Bestuur SWC verzet zich tegen ontslag

verkeersbordenWillemstad – Het bestuur van Stichting Wegenfonds Curaçao (SWC) zal zich tegen iedere poging van minister Earl Balborda van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning om dat te ontslaan, verzetten. Dat heeft het bestuur van SWC in een brief aan Balborda, gedateerd 25 november, die in handen is van deze krant, laten weten.

Het bestuur reageert hiermee op een brief van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van 18 november 2013 waarin laatstgenoemde het bestuur verzoekt af te treden.
Als het bestuur hier niet aan zou voldoen zou de minister het ontslag via andere weg nastreven, desnoods via het gerecht.
In de brief van 18 november zou minister Balborda herhaaldelijk hebben verwezen naar de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de gang van zaken.
In het verleden zijn meerdere malen twijfels gerezen over het functioneren van de stichting. Volgens de SWC zijn de beperkingen van de stichting al in een vroeg stadium gesignaleerd, ook tegenover de overheid.

,,Het bestuur heeft zich sindsdien ingespannen om de nodige hervormingen binnen de statutaire organisatie van de stichting te bewerkstelligen opdat die organisatie aangepast was op de dagelijkse praktijk waarin de stichting moest functioneren”, aldus de SWC.

En: ,,In het kader van de beperkingen waarmee het bestuur aldus geconfronteerd is, heeft het gedaan wat van haar verwacht mocht worden om SWC tot een slagvaardiger en zelfstandig functionerende organisatie om te vormen, wat ook met het oog op de accountability van het bestuur wenselijk zou zijn.”

Het bestuur stelt in de brief aan Balborda zich niet te laten verwijten dat het zijn wettelijke taken onbehoorlijk heeft vervuld.
Volgens de stichting zijn er dit jaar 33 brieven en memo’s naar het ministerie van Balborda gestuurd, over statutenwijziging en andere aangelegenheden, waarvan er slechts drie beantwoord zijn.

,,Dat zij zo, maar tegen die achtergrond wenst het bestuur zich niet te laten verwijten dat het zijn wettelijke taken onbehoorlijk heeft vervuld”, aldus de SWC.

En vervolgens: ,,Tegen pogingen om het bestuur wegens beweerdelijk tekortschietende taakvervulling, al dan niet in publiek debat, te (laten) ontslaan of tot het nemen van ontslag te bewegen, zal het bestuur zich verzetten.”

Concluderend stelt de stichting dat de minister de onderzoeksresultaten waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat het bestuur zijn taken onbehoorlijk heeft uitgevoerd, met het bestuur moet delen.

Bron: Antiliaans Dagblad

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *