Beslag op Sehos door radiologen

sehos-logoWillemstad – Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) moet aan twee radiologen, Jacob de Berg en Ludwig Jessurun, respectievelijk 530.750 en 358.150 gulden betalen aan achterstallig salaris, vermeerderd met 10 procent rente.

Ook moet Sehos opdraaien voor onder andere de proceskosten van bij elkaar 15.259 gulden.
Dit is eerder dit jaar in kort geding opgelegd door het Gerecht in Eerste Aanleg.
Op basis van het voor elke radioloog apart uitgesproken vonnis, hebben beide radiologen op 27 november executoriaal derdenbeslag laten leggen op het Sehos.
De twee radiologen waren in dienst van het Sehos waarmee was afgesproken dat het ziekenhuis elke maand 16.000 gulden zou aflossen.
Ondertussen zijn de radiologen niet meer in dienst van Sehos en oordeelt het Gerecht dat het Sehos bij het eindigen van de dienstbetrekking het resterende achterstallige salaris ‘ineens’ aan de radiologen diende uit te betalen.
Daarbij wordt nog gesteld:

,,Het Gerecht heeft daarbij in overweging genomen dat financieel onvermogen van het Sehos in beginsel aan ‘betaling ineens’ niet in de weg staat, temeer nu tijdens het pleidooi zijdens gedaagde is betoogd dat gedaagde technisch gezien al twintig jaren failliet is, maar dat men gedaagde nimmer failliet zal laten gaan, omdat gedaagde het enige ziekenhuis op Curaçao is.”

Bron: Antiliaans Dagblad

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *