Bespreking premiers over Centrale Bank

PHILIPSBURG/WILLEMSTAD — St. Maarten zal vandaag tijdens een overleg met Curaçao weer de noodzaak benadrukken van eigen Centrale Bank op St. Maarten. De besprekingen over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) tussen premiers Sarah Wescot-Williams van St. Maarten en Gerrit Schotte van Curaçao en de Sintmaartense minister van Financiën Roland Tuitt vinden vandaag via videoconferentie plaats.

Wescot-Williams vertelde The Daily Herald dat, terwijl er een verzoek tot schorsing van CBSC-directeur Emsley Tromp op tafel ligt, evenals een verzoek om een zevende lid van de Raad van Commissarissen te benoemen, het voor haar prioriteit is dat het filiaal van de CBCS op St. Maarten op een niveau van een volwaardige centrale bank voor lokale zaken gaat functioneren, zoals overeengekomen in het gezamenlijke monetaire akkoord.

Het hangt voor een groot gedeelte ook af van de goedkeuring van de begrotingen van de CBSC. Zodoende zullen we dit punt ook benadrukken”, stelde Wescot-Williams.

Minister Tuitt verklaarde al eerder, tijdens een persconferentie van de ministerraad, dat de RvC een bespreking met Tromp heeft gehad en dat de betrokken instanties een officieel antwoord kunnen verwachten.
De minister onthulde toen niet of de regering akkoord is gegaan met de schorsing van Tromp, of dat er een onderzoek naar integriteit en beleidsbreuk zal plaatsvinden bij de CBCS.
Hij sprak van een ‘delicate situatie’ waardoor hij niet verder op de zaak inging.

Eigen bank
Informatie waarover de Amigoe beschikt geeft aan dat de regering van St. Maarten een bekend consultancybureau heeft ingeschakeld om het plan voor een eigen Centrale Bank en een eigen ontwikkelingsbank uit te werken.
De presentatie is inmiddels af en is al aan een aantal instanties getoond.
Nederland zou echter niet willen meewerken aan deze fervente wens van de regering van St. Maarten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *