Bestuur FTS niet ontslaan

JosephaWillemstad – De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) heeft zwaarwegende bezwaren tegen het ontslag van het voltallige bestuur van de Fundashon Tayer Soshal (FTS).
Dat staat in een onlangs uitgebracht advies.

De discussie over het voornoemde ontslag, aangevraagd door de nu ex-minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Sherwin Josepha (PS), was eerder een van de redenen voor de onenigheid tussen de minister en de vijf hoogste ambtenaren van het ministerie van SOAW. SBTNO noemt twee redenen voor het bezwaar, namelijk dat de aangegeven motieven onvoldoende onderbouwd zijn en dat de bestuursleden niet gehoord zijn over het voorgenomen ontslag.
In zijn brief aan SBTNO schrijft Josepha overigens dat het gehele bestuur al vrijwillig opgestapt is na een schrijven van de ministerraad aan alle raden van commissarissen en stichtingbesturen om vrijwillig af te treden.
Maar, zo vervolgt hij:

,,Ik heb als minister moeten constateren dat het bestuur van de stichting op één bestuurslid na weigerde vrijwillig af te treden.”

Het gaat hier mogelijk om voorzitter Mayra Coffie die eerder in het Antilliaans Dagblad stelde:

,,Om plek te maken voor ‘zijn eigen PS-mensen’ moet onder andere de voorzitter het veld ruimen.
Als het aan mij ligt treed ik morgen af, ik heb hier geen zin in.
Maar ik blijf, want ik wil het netjes achterlaten en de stichting niet in de steek laten.”

Volgens Josepha kon de FTS na herhaalde verzoeken geen accountantsverklaring overleggen van de jaarrekening 2011 en 2012, geen halfjaarlijkse rapportage laten zien van het laatste deel van 2012 en geen verantwoording afleggen van de opbrengst uit de verkoop van producten van FTS.

Josepha:

,,Gelet op het feit dat gedurende de periode dat er geen gecertificeerde accountantsverklaringen van jaarrekeningen werden ingediend en bestuursleden hun functie conform de statuten niet goed uitgevoerd hebben en subsidiegelden structureel ondoelmatig werden gebruikt is de minister van SOAW voornemens om het bestuurslidmaatschap van de voorzitter, penningmeester, secretaris en alle overige leden per direct in te trekken.”

Maar zo oordeelt SBTNO:

,,In het schrijven van de minister wordt gesteld dat diverse documenten zijn opgevraagd bij het bestuur van de FTS, doch deze tot op heden niet zijn ontvangen. Het betreft in het bijzonder financiële verslaggeving namelijk de jaarrekening 2011 en 2012 dan wel de hierbij behorende accountantsverklaring, halfjaarlijkse rapportage 2012 en de opbrengsten van de verkoop.”

 

 FTS

De FTS ofwel de sociale werkplaats op Landhuis Santa Martha, bij Soto, biedt een aangepaste en beschutte werkplek voor mindervalide werkzoekende personen, die niet of voorlopig niet bemiddelbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt; het is gericht op het verrichten van zinvolle arbeid met het oog op behoud, herstel en/of bevordering van de arbeidsgeschiktheid, in het kader van eventuele plaatsing in het normale arbeidsproces. Directeur van de Tayer Soshal is Sharlon Melfor, die voorheen leiding gaf aan de onder de regering Schotte opgeheven ambulancestichting Cems.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *