Betaling nog ‘on hold

Statuten en precaire financiën staan uitbetaling RdK aan SSC niet toe

           Advertentie

Advertentie

Willemstad – De laatste uitbetaling van circa 6,3 miljoen gulden die overheids-nv Refinería di Kòrsou (RdK) in het kader van het vrije onderwijs aan de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) moet overmaken, blijft vooralsnog ‘on hold’. Eerder werd (ten tijde van het kabinet Schotte) al ongeveer 10 miljoen door RdK aan SSC overgemaakt.

Dat valt op te maken uit gesprekken die deze krant met deskundigen voerde.
De precaire financiële situatie van RdK vormt, in combinatie met de statuten van het overheidsbedrijf, een ernstige belemmering om het geld te storten.
Het demissionaire kabinet Hodge wordt morgen geïnformeerd over de verslechterde financiële situatie bij RdK.
De situatie heeft hoe dan ook gevolgen voor het al dan niet beschikbaar stellen van de gelden in het kader van het vrije onderwijs.
Het uitblijven van de betaling voor het al lopende schooljaar 2012-2013 is niet te wijten aan een gebrek aan goodwill.
Het is eerder zo dat zowel de nieuw aangetreden Raad van Commissarissen als de directie ervoor waakt om buiten hun boekje te gaan, zo merkt een goed ingevoerde bron op.
Het vrije onderwijs laat zich, los van de wellicht nobele gedachte die eraan ten grondslag ligt, moeilijk rijmen met de primaire doelen van RdK, zoals in de statuten verwoord.
Een juridisch adviseur opperde dat de directeur van de overheids-nv gebruik zou kunnen maken van zijn discretionaire bevoegdheid om de laatste tranche als interim-dividend uit te keren.
Zelfs in het geval de RvC dit zou goedkeuren, zou het dividend op grond van de statuten echter niet uitgekeerd kunnen worden.
Het interim-dividend kan namelijk alleen uitgekeerd worden indien de reserves als gevolg daarvan niet lager uitvallen dan het nominale kapitaal.
De onderhoudskosten die RdK heeft ten aanzien van CRU (voorheen BOO genoemd), de achterstallige betalingen aan bijvoorbeeld aannemers, en alle andere uitgaven, maken het op dit moment moeilijk zo niet onmogelijk om interim-dividend uit te keren.
Volgens een geraadpleegde bron is het nu aan de regering om samen met RdK en juridisch adviseurs te bekijken welke alternatieven er op dit moment nog zijn.

Tot nu heeft de politiek zich blind gestaard op de financiering van het vrije onderwijs vanuit RdK, zo merkt een deskundige op.
Toenmalig premier Gerrit Schotte (MFK) stelde vorig jaar in een uitgelekte brief voor om de middelen beschikbaar te stellen als voorschot op toekomstig uit te keren dividend.
Schottes motivering voor deze ingreep was niet overtuigend en ook niet in overeenstemming met de statuten van de nv, aldus een specialist.
 Het woord is nu aan de demissionaire regering Hodge om samen met de RdK-top een oplossing te vinden voor de erfenis van het kabinet Schotte dat tegelijkertijd het paradepaardje is van regeringspartij Pueblo Soberano van Helmin Wiels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *