Besluit over Inhaalslag week uitgesteld

Voortdurende juridische strijd: Zowel ex-Premier Gerrit Schotte als Premier Ivar Asjes procederen tegen Hoofd Veiligheidsdienst Curaçao E. Gumbs teneinde de huidige VDC-crisismanager Michael Romer in zijn huidige functie in Fort Amsterdam te behouden.

Besluit over Inhaalslag week uitgesteld

WILLEMSTAD — De Raad van Ministers heeft een besluit over het doorgaan van het Inhaalslag-project om tien verschillende wegen op Curaçao op te knappen, met nog een week uitgesteld. Volgens minister van Verkeer en Vervoer Earl Balborda (PNP) is er voor iedereen meer tijd nodig om goed in kaart te krijgen welk proces hij wil doorlopen om dit project te realiseren.

Binnen de coalitie bestaat er een verschil van mening over de manier waarop dit project moet worden aanbesteed. Het voorstel dat nu op tafel ligt, gaat ervan uit dat de tien projecten die onder de Inhaalslag vallen via loting onder twee consortia van aannemersbedrijven worden verdeeld.

Tussen de PS-fractievoorzitter Melvin Cijntje en PNP-leider Humphrey Davelaar is er een patstelling ten aanzien van de uitbesteding van het project. Davelaar staat pal achter zijn minister, die de tien infrastructurele werken via een loterij tussen twee aannemersconsortia wil verdelen.

Volgens Davelaar garandeert deze handelwijze dat ook kleinere ondernemers van het project kunnen profiteren. Maar Cijntje is van mening dat de manier waarop het project uitbesteed wordt tegen de comptabiliteitsvoorschriften indruist.

Het voorstel, waarmee een bedrag van 30 miljoen gulden gemoeid is, werd twee weken geleden op verzoek van Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) aangehouden voor nader financieel advies. Het advies is inmiddels binnen, maar de Raad van Ministers neemt dus nog een week de tijd om de materie te bestuderen.

De verklaringen in de media hebben in de afgelopen weken voor heel wat spanning gezorgd. Maar Pais-leider Alex Rosaria stelt geen reden te zien voor enige paniek, of zelfs speculaties over een crisis. Twee weken geleden heeft Sulvaran tegenover de Amigoe benadrukt dat voor de Inhaalslag een aantal procedures is afgesproken. “Dit zou inhouden dat er meerdere aannemers aan het project zouden deelnemen, maar dat ook jongeren hierbij een rol zouden spelen.” Ook hij benadrukt dat alles wel conform de vastgestelde regels moet plaatsvinden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *