Martijn uit. De ChirstenUnie heeft in de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel gestemd omdat we vinden dat je burgers op één en hetzelfde grondgebied niet verschillend moet behandelen.”

AOW uitgesloten

Het CU-Tweede Kamerlid benadrukt dat de wet betrekking heeft op uitkeringen zoals weduwen- en wezenpensioen, kinderbijslag en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De Algemene Ouderdomswet valt niet onder het woonlandbeginsel. De wet Woonlandbeginsel geldt alleen voor mensen die in Nederland een uitkering hebben en die in het buitenland gaan wonen. Het heeft geen betrekking op de sociale zekerheidswetten in Caribisch Nederland.

Luister naar:

 • Boze Bonairianen uiten onvrede
 • Cynthia Ortega Martijn over stemgedrag ChristenUnie
 • Een Reactie op “BES stiefkind voor Nederland

  1. Ingezonden door: William Anthony

   De laatste tijd heb ik me bezig gehouden met politieke zaken met name op het gebied van gelijkheid. Vanuit Bonaire is aan mij gevraagd een aantal juridische acties te steunen met betrekking op gelijke behandeling. Er zijn drie lopende rechtszaken inzake het AOV op de BES-eilanden die niet gelijkgesteld zijn met de AOW in Nederland. Dat is niet alles. Voor bepaalde mensen die nu in Nederland wonen en later terug willen keren naar Saba, Sint Eustatius of Bonaire zullen te maken krijgen met de wet Woonlandbeginsel. De wet Woonlandbeginsel geldt alleen voor mensen die in Nederland een uitkering hebben en die in het buitenland (buiten Europeese Uni) gaan wonen. Die drie eilanden worden dus gezien als “buitenland”. Dit is op grond van een artikel in het statuut. Wat is nou eigenlijk het probleem. In het Statuut is een bepaling opgenomen dat andere specifieke maatregelen worden getroffen omdat deze eilanden zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland. De wet Woonlandbeginsel bevat nu die specifieke maatregel. Die artikel uit het statuut is nu overgeheveld in een wetsvoorstel Grondwetswijziging. Dit houdt in dat ALLE wetten die op mensen afkomstig van buiten de Europeese Uni ook van toepassing kunnen zijn op mensen van de BES-eilanden. Zowel aldaar wonend of in Nederland wonend die daar naar toe terug willen. Daar waar het gaat om rascisme en discrimininatie heeft men in nederland met een gegroet mond te zeggen wij doen het niet. In de tussen tijd is het wel de bedoeling dit grondwettelijk vast te leggen dat het gebeurd. Tot nu toe heeft de regering geen uitleg gegeven waarom het noodzakelijk is een bepaling uitdrukkelijk op te nemen in de Grondwet. Op de BES-eilanden lijkt men op een kudde tamme schapen met hoop en wachtend op God. Onderscheid kan rechtvaardig zijn als er rechtvaardige gronden ervoor bestaan. Het creeen van die gronden door de BES-eilanden aan de ene kant als “buitenland” aan te merken en de ene kant niet, is voor mij discriminatie. En daar ben ik tegen. Het is absoluut niet mijn bedoeling om Hollanders te beledigen, maar zo nu en dan kan het als zodanig overkomen. It’s just for you to know.

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *