Bestrijding corruptie mogelijk?

Column Renée van Aller en John de Vries

Stop Corruption

Stop Corruption

Corruptie laat zich maar op één manier bestrijden door zoveel mogelijk mensen er bij te betrekken die het niet langer meer accepteren. Ontmantelen van de structuur van steekpenningen. Een betaling per keer elimineren. Daar is geduld en een goede organisatie voor nodig en vooral doorzettingsvermogen. Met represailles zal rekening moeten worden gehouden. In Nederland worden dubieuze kwesties degelijk onderzocht en gepubliceerd door dagbladen en in speciale radio en tv programma’s besproken. Die aanpak ontbreekt grotendeels in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Vrije val en negatieve spiraal
Shaffi Mather, een deskundige uit India zei daar in november 2009 het volgende over. “Steekpenningen en corruptie hebben zowel een vraag als een aanbodzijde. De aanbodzijde bestaat meestal uit hebzuchtige, zakelijke onethische bedrijven en personen en de onfortuinlijke gewone man/vrouw die iets gedaan wil krijgen. De vraagzijde wordt vooral gevormd door politici, bureaucraten en degenen die beslissingsbevoegdheden hebben. Ministers hebben vaak een adviseur in dienst die de contacten onderhoudt en de betalingen int.
Volgens een schatting van de Wereldbank wordt jaarlijks een biljoen dollar aan steekpenningen betaald. Vaak betekent dat een economische achteruitgang voor de mensen die toch al slecht af zijn. De gewone man is niet gericht op betaling van smeergeld. Zo’n burger bevindt zich in een moeilijke positie of erger hij staat met de rug tegen de muur. Als dat opgelost kan worden door de betaling van smeergeld, dan doet hij dat. In het Caribische deel van het Koninkrijk is dat ‘a way of life’, zoals ook blijkt uit het recent verschenen integriteitsrapport over Sint Maarten.

Wat doe je als je benaderd wordt voor een vrijwillige betaling, vraagt Mather zijn gehoor. Naar de politie gaan? Maar wat is het nut als de politie ook meedeelt? Denk aan de belangenverstrengeling bij aanbestedingen bij de Nederlandse politie. De ontvangende zijde laat zich de voordelen niet ontnemen en zal zich met hand en tand daartegen verzetten. Wie heeft de tijd, middelen, en deskundigheid om deze gang van zaken te bestrijden als zoveel ondernemers, bestuurders en ambtenaren er voordeel van hebben?
Wie begint een bedrijf waar je naar toe kunt bellen, een kleine vergoeding betaalt voor de dienstverlening en dat bedrijf gaat de strijd voor je aan tegen betaling van smeergeld? Dus zoiets als een steekpenningendienst, fight-steekpenningen, www.stopbribes.org of www.preventcorruption.org. Een advocatenkantoor zou dat samen met de universiteit, de Ombudsman, of een betrokken organisatie kunnen doen. Een dergelijke dienst in het Koninkrijk en op alle eilanden met ondersteuning van de sociale media lijkt een haalbare oplossing.

Boegbeeld
Mather stelt dat hij met een groep heeft gewerkt in een pilot project van individuele gevallen waarvoor steekpenningen werden gevraagd voor gemeenschappelijke diensten of rechten. In alle 42 gevallen werden de verzoeken om steekpenningen succesvol afgeweerd met behulp van bestaande en legitieme middelen zoals de wetgeving over verkrijging van overheidsinformatie, video, audio, of uitoefening van politieke druk door bestuurders die ‘schoon’ waren. De cliënten kregen hun rechten zonder dat ze steekpenningen betaalden. De kosten van deze bemiddeling waren meestal lager dan de bedragen die als omkoping werden geëist. De strijd tegen corruptie eist een tol van onszelf, onze families, onze vrienden, en zelfs onze kinderen. Toch geloof ik dat de prijs die we betalen de moeite waard is. We behouden onze waardigheid en dragen bij aan een eerlijker wereld. Veel verlossers hebben een onmogelijke taak, die zij tot een goed einde brachten Angst en veiligheid hebben we tot zekere hoogte zelf in de hand en als we met veel zijn hebben we het helemaal in de hand. Het is beter het zelf te doen dan af te wachten of Nederland wanneer en wat doet. Nederlands ingrijpen geeft aanleiding tot oneigenlijke verwijten van ingrijpen in de eigen autonomie om zodoende de bestaande misstanden te continueren. Alleen als de eigen burgers dit systematisch en strategisch bestrijden is er hoop op verbetering. Dus integere burgers van Sint Maarten ga onmiddellijk aan de slag voordat Nederland begint. Het integriteitsrapport geeft veel gereedschap hoe het juiste instrumentarium kan worden toegepast.

©2014 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Op alle artikelen ligt het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *