Betrian: Interim-kabinet heeft de taken volbracht

Volgens minister Stanley Betrian (staand) staat Curaçao voor grote uitdagingen in 2013.

Volgens minister Stanley Betrian (staand) staat Curaçao voor grote uitdagingen in 2013.

WILLEMSTAD — Het interim-kabinet-Betrian heeft in de afgelopen drieënhalve maand geen tijd gehad om aan beleid te doen. Wel werd er naar de mening van minister-president Stanley Betrian voldaan aan de instructies die het kabinet heeft gekregen van de gouverneur. Hij blikt dan ook tevreden terug op de periode van zijn kabinet.De periode van het interim-kabinet-Betrian komt vandaag officieel ten einde wanneer de nieuwe ministers worden ingezworen en de gouverneur de landsbesluiten voor hun aanstelling ondertekent.

Over de periode van zijn interim-kabinet zegt Betrian dat het kabinet vijf specifieke opdrachten had gekregen en dat alle vijf zijn volbracht.

Zo moest het kabinet zorgen voor:

  • de organisatie van nieuwe verkiezingen,
  • met een nieuwe integriteitwet komen om de screening van kandidaat-ministers te regelen,
  • de reële financiële situatie van het land in kaart brengen,
  • de relaties binnen het Koninkrijk verbeteren
  • en Curaçao internationaal weer een goede naam bezorgen.

Ruimte om beleid te maken en uit te voeren had het kabinet niet.

2013
Voor 2013 ziet Betrian grote uitdagingen.

“Samen kunnen we uitdagingen aan, als we maar als gemeenschap de handen ineenslaan”

, zei hij tijdens de laatste persconferentie van zijn kabinet.

Een eerste aanzet om de uitdagingen aan te gaan heeft het kabinet-Betrian al gegeven met het indienen van de 2013 begroting bij de Staten.

“De begroting is in balans. De gewone dienst is sluitend en de kapitaaldienst valt binnen de rentelastnorm.”

Minister van Financiën José Jardim zei aanvullend dat in de begroting alle maatregelen zijn opgenomen om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen.

“Het is een begroting die de wil weergeeft om hervormingen door te voeren. Maar het is ook een begroting die hoop voor de toekomst brengt.
Het is een mix van inkomstenverhogende en kostenverlangende maatregelen en tevens een impuls voor de economie van 1,3 procent van het Bruto Binnenlands Product, het BBP.”

De speerpunten voor de economische impulsen liggen bij:

  • de bouw van een nieuw ziekenhuis,
  • verbetering van de schoolgebouwen
  • en de sociale infrastructuur zoals recreatie en opvang voor ouderen

, aldus Jardim.
Hiervoor heeft de overheid in de begrotingen van dit jaar en volgend jaar 8 miljoen gulden uitgetrokken.
Ondanks de impuls vanuit de overheid is de verwachting dat de economie in 2013 met 2,2 procent zal krimpen.

Cft
Over het ongevraagde advies van het College financieel toezicht (Cft) op de begroting waarover de Amigoe afgelopen donderdag al berichtte, zegt Jardim dat het Cft signaleert dat er risico’s zijn in de begroting door stress veroorzaakt door de economische situatie, maar tegelijkertijd adviseert het Cft om deze begroting in het parlement te behandelen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *